Pagini

30 martie 2012

Arhanghelul Zadkiel

 

"A rămâne într-o stare de iubire"


Mesajul lunii Aprilie 2012

Salutări preaiubiţii mei,

Vă salut în Iubire și Lumină.

Acesta este Arhanghelul Zadkiel cu un mesaj de la Lumina Divină.


Astăzi am dori să vorbim cu voi despre a rămâne într-o stare de iubire. Ca un Lucrător în Lumină,voi serviți ca un punct de lumină continuă, oriunde vă aflaţi. Există mulți în lumea de astăzi, care pot beneficia de iubirea minunată pe care o radiați în afară. Atunci când pășiți pe o cale a iubirii, radiați în afară iubire pentru toți pentru a vedea – pentru toţi cei care ar fi pe cale şi toţi cei care doresc să fie, precum si pentru cei care nu sunt pe deplin conştienţi de calea spre Lumină.
Iubirea este o forţă mare şi o putere, care poate muta munţii. Aceasta vă poate ajuta să depăşiți obstacolele, să căștigați perspective noi, şi să aveți un centru paşnic în ceea ce vă privește şi în interiorul vostru.

Rămânând într-o stare de iubire vă permite să menţineți un centru de calm, indiferent de circumstanţele care sunt în jurul vostru. Rămânând într-o stare de iubire vă permite să nu luați personal circumstanţele şi situaţiile. Mulți dintre marii maeștri ai Luminii au venit pe Pământ pentru a demonstra acest principiu de a rămâne centrat în Iubire atunci când circumstanţele din jurul lor păreau să dicteze altfel. Când rămâneți centrat în iubire în momente de adversitate, voi creşteți propria voastră capacitate ca un Maestru.

Ca un maestru, voi serviți ca o ancoră şi un punct de lumină pentru alţii. Ca un Lucrător în Lumină şi Maestru, puteţi să ţineţi spatiul pentru mulţi care nu și-au recunoscut încă divinitatea lor. Aşa cum soarele poate pătrunde prin nori, Iubirea voastră divină universală poate filtra prin norii care înconjoară percepţia unei persoane despre el / ea. Lumina Divină întotdeauna prevalează atunci când este menţinută suficient de mult pentru a penetra norii. Iubirea  și Lumina voastră divină strălucește oriunde vă aflați pe pământ şi, de asemenea, afara,în Tărâmurile Înalte.

Când sunteți în jurul altora sau atunci când vă gânditi la cineva, trimiteţi gânduri iubitoare faţă de ei. Ţineţi-i în lumină pentru că toată lumea poate beneficia de gândurile iubitoare şi de a fi ținut în Lumină. A ține o persoană, în lumină va fi pentru binele tuturor.

Modul de a ține fiecare persoană în Lumină este ca mai întâi să vă menţineți pe voi în Lumină. Când menţineți o practică zilnică de meditaţie de a vă înconjura în  Lumină și de a simți iubirea propriul vostru Centru Divin- Inima Sacră, aceasta pregăteşte scena pentru voi pentru a putea să-i ţineți pe alţii în Lumină. Așa cum vedeţi Lumina în voi înșivă, Scânteia Divină se extinde, și simțiți această Iubire cum crește şi crește şi crește, următorul pas firesc este ca aceasta să radieze de la voi, pentru orice simțiți, radiază automat de la voi. În acest fel voi pregătiți locul pentru a fi de mai mare serviciu.

Aceasta este o decizie conştientă în care voi stabiliți intenţia de a rămâne într-o stare de iubire, pentru că iubirea este o vibrație mai degrabă decât o stare romantică. Iubirea este o intenţie conştientă şi o decizie de a urma o cale de pace universală şi armonie. Gândurile şi acţiunile voastre vor curge din intenţia voastră de a rămâne într-o stare de iubire.

Când rămâneți într-o stare de iubire, puteți vedea circumstanţele dintr-o perspectivă mai înaltă, deoarece Iubirea este o vibratie mai înaltă decât multe alte conditii. Când sunteţi într-o vibraţie înaltă şi vedeți situaţiile din acest punct, câştigați o perspectivă mai înaltă şi sunteți capabili de a vedea o vedere largă a circumstanţelor. Aveţi posibilitatea de a vedea situaţiile ca şi cum v-aţi uita în jos la un joc - indiferent dacă este vorba de o comedie sau o dramă. Acest lucru vă permite să simţiți iubire şi compasiune pentru toţi cei implicaţi.

Rămânând într-o stare de iubire permite vibraţiei voastre să se ridice la niveluri mai înalte şi mai înalte. Cu cât sunteți mai mult într-o stare plină de iubire,cu atât mai mare va fi întelegerea și compasiunea voastră pentru alţii. Veți fi capabil să iubiți scânteia divină din alții chiar şi atunci când nu sunteţi de acord cu acţiunile lor. Deoarece rămâneți într-o stare de iubire, acest lucru reflectă şi străluceşte Lumina voastră scânteii lor divine.

Când rămâneți într-o stare de iubire, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul vostru, serviți ca o ancoră şi un punct de stabilitate pentru cei din jurul vostru. Sunteţi un centru de calm în mijlocul unei furtuni.

Vă puteți păstra câmpul limpede continuând să vă concentrați asupra Luminii din interior şi prin utilizarea Flăcării Violet, după caz, dacă simţiţi că începe să se strecoare negativitate în tiparele gândurilor voastre proprii. Când rămâneți într-o stare de iubire, acest lucru vă va ajuta să transmutați orice ar putea veni în calea voastră şi vă va ajuta să vă ocupați de experienţele de viaţă de zi cu zi. Acest lucru vă va permite să radiați Iubirea voastră  altora și să străluciți mai departe lumina voastră pentru ei.

