Pagini

6 ianuarie 2012

Saint Germain "Măiestria utilizării decretelor"
Postat: 03 ianuarie 2012 19:12 PST

Mesajul de astăzi va începe cu o prezentare generală a condiţiilor actuale din toate domeniile în care îndrumarea mea a fost direcționată. În primul rând: conştiinţa de a fi un maestru.

La data de 11-11-2011 multora dintre candidaţii la ascensiune li s-au dat ghionturile suplimentare de care aveau nevoie în conştientizarea ascensiunii. Acest ghiont a făcut ceea ce era necesar pentru a-i face mai conştienţi de dinamica de control pe care au folosit-o pentru a influența schimbarea cu activităţile lor mentale. Nu i-am făcut de fapt, mai conștienti, doar am eliminat ceaţa în care au fost acaparați. Ei nu mai sunt înşelaţi de ceaţă, şi au dobândit o nouă abilitate: capacitatea de a decreta şi de a crea decretul. Omul a avut intotdeauna abilitatea de a decreta, dar cei mai mulți au făcut-o incorect.

Decretele nu sunt cereri, nici nu sunt un mod natural de a manifesta cu excepţia cazului în care vin din iubire. Atunci când nu au un conţinut de iubire, sunt ignorate de către îngerii care ajuta la crearea lor. Chemarea îngerilor pentru a asista nu este la fel de eficace ca un decret, deoarece aceștia nu vin doar pentru a răspunde la dorinţele unui om. Un decret este îndeplinit atunci când un maestru cere în mod clar o schimbare de care beneficiază toţi, nu doar o singură persoană. O conştientizare clară a Unimii dă unui decret posibilitatea de a face o modificare majoră la o drama de care sunt afectați toți. A cere o schimbare în acest fel solicită capacitatea de cauzalitate a mai mult de un înger, ei pot asista colectiv în progresul următor de vindecare a omului şi a obiectivelor de conștiință. Atunci când vine acest tip de decret mergem cu toţi la muncă.

Nicăieri nu este descris în mod clar modul în care un om poate realiza dorinţele sale proprii. Acest lucru a făcut ca multe "autorităţi" să apară ca guruși ai unui rezultat evident ce toți l-ar admira. Cu toate acestea, nici unul din aceste moduri de a face un progres în condiţile de viaţă nu au nici un detaliu precis în el. Doar conţinutul densității mentale a omului influentează abilitatea sa de a crea o altă alegere, în absenţa unei intenţii clare de a acţiona în numele propriei sale dorinţe. Nici un volum de activitate mentală, fie că este vorba de afirmații sau vizualizări, sau modele de gândire pentru atingerea acestui obiectiv nu poate schimba detaliile curente doar DACĂ nu există o alegere specificată în modul cum să fie rezultatul. A cere: "Te rog adu-mi această sumă de bani", nu va genera nicio acţiune care va fi sprijinită, deoarece aceasta vine cu un rezultat foarte specific. Dacă acest lucru a fost decretat ar fi fost pentru toţi cei care pot beneficia, fără o sumă totală desemnată.
Asiguraţi-vă de aceste distincţii:

1. Un decret vine din conștiința lui UNU care "ştie" ce este necesar şi decretează ca acesta să fie făcut.
2. O cerință vine din capacitatea mentală a omului care nu are conştientizarea totală a imaginii.
3. Manifestarea unei schimbări în cauză şi efect nu se face prin cerere, această abordare nu determină
îngerii să facă această opţiune a lor. Aceasta se produce atunci când nici o dorinţă personală nu
este prezentă în cel care cere "Voința lui Dumnezeu să fie făcută."
4. Alegerea unei direcţii asupra căruia mintea se decide nu va avea un efect semnificativ în modul în
care lucrurile să se întâmple. Numai atunci când modul în care este cerut este complet aliniat cu
conştientizarea divină se produce schimbarea. Acest lucru se datorează faptului că conştientizarea
divină este creatoarea a toate, iar mintea doar decide ceea ce vrea de la ea.

Acum, cu aceste distincţii disponibile, decideți cum veți trăi în Unicitate. Puteţi accepta că # 1 și # 4 sunt la fel? Ambele decretează că divinul este creatorul, nu manifestatorul ce cheamă lucrurile în formă. Lipsa de conținut constituie mai mult un decret de cauzalitate decât un mod diferit cu dorințe mentale ataşate. Iubirea pură a UNUIA nu are nevoie de nici un control.

Odată ce decretele care vin din iubire sunt declarate, nu este nevoie să decretați acelaşi lucru din nou, din moment ce divinul este cel ce dă decretul şi îngerii acţionează întotdeauna la chemarea divină. Mintea şi inima trebuie să fie împreună în iubire ca alegerile materiale să fie eficient create.VOI nu sunteți creatorii, Dumnezeu este. Atunci când o dorinţă personală este total aliniată cu un om grijuliu, care poate ACȚIONA asupra cauzei de schimbare, conţinutul minții are un impact mult mai mare în imaginea de ansamblu.

Puteţi accepta aceste concepte? Puteţi da decrete, care pot fi conformate cu o nouă dăruire Unicului?Decretați cu conştiinţa divină? Ea este acum în mâinile voastre. Schimbarea poate veni atunci când dorințele voastre și dorințele lui Dumnezeu sunt Una.

EU SUNT CEL CE SUNT

Maestrul Înălțat Saint Germain

Canalizat prin Aruna


Traducere: Eliza