Pagini

30 aprilie 2011

Mesagerii - Arkazamy

 
Arkazamy  Capitala planetei Geea

Solteris! Continuăm seria comunicărilor din acest loc binecuvântat, cunoscut în această epocă sub denumirea de Bucureşti. Ne facem datoria pentru ca voi să vă puteţi recunoaşte dorinţa. Oricât de mult ar fi, nu este decât începutul, iar cei care se află la început să nu uite că se află de la început, adică dintotdeauna. În comunicarea anterioară am realizat corespondenţa între ansamblul social şi ansamblul universal. Următorul pas este raportarea la civilizaţiile sistemului Phidelya, şi o vom face sub semnul triunghiului sau al triadei. Triada la care ne referim de această dată este de natură extraterestră şi include civilizaţiile existente pe Venus, Marte (Vamfim) şi Lună (SI). Acestea sunt cele mai apropiate de standardul de viaţă terestru, astfel putându-se realiza o comparaţie, şi, mai ales din punct de vedere al manifestării fizice, populaţiile celorlalte planete le vom descrie la vremea lor, existenţa lor realizându-se pe frecvenţe mai dificil de perceput în acest moment.
Pe satelitul artificial SI se află o civilizaţie cunoscută astăzi pământenilor prin cultul Martorilor lui Iehova, Iehova fiind conducătorul unei misiuni pe suprafaţa Geei într-o perioadă de Apocalips, în urmă cu aproape 12 mii de ani, etapă ce a marcat jumătatea acestui ciclu de 26 de mii de ani, ciclu care se încheie astăzi odată cu începutul mileniului al treilea după datarea terestră. De asemenea, pe SI se află bazele de legătură ale Misiunii România cu steaua centrală Ra, deci este vorba despre o societate mixtă, de altfel Luna fiind adusă în apropierea Geei tocmai în acest scop, de a avea acces mai uşor, şi într-o perioadă în care a fost necesară concretizarea unei vibraţii pentru crearea corpurilor fizice, în acest ciclu. Deci, istoria ei în apropierea voastră începe cu civilizaţia lemuriană, rolul ei intrând în funcţiune pe deplin odată cu sfârşitul perioadei atlante. De asemenea, SI este o parte a planetei Rancia, cunoscută în legendele Geei drept Phaeton. Ulterior, ea a fost adaptată misiunii în apropierea Geei. Acest lucru a fost făcut de o populaţie care a venit din Zona Andromedei şi a cărei misiune s-a finalizat odată cu misiunea lui Iehova.
În prezent cei care, prin evoluţie, au depăşit vibraţia lui SI, îşi continuă evoluţia pe sateliţii lui Jupiter, sateliţi ce vor fi transformaţi în planete odată cu transformarea lui Jupiter în al doilea Soare al Sistemului Phydelia. În această misiune, ei au fost ajutaţi de entităţile care au rămas după dezintegrarea planetei Rancia, zonă care a fost afectată de o neînţelegere a realităţii, fapt similar cu ceea ce se întâmplă pe Geea în prezent. Cei care au rămas să aibă grijă de SI sau retras în interiorul acesteia, formând o civilizaţie ascunsă, la prima vedere, dar care există la fel de bine ca şi voi, având o constituţie asemănătoare. Pe partea nevăzută a lui SI se află o a doua formă de civilizaţie, formată din populaţii de pe Marte, Venus şi Geea, ca şi din reprezentanţi ai Confederaţiei Galactice care sunt în legătură cu satelitul de cristal Gentorem şi cu sistemul de sateliţi care este coordonat de pe acesta.