Voi efectuaţi un mare serviciu ca un Lucrător în Lumină. Atunci când dedicați o parte din timpul meditației voastre pentru a vă concentra pe Iubirea / Lumina din interior şi o lăsați să radieze afară pentru oricine are nevoie, iubirea si capacitatea voastră de a iubi va creşte tot mai mare şi mai mare.

Acesta este un proces continuu. Cu cât radiați mai multă iubire, cu atât mai multă Iubire veți putea împărtăşi, pentru ca așa cum iubiți, frecvenţa şi vibrația voastră se schimbă şi creşte la un nivel la care puteţi menţine mai multă frecvenţă de Iubire/Lumină ce coboără de la Creatorul Suprem . Puteţi juca un rol important pentru a ajuta omenirea în ascensiunea şi progresia sa atunci când rămâneți într-o stare de iubire.

Ne-am dori să ştiţi că există mulţi dintre noi, în tărâmurile mai înalte, care trimit mai departe Iubirea noastră pentru voi, astfel încât să poată trece prin voi, ca un canal pentru cei care sunt în jurul vostru, indiferent dacă aceștia sunt în prezenţa voastră fizică sau în gândurile voastre. În acest fel există un canal neîntrerupt de iubire de la Creatorul Suprem în jos la noi din tărâmurile mai înalte ,la voi din planul Pământului si prin voi de pe Pământ pentru restul omenirii. În acest fel, planeta poate fi înconjurată cu Lumină, cu Iubire, şi cu voia binelui universal faţă de toţi. Pe măsură ce înconjoară planeta voastră, ea va radia, de asemenea, afară, în sistemul vostru solar, galaxiile, universurile, şi Omniversurile. Când rămâneți într-o stare de iubire, sunteţi capabili să conţineți mai multă Lumină, care este trimisă în jos. Pe măsură ce conțineți mai mult şi mai mult din această Lumină, aceasta ajunge la frecvenţe tot mai înalte.

Amintiţi-vă că iubirea trebuie să radieze din Centrul Inimii voastre, astfel încât să poată merge la toți cei cu care veniţi în contact. Puteţi servi cu un rol foarte mare în ascensiunea şi conştiinţa omenirii, permiţând iubirii voastre să rămână puternică și lăsând-o apoi să radieze afară pentru omenire. Cunoașteți că, cu cât vă concentrați mai mult pe iubirea din Centrul Inimii voastre și o trimiteți mai departe,cu atât mai multă Iubire puteţi primi de la noi, din Tărâmurile Înalte. Voi vă pregătiți Centrul  propriei voastre Inimi pentru a primi tot mai mult şi mai mult din această Iubire radiind-o în afară la umanitate.

Ne bucurăm de faptul că radiați această Iubire pe măsură ce lucrăm împreună pentru progresul umanităţii şi pentru cel mai mare bine al tuturor.

Să stiți că sunteți foarte iubiți în Lumină.

EU SUNT Arhanghelul Zadkiel

.... şi vă înconjor cu iubire

http://personalpathwaysoflight.com/archangel-zadkiels-latest-message/

pictura de Marius Michael George

Traducere- Eliza

28 martie 2012

Mesajul Arhanghelul Uriel

"A FI SMERIT"


canalizat 26 martie 2012


Calitatea smereniei este necesară pentru măiestrie şi permite umanităţii voastre să ascensioneze în divinitatea sa. Prin smerenie permiteți vocei sufletului vostru să ghideze călătoria vietii voastre și permiteți conexiunea cu Sursa care este necesară pentru a trece dincolo de a treia dimensiune. Totuşi, acesta este un principiu atât de greșit înţeles, şi simţiţi că, dacă sunteți smeriți, atunci trebuie să vă recunoaşteţi imperfecţiunea si nevrednicia, să vă negați puterea şi să aşteptaţi pentru îndrumare în loc de a avansa prin intenţie. Ego-ul limitează expresia smereniei pe care o percepe ca fiind ultimul pas în distrugerea lui. Deoarece pentru ego,  a fi smerit înseamnă a-i nega puterea.


Smerenia, care este centrată în ego devine umilire, în care ego-ul este limitat sau eliminat. Ego-ul este o componentă necesară a întregimii voastre în corp, minte, emoţii şi spirit. Nu este posibil să limitați unul dintre aspectele voastre şi încă să fiți întreg. Ego-ul are nevoie să participe în călătoria vieţii voastre, dar, în echilibru cu spiritul şi nu în faţa sau în spatele lui. Dacă nu îi este oferită vocea și ego-ului , acesta va pune la încercare smerenia şi va deveni arogant. Este posibil să fiți atât puternici cât şi smeriți,  atunci când smerenia provine din conştientizarea sufletului de la divinul din interior.

Atunci când ego-ul este în energia sa de aroganță, încearcă să domine şi să controleze. În acest aspect acţionează din puterea sa în loc de a fi în puterea sa . El preia controlul şi devine exigent, în loc de a fi în fluxul şi de a comanda din intenţia care este echilibrată cu spiritul. Definiţia ego-ul lui de smerenie este de a fi umilit, de a fi descurajat, pus deoparte, limitat şi umilit. Aceasta este frica ego-ului de a fi separat de identitatea sa, care îi permite să insiste pentru a fi vocea şi prezenţa care conduce în realitatea voastră. Şi, pe măsură ce recunoașteți şi acceptați puterea voastră, dați ego-ului o voce egală, în desfășurarea călătoriei vieţii voastre , care este echilibrată şi pe deplin în parteneriat divin cu ego-ul/ spiritul .Apoi, smerenia poate fi aplicată şi ego-ul intelege ca prin a fi smerit se abandonează spiritului.


Cei smeriți sunt cel mai puternici printre voi. Ei nu se tem să piardă puterea, ei nu sunt aroganți sau controlează, ei nu trebuie să domine, deoarece ego-ul lor este echilibrat, cu spiritul. Maestrul acceptă smerenia în contextul de a primi îndrumare de la spirit, care cauta iluminarea și caută să predea voinţa umană , voinței divine. A fi smerit afirmă puterea voastră şi transformă calea voastră pe măsură ce îmbrăţişați potenţialul nelimitat al aspectelor voastre cele mai înalte. Când ştiți că cea mai mare puterea a voastră emană din smerenie, din a fi smerit şi a te preda Voinţei divine, calea voastră de viaţă se desfăşoară pentru a exprima idei şi potenţiale pe care ego-ul nici nu poate începe să le imagineze. Fiți smeriți, predați-vă voinţei divine, permiteți ego-ului să găsească pacea în spirit şi smerenia voastră vă va ajuta să creaţi realitatea puternică, binecuvântările abundente, iubirea şi bucuria, care sunt darul sufletului vostru pentru voi.


Copyright (c) 2012 de Jennifer Hoffman. Toate drepturile rezervate

http://enlighteninglife

Traducerea- Eliza

25 martie 2012

Saint Germain - Alegerea atitudinii voastre

Trezirea la ceea ce se întâmplă în spatele scenei înseamnă doar că există mai multe concepte de dizolvat. Acum, că adâncimea controlului a fost revelat, este încă un mister de rezolvat. Acest mister este provocarea vieţii cu care toţi candidaţii la ascensiune se confruntă în prezent: cum să rămână în lumină în norul circumstanţelor actuale. Este foarte uşor a răspunde apelului că forțele întunecate sunt în controlul calităţii vieţii omenirii, dar nu este aceasta lecţia care trebuie să fie învăţată pentru a ascende, este doar mai multă conştientizare.

Ascensiunea necesită o inimă deschisă şi o minte fără probleme. Acum, acest lucru s-ar putea să nu apară aliniat cu circumstanţele actuale, în care decesele masive şi dramele corupte continuă să fie dezvăluite. Cu toate acestea, răspunsul la toate acestea NU este mai multe decese. A lua o decizie clară de a nu vă angaja mental nu înseamnă că nu va fi luată nici o acţiune în sensul contribuţiilor de compasiune. În prezent, există multe oportunităţi noi de a acţiona la chemările conduse de inimă. Omul poate deveni minunat în iubire în loc de a merge la luptă cu controlorii. Cei mai mulți dintre controlori nu fac contact direct cu masele, ei contactează doar pe cei care sunt coordonatorii de ţară şi directorii majori ai mecanismelor de control legal. Ceea ce observați sunt pionii lor manipulați, nu pe ei. Așadar, la cine v-ați opune? Numai la pioni. Nici un joc nu poate fi câştigat împotriva directorilor înşelători, însă mișcarea lor următoare poate fi schimbată prin decizia voastră de a deveni mai puţin manipulabili. Cum faceți acest lucru este cheia pentru viitorul ce este creat.

Acţiunile de pace şi de compasiune determină eforturile lor de a continua să genereze frică,, mai puțin controlabile. Preocuparea pentru întreaga umanitate, nu numai pentru relaţiile apropiate personale, îi poate descuraja. Ei doresc rezistenţă. Ei doresc furie. Ceea ce îi alimentează este controlul prin perturbare. Crearea războiului este scopul lor, dar războiul are nevoie de două cursuri opuse, şi atunci când nu este "  niciun motiv de îngrijorare", în conștiinta de masă, nu poate fi nici un război. Oare acest lucru înseamnă că nici o acţiune nu trebuie să fie luată pentru a vă opune controlului lor? Doar acţiunea "împotrivă", le poate da posibilitatea de a închide rețeaua lor. Când faci doar lucrurile care arată compasiune, nu a fost livrat nici un "motiv" pentru a închide rețeaua. De exemplu: toată teama creată de  atacurile de la 9/11 le-a permis crearea de noi agenţii care supraveghează în prezent cele mai multe din activitățile voastre. Dacă ar fi existat o reacţie mult mai mică de frică , luarea vieţilor celor mai mulți terorişti doriți nu ar fi devenit misiunea lor pe cheltuiala voastră. Opunerea față de dictatorul din Irak s-ar fi putut face diferit, şi nu ar fi fost distruse atât de multe vieţi. Ieșirea din încurcătură v-a distras de la probleme mai urgente, care sunt atât de necesare pe continente - îmbunătăţirea mediului şi a condiţiilor dis-uşurinţei umane, ambele au nevoie de mult mai multă atenţie decât a face un dictator să renunţe la controlul său. Alegerea abordării voastre este raspunsul.