Sunt date care, la prima vedere, ar fi spectaculoase sau ciudate, dar nu trebuie să vă mire mai mult decât cele de acum o mie de ani, când, prin descoperirea Americii, se primeau ştiri despre acel loc, despre civilizaţia şi posibilităţile de acolo. Dacă veţi face un mic efort de imaginaţie, veţi realiza că, peste 50 de ani, rânduri precum cele pe care le scriem acum vor fi scrise şi citite, răspândite prin canalele mass-media, la fel de uşor şi de firesc cum vorbiţi astăzi despre fotbal. Datele aşazis istorice au rolul de a realiza continuitatea, o punte între ceea ce este şi ceea ce, practic, a fost tangent cu perioada de întuneric pe care aţi străbătut-o. De altfel, sunt date care trebuie numai actualizate, în sensul lor enciclopedic şi pentru a oferi o anumită deschidere asupra realităţii. Toată această istorie a civilizaţiilor din ultimii 26 de mii de ani este încă scrisă în documentele rămase din diverse perioade, care se află închise în zone bine determinate pe Geea şi la care veţi putea avea acces numai prin creşterea vibraţiilor... Deci ar fi inutil să repetăm date la care oricum veţi avea acces la vremea potrivită, aşa că nu facem decât să amintim de ele şi să punctăm în prezent pentru a reveni cât de cât la o actualitate de care blocajele mentale v-au izolat. Vom înlocui termenul de ansamblu care vizează, oarecum, un sistem izolat, cu cel de sistem deschis, în care să putem trece de la socialul obişnuit la sociabilitatea universală.
Etapa care a urmat intervenţiei lui Iehova a fost misiunea lui Samiaza, o perioadă despre care se cunoaşte destul de puţin, de altfel ca şi despre perioada egipteană sau despre epoca lui Isus. Să revenim deci la prezent, căci mersul înainte nu înseamnă o refacere a trecutului, ci o continuare a creaţiei. Ceea ce a fost contează numai pentru cei care vor să devină. Datoria şi dorinţa noastră este ca acele lucruri să nu rămână la stadiul de poveşti frumoase, ci să reprezinte un fir prin care să vă puteţi regăsi continuitatea şi firescul evoluţiei.
Punctele de referinţă universale, singurele prin care puteţi percepe o realitate, trebuie corelate cu cele aşa zis sociale, deci care au la bază informaţia senzorială. Nu este greu de văzut că realitatea se manifestă senzorial, dar de înţeles, se poate să înţelegeţi numai mental, numai revenind la lumea voastră interioară în care este scrisă istoria atâtor civilizaţii, planete şi sisteme pe care le-aţi străbătut. Fiecare îşi poate aduce aminte, dar numai de ceea ce are nevoie. Limitându-vă, însă, la o respectare a tradiţiei, normal că şi mentalul vă oferă informaţia pe care o cereţi, de a fi în actualitate cu preţul la carne sau la pâine, sau cu evenimentele politice. Puteţi vedea cât de necesar este efortul vostru pentru ca tot ce vă spunem să fie numai simple confirmări ale unor adevăruri pe care să le puteţi identifica în lumea voastră interioară, şi nu uitaţi că oricât de mult ar fi, e numai începutul, iar la început se află numai decizia.
Revenind la sistemul social terestru, catalizatorul deschiderii sale este informaţia sau ridicarea vibraţiilor, iar cel al dinamicii sale interne este Banul. Faptul că majoritatea oamenilor sunt săraci, vieţuind în condiţii de pauperitate, se datorează vibraţiilor joase pe care le generează, ajungându-se în prezent la paradoxul că banul are o vibraţie mai înaltă decât omul, şi de aceea e atât de greu accesibil unora şi, în mod ciudat, este accesibil celor care profită de el, aceasta fiind, de altfel, una din ciudăţeniile cu care a trebuit să ne obişnuim de când ne aflăm aici, ca să vedem că în societatea terestră totul este cu susul în jos. Dar aşa a fost să fie, niciodată nu este prea târziu, şi doar cei care amână se află întotdeauna în întârziere. Principala marfă a prezentului este informaţia. Cu cât o informaţie este mai prezentă, mai actuală, cu atât ea poate fi folosită mai dinamic, deci vă poate împinge spre vibraţii mai înalte.