Atacurile împotriva oricui sunt distructive. Toate pot fi schimbate atunci când există mai multă compasiune pentru destinul altuia. A scoate pe cineva din condiţiile actuale nu ar trebui să fie vreodată realizat pentru un câştig personal sau la un astfel de dispreţ extrem pentru bunăstarea lor. Acum are loc o altă dinamică de control , în Siria. Sunteți capabili să contribuiți cu compasiune aici? Da - meditați. Cereți să fiți o ancoră de lumină.

Eliberarea de ură şi de alte atitudini de creare a DIS-uşurinței poate co-crea un alt răspuns la toate provocările lumii voastre. Alegerea de a fi liniştit, în loc de a face ceva "împotriva", controlului, care este dezvăluit, va da acestor controlori (care se concentrează acum pe decesul vostru.), un răspuns foarte diferit. "De ce să distrugă ceea ce poate fi uşor de luat?" ar deveni noua lor abordare. Dar vor lua? Nu, când putem să-i aducem în genunchi, cu iubire. Permite-ți-le să fie în control, total lipsiți de oricine îi poate controla. Acest lucru ar înjosi abordarea lor actuală difuzând în mod dramatic eficiența lor. Sindromul maimuța 100 VA funcţiona. Profitați de viață şi nu le oferiți nici un motiv pentru a ataca.

EU SUNT CEL CE SUNT

Maestrul Înălțat Saint Germain

Canalizat prin Aruna

http://comptedesaintgermainsblog.blogspot.com


Traducere : Eliza

22 martie 2012

Arhanghelul Uriel - Binecuvântați şi Eliberaţi

Canalizat 19 martie 2012

Procesul de transformare începe atunci când sunteți conştienți de nemulţumirea sau nefericirea voastră cu realitatea curentă. Energetic acest lucru s-a întâmplat deja pentru voi, în spirit, la nivelurile mai înalte de ființare, şi pe măsură ce începe să intre în densitatea conțiinței voastre fizice, mentale și emoționale, puteți fie să intrați în judecată fie să căutați locuri pentru a elibera energia. Dacă judecați situaţia împuterniciți frica voastră. Dacă o binecuvântați şi o eliberaţi, îmbrătișați noile energii care sunt posibile pentru voi şi permiteți transformării să aibă loc.

Transformarea se produce cu eliberarea, prin deconectarea energetică şi rezolvarea, a ceea ce nu mai serveste binelui vostru cel mai înalt şi căii voastre de ascensiune. În spirit acesta este un proces natural şi permite ascensiunii să aibă loc fără efort. Ascensiunea este o mişcare a energiei de la nivelele mai joase la cele mai înalte, aceasta este o trezire a divinității voastre si o re-conectare a umanului şi divinului în voi . Dar în cadrul densității umanităţii este o oportunitate pentru judecată şi teamă, presupunând că un nivel de finalizare, nu poate fi un potenţial pentru o situaţie. Ego-ul vostru vrea să fie de succes, în bucurie şi în pace cu fiecare situaţie. Uneori, trebuie doar să binecuvântați şi să eliberaţi.

Rezolvarea pe care o dorește ego-ul este întotdeauna una care va onora scopul său personal, care poate fi eronat aliniat cu cunoașterea sufletului vostru că totul este în ordine divină, ați învățat ceea ce aveţi nevoie şi sunteți energetic încheiați. Finalizarea Energetică nu este acelaşi lucru ca finalizarea emoţională şi mentală, care sunt tărâmurile ego-ului. Ego-ul vrea să fie răsplătit pentru eforturile, sacrificiul, contribuţiile şi energia sa. Sufletul vrea să cunoașteți tranziţia fără efort în dimensiuni noi, de ființare, care sunt obţinute atunci când binecuvântați şi eliberaţi.

Pe măsură ce inspirați binecuvântările de învăţăre pe care le-aţi experimentat, expirați eliberarea de toate conexiunile energetice, permiteți grației ușurinței să vă ofere rezolvarea și să încheiați vindecarea, astfel încât transformarea să poată avea loc. Eliberaţi conexiunea emoțională la frică și durere şi obțineți o conexiune la bucurie şi pace, permiteți rezolvării energetice, de asemenea, să se răspândească la emoţiile voastre astfel încât să vă amintiţi că sunteţi demni de bucuria, pacea şi iubirea pe care spiritul vostru o dorește pentru voi şi care ştie că sunt posibile atunci când sunteți dispuşi să binecuvântați şi să eliberați energia, creând pace prin aceasta, în ego şi emoţii.

Copyright (c) 2012 de Jennifer Hoffman. Toate drepturile rezervate.

http://enlighteninglife

Traducere- Eliza

19 martie 2012

Hillarion Mesajul săptămânii: 18-25 martie 2012

Primit de Marlene Swetlishoff / Tsu-Tana
======================================

Preaiubiților,

Pe măsură ce treceți fiecare prin purificarea voastră şi prin procesul de eliberare, descoperiți că începeți să simțiți un sentiment de maiestrie pe măsură ce finalizați procesul de învăţare şi de înţelegere a faptului că aceste evenimente v-au adus posibilitatea de creştere spirituală mai mare şi evoluţia care a avut loc în voi. Viaţa evoluează mereu şi în aceste vremuri această creştere a progresat furtunos! Fiecare suflet de pe pământ s-a confruntat cu schimbările care au loc în interiorul lor cu incredbilă gratie. Aceasta a fost o luptă puternică de a înnota împotriva curentului de structuri înrădăcinate şi bine stabilite şi voi toți aţi reușit cu brio.

Nu vă îndoiți nici pentru un minut, că poate avea loc ceva mai puţin decât iubire în inimile omenirii, chiar dacă tot ce există în jurul vostru oglindește opusul. Cele mai multe din inimile de pe această planetă sunt bune , sunt cele care prin experienţa de viaţă s-au închis în ele cu scopul de a reduce vulnerabilitatea la vicisitudinile care s-au manifestat în lumea voastră dualistă. Această lume devine acum rapid redundantă şi, în curând nu va mai fi nici o energie de susţinere pentru această paradigmă veche și cei din jurul vostru în fiecare parte a ei vor întrupa o conștiintă mai înaltă şi tendinţa de a crea pace, armonie şi înţelegere între toţi oamenii de pretutindeni.

Atunci când inimile umane vor începe să vrea şi să aştepte un bine mai înalt și un rezultat mai bun pentru ele însele şi pentru toți fraţii şi surorile lor, această schimbare în conştiinţă va accelera rapid schimbări profunde în toate aspectele vieţii de pe Pământ. Când fiecare persoană iubeşte, respectă şi se onorează pe sine pentru adevărata ei stare de A FI ca un copil divin al lui Dumnezeu, demn de tot ce este bun şi potrivit şi este dispus să susţină acest lucru în fiecare acţiune, gând, cuvânt şi faptă, atunci nu va mai fi nevoie de a se proteja de alţii, deoarece toţi oamenii vor fi apoi motivati pentru a exprima numai ceea ce aduce o expresie similară în fiecare.

Acest lucru va aduce pace între toate popoarele şi naţiunile şi va încuraja, de asemenea, multe inovaţii incredibile şi soluţii creative la provocările cele mai presante ale Pământului. Pentru că aceasta este alegerea individuala de liberul arbitru a fiecărei persoane de pe Pământ pentru a începe să lucreze împreună, în moduri care încurajează adevărata schimbare în fiecare aspect al vieţii. Va deveni clar pentru toţi că ceea ce o persoană face are un efect asupra tuturor oamenilor de pretutindeni şi va fi o mare dorinţă în fiecare inimă umană de a crea doar ceea ce este pozitiv, înaltator, inspiră şi împuternicește. Alegerea fiecărei persoane de a veni împreună cu alţii, pentru ca binele să fie realizat va deveni standard pe tot pământul şi va începe o spirală ascendentă în dimensiunile mai înalte ale existenței.

Valurile de energie sunt în creştere, la o rata uluitoare şi acest lucru continuă să imprime fiecare formă de viaţă de pe Pământ, toate se schimbă, totul se transformă într-o nouă realitate - deşi este derutant, deoarece ambele realităţi sunt în co-existenţă în acest moment - nu va continua mult timp. Marea lumină, care intră este asimilată şi integrată acum în fiecare fiinţă conștientă și această Lumină se răspândeşte în afară, în toate direcţiile pentru a efectua cel mai înalt rezultat pentru toţi. Continuați, Dragilor, în căutarea voastră pentru măiestria de sine şi odată ce acest lucru este realizat, acesta va contribui mai bine pentru toţi. Îi aveți în jurul vostru tot timpul pe Cei angelici care vă ghidează şi vă protejează - aveți încredere că sunteți  în locul potrivit în sincronizare divină şi că totul este bine.

Până săptămâna viitoare ...

Eu sunt Hilarion

© 2012 Marlene Swetlishoff / Tsu-Tana (Soo-tam-ah) Păstrător al simfoniilor Grației

http://www.therainbowscribe.com

Traducere : Eliza

16 martie 2012

Arhanghelul Uriel - Echilibrul Creatorului şi Co-Creatorului

12 martie 2012

Există un Creator în Univers, o sursă centrală de energie şi lumină. Acest lucru poate fi descris ca o energie atotcunoscătoare şi puternică, dar aceasta este o încercare de a limita ceea ce nu poate fi limitat. A descrie conceptul de Creator este ca și cum ai descrie aerul - ce este, unde este, cum este, cât de mult este acolo? Acestea sunt întrebări care nu au răspuns şi încercarea de a înţelege Creatorul ca un obiect, cum ar fi descrierea aerului, în loc de pur şi simplu a o recunoaşte nu permite conectarea deplină cu Creatorul și folosirea acestuia.

Creatorul este în interiorul şi în jurul fiecaruia dintre voi, la fel ca aerul. Creatorul depinde de fiecare dintre voi, la fel cum voi depindeți de Creator. Creatorul există pentru şi în numele fiecăruia dintre voi, aşa cum existați voi pentru şi în numele Creatorului. Împreună sunteți sursa şi utilizarea de energie, care permite întregii creații să se manifeste. Fără voi nu există nici o creaţie, şi fără Creator, nu este nimic cu ce să creați. Unul este necesar pentru celălalt şi există un echilibru perfect şi egalitate în această relaţie.

De la Creator vine  sursa de energie, într-un flux nesfârşit şi fără limite, care este disponibil pentru voi pentru a crea. În calitate de co-creator, voi folosiți energia pentru a crea ceea ce există în realitatea voastră, lume şi Univers. Întreaga creaţie curge de la micro la macro, de la realitatea individuală pe care o cunoașteți ca viața voastră la Universului din jurul vostru. Ştiți că totul este conectat, aşadar cum puteţi crede că nu sunteți parte a fluxului creației în fiecare parte a Universului?