Sistemul legislativ actual, în care o lege mai întâi este elaborată şi apoi comunicată, face ca informaţia să poată fi numai acceptată, dar nu şi folosită, factorul de decizie individual fiind într-o situaţie de interferenţă cu factori de decizie exteriori, care condiţionează, limitând entitatea în a-şi urma propriilei decizii, în a-şi manifesta propria experienţă şi, de asemenea, obstrucţionând-o în misiunea sa. Fiţi liniştiţi, căci nici cei care se află în posturile de decizie nu o duc mai bine, ei înşişi ajungând acolo numai după acceptarea unei păcăleli tradiţionale, în virtutea unui sistem de valori false. Au existat epoci, nu prea departe de cea actuală, în care conducătorii erau entităţi cu vibraţii mai înalte şi care veneau pe Geea special pentru această misiune. Astfel, în planurile astrale, ei aparţineau unor ierarhii superioare, şi la fel în Planul Fizic aveau misiunea de a conduce, situaţie în care era aplicată Legea corespondenţei. Ceea ce se întâmplă astăzi prin procesul de individualizare, este că fiecare trebuie să devină propriul său învăţător, propriul său judecător, propriul său conducător, redescoperind legea prin aforisme şi experienţe particulare, aplicând-o astfel în propria sa trăire şi manifestare.
Ne vom ocupa, deci, de subsistemele sistemului social care vizează elemente de sinteză ce pot fi uşor percepute mental şi, de asemenea, generalizate, urmând ca fiecare, mai departe, să continue. Sistemul financiar este primul ca importanţă în concepţia cu care v-aţi obişnuit asupra realităţii, apoi urmează cel legislativ şi, mai departe, cel economic, militar, de învăţământ, religios, şi aşa mai departe, enumerarea nefiind decât o repetare a lui Unu în diferite ipostaze ale manifestării. Toate aceste domenii au drept cauză teoria relaţiilor între sisteme, de această dată sistemul fiind fiecare în parte. Pentru a putea intui schimbările care urmează, pornim de la realitatea acestor relaţii, conştientizarea lor prin trezirea omului putând concretiza noi paşi în evoluţia civilizaţiei, a societăţii terestre. De aceea, de voi depinde să puteţi trece de la starea de hipnoză, de continuă contemplare a manifestării, la cea de continuă emisie, deci de continuare a creaţiei; de voi depinde trecerea de la starea de copiere, de educaţie, la cea de originalitate, de autoeducaţie, trecerea de la starea de interferenţă la cea de autonomie, printro universalizare a experienţei prin elemente de sinteză şi cât mai multă curiozitate, în sensul de a putea penetra cât mai multe faţete ale manifestării, înţelegându-le în unitate, prin Principiul Unic.
Sunt lucruri pe care nimeni nu vi le poate da, ci numai voi înşivă. Oricâte cărţi aţi citi, oricâte lucruri am spune, numai fiecare se poate trezi, ceea ce facem reprezentând numai un catalizator al proceselor de transformare care au loc în prezent la nivel universal. Informaţia nu poate avea paternitate, căci din Unu provine, de aceea aceste materiale nici nu vor fi semnate, căci nici nu aparţin cuiva, ci tuturor. Nu faceţi greşeala de a interpreta acest lucru ca pe o lipsă de responsabilitate, căci necesar este să vă recunoaşteţi responsabilitatea. Sunt date, lucruri, pe care fiecare şi le poate spune, căci fiecare de la Tatăl vine şi cu El una este. Aceste comunicări nu sunt date ale cuiva ci ale tuturor, responsabilitatea fiind egală, astfel încât, indiferent de manifestări, de analogii şi personificări, nu uitaţi că în aceste rânduri este vocea voastră, este cuvântul vostru în unitate cu întregul Univers, iar faptul că undeva, cineva, cândva, trebuia, se poate numai prin toţi şi toate, conform Planului Divin. Biblia, în limba ebraică, înseamnă carte, iar acest titlu *Viaţa pe Geea* nu înseamnă altceva decât VIAŢA. Vom continua, deci, prin prezentarea subsistemelor sociale, prin corelarea lor cu cele trei planete pe care le-am amintit la începutul acestei comunicări, prin civilizaţiile şi vibraţia existentă în aceste zone.

Solteris!

Va urma,
Sursa "Viata pe "Geea"

'Mesaj din viitor '

Mesagerii- Oraşul sumerian Ladomyr


Zona Retezat

Solteris! Reluăm scrierea acestei cărţi după aproape o lună de la întrerupere, o perioadă ca element al manifestării, un ciclu ca element al realităţii. Satelitul SI a răsărit cu Ascendentul în Constelaţia Peştilor, iar RA în Constelaţia Balanţei. Sunt puncte de vedere care corespund manifestării terestre, deci valabile aici şi acum. Continuăm acest capitol care vizează direct ansamblul social, iar mai concret, toate manifestările umane de pe suprafaţa Geei. Abordarea acestei tematici o facem în sensul revenirii la ansamblul universal  integrarea în Univers. Pornim de la simpla imagine că nimic din ceea ce trăiţi nu ar exista dacă voi nu aţi exista. Pentru a vă putea schimba, trebuie să înţelegeţi existenţa, prin recunoaşterea sa. Tot ceea ce vedeţi pleacă din UNUL, Principiul sau Absolutul, acesta este izvorul vieţii eterne, fără început şi sfârşit. Unul se află în toţi şi toţi se află în Unul, diversitatea infinită a manifestării oferind faţete diferite ale aceleiaşi monede, sau mai real spus, monade (unităţi). Aceasta vă poate confirma că diversitatea nu înseamnă separare, ci se manifestă în cadrul aceleiaşi unităţi. Orice manifestare a unităţii se numeşte fiinţă sau Fiul. Când Fiul îşi recunoaşte Tatăl, recunoaşte că trăieşte în acesta, se spune că e una cu EL. Iar când devine Una cu El, înseamnă că a revenit cu drepturi depline la statutul de divinitate, de fiinţă cosmică, care prin propria decizie poate continua creaţia. E simplu, pentru a putea trăi trebuie numai să vă recunoaşteţi existenţa în Tatăl. Efortul necesar este cel de a da la o parte ceea ce vă împiedică să vedeţi aceasta, deci blocajele mentale, conceptele şi, de asemeni, gândirea.
Vrem să accentuăm că orice informaţie, indiferent de sursa din care vine, are aceeaşi origine, lumea interioară, fiecare putând avea, în funcţie de vibraţia pe care o are, acces la o informaţie pe măsură. Pentru entitatea umană, mai ales în Zonă Românească, există două surse informaţionale aparent în opoziţie: cea exterioară (tradiţională, senzorială) şi cea metafizică sau subtilă, care vizează înţelegerea realităţii, dar pe care majoritatea dintre voi o preia tot din exterior: din cărţi, reviste, alte canale massmedia etc. Pentru a putea înţelege corespondenţa între ansamblul social şi cel universal, trebuie percepută corespondenţa informaţională, căci ceea ce este sus este ca şi ceea ce este jos, şi în realitate una sunt. Primul gen de informaţie blochează accesul la lumea interioară, pe când cel de-al doilea îl deschide, însă informaţia reală, informaţia vie este cea pe care voi înşivă v-o daţi prin faptele voastre. Termenul de informaţie este mai aproape de obişnuinţa analiticului, dar în realitate este vorba de vibraţie, deci de trăire. Încercarea de a transmite o vibraţie prin elemente informaţionale, analitice, din partea celor care au acces la astfel de date, îi obligă pe aceştia să depună efortul prelucrării lor, al particularizării şi al recunoaşterii în propriul sistem, recunoaşterea deschizându-vă calea pragmatismului, a dinamicii şi, pas cu pas, a evoluţiei.