Fiecare viaţă reprezintă îndeplinirea unui contract de suflet şi o călătorie de vindecare, care este contractul sufletului vostru, o promisiune de co-creare cu Creatorul. Aceasta este ceea ce aţi fost de acord să creați pentru voi şi pentru pământ în fiecare viaţă. Fiecare ființă din Univers, din toate dimensiunile de timp şi ființare, de la toate vibrațiile şi frecvenţele energetice au acest acord de Creator/Co-Creator. Acceptaţi-vă ca un co-creator, astfel încât să puteţi îndeplini promisiunea de co-creare şi să vă mutați în niveluri de realizare mai înalte în fiecare domeniu din viaţa voastră şi să fiți sursa de energie de care are nevoie Creatorul pentru manifestarea raiului pe pământ.

http://enlighteninglife.com


Traducerea- Eliza

13 martie 2012

Mesaj de la Grupul Arcturian

 
11 martie 2012.


Dragii noștri, am venit să vă spunem despre lumina pe care o vedem emanând de pe planeta voastră într-o intensitate tot mai mare. Atât de mulţi se trezesc şi încep să înţeleagă imaginea de ansamblu. Atât de mulţi încep să vadă prin minciunile şi jocurile celor care doresc să vă menţină în robie şi ignoranță de adevăratul vostru Sine. Nu vă lăsați copleșiți de frica si negativitatea de care puteți deveniți conştienți, ci în schimb străduiți-vă să vă folosiți de ceea ce deveniți conştienți pentru a practica păstrarea energiei și conștiinței voastre cufundate în adevăr, pentru că aceasta este ceea ce va schimba conștiința lumii. Energia voastră de lumină afecteaza pe cei din jurul vostru și apoi va afecta următoarele pentru că toate sunt de fapt Unul.

În unitate nu vă pierdeți individualitatea, dar începeți să înţelegeți că toate persoanele sunt în interior şi ai Unicului. Mulți se tem de pierderea individualității lor pe măsură ce evoluează deoarece acest concept a fost prezentat în unele învăţături şi când a fost înţeles printr-o conștiință a dimensiunii a treia, ar fi putut fi interpretat în acest fel. Adevărul este că fiecare dintre voi este o piesă esenţială în întreg (Conștiința Divină Omniprezentă), la fel ca un puzzle, fiecare piesa fiind foarte importantă.
Timpul vă aduce foarte aproape de momentul când veţi vedea şi auzi informaţii direct, dragi noștri. Mulţi dintre cei care privesc aşteaptă momentul potrivit să apară şi să ajute, dar energia lumii nu este încă pregătită. Există încă mulți care trăiesc în vechea energie a fricii, nu destul de pregatiți pentru a accepta realitatea  altor naţiuni de pe alte planete. Mai mult are loc de care nu știți nimic deoarece ştirile voastre nu spun tot, totuşi, acest lucru se va schimba de asemenea.

Acesta este un timp măreț pentru toţi privilegiații de a fi pe pământ. Mulţi au venit pur şi simplu doar pentru a asista în transformarea voastră la o dimensiune mai înaltă a planetei voastre. Mulţi dintre copiii voștri sunt aici fără nici o karmă sau lecţii ale dimensiunii a treia de învăţat, ci doar pentru a adăuga lumina lor la acest proces. Încercaţi să nu impingeți acești copii neobişnuiți în cutiile convenţionale, în care de multe ori societatea doreşte să plaseze oamenii , pentru că făcând astfel îi faceți confuzi şi îi reţineţi dragilor. O mare parte din ceea ce pare important pentru conștiința dimensiunii a treia,  rezonează învechit şi irelevant pentru aceste suflete evoluate – cu toate acestea, nu, încă pe deplin mature, nu-și pot da seama de ce sunt diferite. Părinţii trebuie să înţeleagă că aceşti copii au nevoie de dragoste, acceptare, şi îndrumare. Niciodată să nu încercați să-i convingeți sau să folosiți modurile vechi depăşite de disciplină cu ei pentru că acest lucru îi va face să se dea pur şi simplu înapoi de la ceea cu ce ei nu rezonează, dar, de asemenea, nu înţeleg încă. Mulţi dintre cei numiți "ADD"( ADHD) sunt pur si simplu plictisiți deoarece aceștia au evoluat deja dincolo de ceea ce se aşteaptă la a învăța în sistemele de învăţământ în cea mai mare parte depăşite.

Dorim să vă vorbim despre ascensiune. Mulţi cred că ascensiunea înseamnă o ridicare bruscă, cu multă fanfară, într-o lume nouă. Ascensiunea este un proces de trezire treptată. În timp ce conștiința voastră devine luminată cu adevărul tot mai mult, se manifesta ca o lume tot mai luminată. Treaba voastră  este de a continua să practicați ceea ce înseamnă să trăiți fiecare adevăr de care deveniți conştienți, centrându-vă în interior, şi conectându-vă cu sinele vostru Inalt, prin meditaţie. Acest proces începe să aducă toate părțile împreună ca Unul – sinele mai Înalt, sufletul, şi individualitatea şi aceasta cuprinde călătoria voastră de a deveni o fiinţă iluminată.