Vibraţia se poate transmite numai în Tăcere, dar pentru a reveni la Tăcerea recunoaşterii în Tatăl, trebuie parcurs un drum prin care se descoperă Calea reală a libertăţii, a continuării creaţiei şi care, de această dată, este particulară. Realitatea este mult mai simplă decât vă puteţi închipui, însă are cunoaşterea ei, pe care o puteţi face numai pe drumul Conştientului, care vă îndreaptă spre Conştienţă, prin depăşirea elementelor analitice.
Am făcut această paranteză pentru a putea înţelege că ansamblul social aparent alcătuit din elemente diverse, dispersate, în realitate una sunt, faţete diferite ale aceleiaşi realităţi. Manifestările terestre la nivel de ansamblu stau sub semnul corespondenţei lor macrocosmice, a vibraţiei astrologice existente în Sistemul Phydelia. Astfel, armata corespunde influenţei planetei Vamfim (Marte), comerţul  lui Mercur, dragostea  lui Venus, abundenţa  lui Jupiter, şi aşa mai departe. Puţine sunt manifestările în care este continuată creaţia fără a fi preluată influenţa acestor corespondenţe. De altfel, creaţia în Planul Fizic înseamnă materializarea unor noţiuni create în planurile subtile.
Singurul domeniu care se ocupă cu aceasta este evoluţia ştiinţifică şi tehnologică, însă datorită ignorării lumii cauzale, descoperirile au fost făcute prin prelucrarea materiei, deci prin consumarea unor creaţii deja existente, ceea ce înseamnă metode noi dar nu creaţii noi. Pornind doar de la senzorial, se ajunge la consum şi, implicit, la un sens distructiv. Schimbarea de sens care are loc astăzi impune o schimbare a mentalităţii şi, ca o consecinţă firească, a parametrilor manifestării. Este o schimbare care are loc în întregul Univers, toate fiinţele fiind Fii ai aceluiaşi Tată, percepând-o în lumea lor interioară. Mai apropiat, pentru a fi înţeles, este faptul că cei care se recunosc se pot racorda la dinamica întregului Univers, la care sunt oricum acordaţi, însă nerecunoaşterea acestui lucru determină o inerţie a cărei cauză este decizia Omului, căci nimeni nu poate trece peste decizia voastră, nici chiar Dumnezeu. Când Fiul îşi recunoaşte Tatăl, el îşi recunoaşte Spiritul, adică Puterea absolută de decizie. 
Unitatea nu are cum să fie exprimată prin limbaj. De altfel, aceste noţiuni (Tată  Fiu  Spirit) sunt simboluri, în realitate neexistând ierarhizare între ele, cum ar părea la prima vedere, şi nici o separare. Prin analiză se poate exprima 1 % din realitate, sintetic  cam 10 %, dar realitatea este exprimată în întregime în trăire, neexistând definiţii care să cuprindă Absolutul, căci nu ar mai fi Absolut.
Revenind la corespondenţa informaţională putem vorbi, la nivel analitic, de două triade, cu un element comun care este factorul de decizie, deci decizia voastră. Starea care corespunde analiticului o putem denumi semiconcentrare, cu care v-aţi obişnuit deja, şi ea se află la baza materialismului şi a normelor existente pe Geea în prezent. Anestezia care se suprapune acestei trăiri, printr-o alimentaţie denaturată şi o devitalizare erotică, determină o degradare continuă a acesteia, care, în timp, duce la îmbătrânirea şi scoaterea entităţii din Planul Fizic. Este o stare în care gândirea este exacerbată şi decizia este puţin cunoscută, o stare de întuneric, de permanentă căutare a realităţii, de necredinţă.
Primul pas pe care vi l-am propus la nivel informaţional este pasul Jurnalului, pe care-l putem denumi şi semimeditaţie, prin actul scrisului tu putând redescoperi că esenţa manifestării se află în formele mentale pe care le creezi la nivel de scenariu, prin gândire, şi apoi printr-o deblocare mentală folosind imaginaţia, deci imagini cel mai adesea preluate din exterior, dar atunci când le veţi putea face fără să copiaţi exteriorul veţi înţelege procesul creaţiei. Ceea ce se poate remarca în aceste două stări de conştienţă este faptul că mediator este gândirea, prin propria voastră decizie.  