Meditaţia este importantă, deoarece deschide ușa sinelui vostru Înalt şi spune, "Eu sunt gata, dă-mi mai mult". Aceasta demonstrează o intenţie de a evolua şi permite ca mai mult adevăr şi informaţii să curgă la voi. Deseori un individ va experimenta o nouă conştientizare, la o dată ulterioară şi, adesea, când este cel mai puţin de asteptat, dar fiecare nouă conştientizare reprezintă rodul de la deschiderea canalelor spirituale prin meditaţie. Meditația nu trebuie să fie o experienţa dificilă şi structurata cu care majoritatea dintre voi ați fost învăţaţi. Aceste tehnici au fost necesare, în scopul de a mișca un student din energia grea/densă tridimensională în frecvențele mai înalte, dar aceste frecvenţe mai înalte sunt acum aici. Încercaţi să nu priviți la meditaţie ca la o corvoadă dificilă, ci pur şi simplu ca la activitatea de odihnă în spaţiul dintre gânduri într-o conştientizare de "Eu şi Tatăl una suntem". Aceasta stabileşte apoi conexiunea voastră, iar aceste momente vor deveni mai lungi pe măsură ce practicați.

 Mulți dintre voi simțiți frecvenţele înalte mai intens acum şi ați început să experimentați un sentiment de detaşare de lucrurile şi oamenii din viaţa voastră. Încercaţi să nu vă forţați înapoi în modul în care au fost lucrurile înainte, crezând că acest sentiment de detaşare înseamnă că nu mai iubiți această persoană sau acest lucru. Asta pur şi simplu înseamnă că ați absolvit – mutându-vă dincolo de nevoia a orice în afară de voi. Legăturile care v-au ținut într-un fals sentiment despre lume se dizolvă. Detaşamentul nu înseamnă o lipsă de iubire, ci inseamna o lipsă de robie de la ceva sau cineva. Iubirea devine apoi mai curată şi mai pură, nu se bazează pe unele nevoi personale percepute.

Acest sentiment fals de iubire străbate încă multe dintre relațiile voastre, fie că sunt de familie, căsătorie, sau de prietenie. El se manifestă ca o nevoie a unui individ ca alţii să fie, să zică, sau să facă, exact ce individul consideră că aceștia ar trebui, în scopul de a fi iubit sau pentru a satisface un concept al iubirii imaginat şi foarte distorsionat . Acest sentiment fals de iubire are rolul pur şi simplu de a impinge oamenii departe, deoarece toate sufletele simt nevoia de a fi libere, de a fi iubite şi validate pentru cine sunt.

Iubirea necondiționată este o iubire fără limite şi permite libertatea de exprimare a tuturor. A ţine pe cineva în robia conceptelor, nevoilor, dorinţelor sau aşteptărilor cuiva, nu este iubire. Aceasta este lecţia detaşării; realizarea că toţi sunt deja întregi, compleți, şi perfecți şi că nimic sau nimeni în afară de voi înșivă nu poate schimba asta.

Voi învăţați adevăratul sens al iubirii, care este energia de conectare între toate aspectele şi expresiile  UNICEI OMNIPREZENTĂ, OMNISCIENTĂ, ATOTPUTERNICĂ CONȘTIINȚĂ DIVINĂ.

Noi suntem Grupul Arcturian 3/11/12

www.onenessofall.com

Traducerea- Eliza

11 martie 2012

Mesajul Arhanghelului Uriel

Binecuvântați-vă profesorii

05 martie 2012

Binecuvântați-vă profesorii, asta include pe toţi cei care participă la viaţa voastră. Profesorii voștri sunt cei care vă servesc în moduri care vă bucură şi pe care le apreciați, şi cei care vă servesc, în moduri care vă rănesc. Fiecare dintre ei vă iubesc şi participă la viaţa voastră, în scopul vindecării, creşterii, învăţării şi transformării voastre. Așadar profesorii voștri sunt cei care reprezintă cele mai mari provocări la un nivel emoțional care vă mișcă în vibraţiile energetice mai înalte, în învăţarea mai extinsă şi într-o trăire mai intensă. Haosul este un motivator uman excelent şi cei care creează haos pentru voi răspund la apelul sufletului vostru pentru vindecare. Toți profesorii voștri vă binecuvântează în vreun fel, și  binecuvântarea lor este o expresie a grației.

Este greu să-i binecuvântați pe cei care v-au rănit, dar asta este din cauza faptului că voi credeţi că binecuvântarea este un act emoțional. Aceasta este un schimb energetic, care recunoaşte participarea lor în călătoria vieţii voastre şi rolul lor în procesul vostru de vindecare, de învăţare, de creştere şi de transformare. Asta, de asemenea, îi înștiințează ca ați terminat cu energia pe care o împărtăşesc cu voi. Spatiul energetic pe care îl menţin pentru voi este unul care l-aţi creat împreună cu ei, pentru a finaliza un aspect al vindecării voastre. Ei sunt dispuşi să menţină spaţiul pentru voi până când nu vă mai servește. Şi când îi binecuvântați, le aduceți la cunoștință că pot elibera acea energie.

Binecuvântarea este un act care, ca şi iertarea, eliberează corzile de conexiune energetică şi frecvenţa pe care aţi purtat-o vieți la rând cu profesorii voștri. Voi de asemenea aţi fost o provocare pentru profesorii voștri, şi menţineţi acest spaţiu de vindecare unul pentru celălalt. Când îi binecuvântați, care este un act al sufletului, nu act al inimi sau minții emoţionale inferioare, setaţi noi frecvenţe energetice în viaţa voastră, care eliberează toate frecvenţele asociate cu profesorii voștri în acel aspect al vindecării voastre. A binecuvânta înseamnă a te conecta cu grație şi din grație, iau naștere noi paradigme de viaţă.

Judecățile pe care le aveţi faţă de profesorii voștri sunt opinii create de așteptările minții de modul în care alţii ar trebui să vă trateze. Dar aceste judecăți se bazează pe percepţia unei singure conexiuni în această viaţă. Extindeţi viziunea voastră de viaţă pentru a include alte vieți, alte frecvenţe şi calea voastră de vindecare. Profesorii voștri vă obligă să vă vindecați, să învăţați lecţiile de viaţă, să creșteți dincolo de aspectele legate de vindecare şi să transformați viața şi ființa voastră. Când binecuvântați profesorul, fără judecată, încheiați acest ciclu şi îl eliberaţi pe el, pe voi , de vieţi întregi de învăţare şi noile paradigme de viaţă cărăra le-ați dus dorul sunt acum parte a noilor voastre frecvenţe de bucurie, iubire, abundență şi împlinire.

http://enlighteninglife.com/bless-your-teachers/

Traducere : Eliza

5 martie 2012

Hillarion Mesajul săptămânii: 4-11 martie 2012

Primit de Marlene Swetlishoff / Tsu-Tana

======================================

Preaiubiților,

Fiecare dintre voi este prins în procesul de curăţare şi de eliberare, care vă face pe unii dintre voi să credeți că veți fi blocați în această etapă de metamorfoză pentru totdeauna. Prindeți curaj, dragii mei, pentru că nu sunteți singuri. Ce are loc în prezent este o eliberare în masă şi nu există nimeni de pe fața acestei planete, care să fie scutit de asta. Frecvenţă înaltă ce se manifestă în prezent în atmosfera Pământului iniţiază schimbări majore în fiecare structură de pe planetă. Continuați în eforturile voastre de a fi în armonie cu aceste energii, pentru a experimenta mai multă grație şi uşurinţă în corpurile voastre, și în vieţile voastre de zi cu zi.

Să ştiţi că sunteți întotdeauna înconjurați de o multime de ajutoare angelice, care vă ajută cu mare bucurie şi dăruire. Trebuie doar să cereți și venim. Putem face mai mult atunci când suntem solicitați de voi în eliberarea şi retragerea programelor vechii paradigme şi modelelor mentale care trebuie să fie șterse. Cereți şi apoi stați liniştiți vizualizănd echipele Angelice cum retrag vechile obiceiuri şi modelele mentale din chakra coroanei cu un vid înlocuind energia vidului această procedură creată cu o Lumină măreață, Lumina albă-aurie. Vedem că multora dintre voi le este greu să-și amintească de la o zi la alta intenţia de practică sârguincioasă din ziua precedentă. Nu vă mustrați despre eșecul vostru perceput pentru a face acest lucru ... doar  odihniți-vă şi fiți deschişi şi receptivi la noile şabloane de programare, care vă sunt date.

Aceia dintre voi care au făcut munca şi au perseverat în toate aceste activităţi de curăţare vă veți găsi Calea deschizăndu-se spre activităţi cu mai multă fericire şi bucurie, care vă vor conduce la scopul şi misiunea voastră Divină. Activitatea de ancorare a Lumininii voastre în miezul cristalin al Mamei Pământ o ajută să se adapteze şi să se recalibreze. Ea este întotdeauna atât de recunoscătoare pentru fiecare om preaiubit, care își face timp în fiecare zi pentru a stabili această intenţie şi a ancora măreața Lumină din cosmos. Schimbările încep în ea  așa cum încep în fiecare om şi apoi se răspândesc în întreaga ei structură energetică. Așteptați-vă la neaşteptat şi rămâneți în echilibru, indiferent de ce se întâmplă. Sunteţi pregătiți – aveți mare putere pentru a rămâne echilibrați în orice situaţie.

Multi dintre voi realizați de fapt, că timpul între creaţie şi manifestare este mult mai scurt decât obișnuia să fie. Voi vedeți de fapt rezultatele eforturilor voastre de imaginație avănd loc în faţa ochilor voștri. Acum este un astfel de timp, pe Pământ, în care voi, ca un co-creator cu Sursa angajați puterea la dispoziţia voastră şi vedeți cât de binevoitoare şi susţinătoare poate fi, în răspunsul său. De fiecare dată când vorbiți adevărul vostru şi stați în Lumina care sunteți, noile energii vă sprijină, așa că acum este un moment oportun pentru a crea cea mai mare splendoare atât în interiorul cât şi în afara Ființei voastre. Tot binele care ar fi trebuit să vină la voi pe parcursul acesteii vieţi vine acum înapoi la voi nestingherit de polaritatea sa opusă. Acest lucru ar putea dura  pentru unii dintre voi, până când vă dați seama cât de minunate devin cu adevărat vieţile voastre şi că acest lucru este dreptul vostru divin ca copil al Creatorului a toate.

Continuați în eforturile şi observaţiile voastre a felului cum funcţionează noile legi, care vă transformă viaţa în mai bine în toate modurile. Acest lucru va necesita credinţa şi încrederea voastră până când recunoașteți acest lucru în experienţa voastră de zi cu zi. Fiți în bucurie , preaiubiților, acceptați acest nou mod de a fi și deveniți Ambasadorii ce merg în acest nou mod de Ființare. Fie ca fiecare acţiune, cuvânt şi faptă să reflecte această evlavie pe măsură ce lucrați zilnic.

Până săptămâna viitoare ....

Eu sunt Hilarion

© 2012 Marlene Swetlishoff / Tsu-Tana (Soo-tam-ah) păstrător al simfoniilor Grației

http://www.therainbowscribe.com

Traducere : Eliza