Următoarea triadă informaţională care corespunde nongândirii este: Meditaţia  Decizia  Concentrarea. Primul aspect este recunoaşterea în toţi şi în toate, deci trăirea conştientă a acestei conexiuni universale, ceea ce exclude gândirea care implică conexiuni sau raţionamente analitice. Spre deosebire de aceasta, Concentrarea reprezintă recunoaşterea într-o singură formă a Principiului. Cele două stări corespund dematerializării şi materializării, trecerea de la una la alta făcânduse prin decizie, în timp ce în cazul primei triade, Semimeditaţie  Decizie  Semiconcentrare, este folosită ca intermediar gândirea. Sunt noţiuni pe care le veţi putea înţelege mai bine prin particularizare, sensul fiind acela al recunoaşterii existenţei eterne în Tatăl.
Corespondenţa este o lege. Pentru a putea percepe transformările care au loc în prezent vă sunt oferite puncte de referinţă atât depărtate, cât şi apropiate, în sistemul social cu care v-aţi obişnuit în viaţa de zi cu zi, caracterizată printr-o anumită suită de consecinţe. Între toate aceste aspecte există legătura dintotdeauna şi pentru totdeauna prin Tatăl. Tot ce face o fiinţă prin preocuparea sa conştientă, este o continuare a existenţei, pentru ca recunoscând existenţa să se poată continua creaţia având libertatea şi responsabilitatea absolută. De aceea, informaţia trecută prin conştient înseamnă recunoaştere, recunoaşterea constituind premiza practicii, a înfăptuirii, a evoluţiei manifestării. Sunt noţiuni care, cu răbdare, pot fi înţelese; nu este nici o grabă, căci timp nu există decât ca concept al gândirii. Să revenim deci cu picioarele pe Pământ, ceea ce este Sus poate fi recunoscut prin ceea ce este Jos, iar ceea ce este mare prin ceea ce este mic, căci una sunt.
Aşa cum în ansamblul social transformarea unui domeniu le poate influenţa pe toate celelalte, şi la nivel uman transformarea unui om îi poate influenţa pe toţi ceilalţi. Lumea, Universul, depinde de fiecare prin UNUL. Poate vă e greu să credeţi că deciziile voastre pot influenţa astrele, că prin decizia voastră pot fi create galaxii. Dar să nu ne depărtăm prea mult, căci informaţia necesară astăzi vizează revenirea de la un sens al iluziei, al ignoranţei, al distrugerii, la lumea interioară, la sensul binelui. Revenirea poate fi făcută numai de fiecare în parte, prin el însuşi. Nu suntem învăţătorii, ci prietenii voştri, deci numai fiecare sieşi îşi poate fi învăţător. Evoluţia prin Legea Iubirii ne face datori să dăm din adevărurile pe care le putem recunoaşte, având astfel acces la altele, la fel cum, la rândul vostru, dând puteţi primi. Când dai mai departe ceea ce înţelegi conştient, poţi folosi inconştient şi, implicit, poţi avea acces la alte etape ale recunoaşterii. Până când? Nu există început sau sfârşit, iar această dinamică depinde de fiecare, dar în ritmul său, cu răbdarea sa, ca el să-şi poată extinde valenţele trăirii în unitate cu întregul Univers. Paradoxal este că această unitate oricum există, astfel încât, indiferent de sensul ales în manifestare, fiecare fiinţă este un Fiu al Tatălui.
Ceea ce vă poate ajuta să mergeţi înainte este informaţia care oferă metode concrete aplicabile situaţiei actuale. Pe măsură ce tot mai mulţi dintre voi veţi decide să mergeţi, această schimbare se va vedea la nivel de civilizaţie, în armonie cu Planul Divin. De aceea, comunicarea aparţine prezentului, face parte din trăire, iar programul sau suita acestor lecţii este în ordinea ce porneşte din UNUL. Prin ceea ce facem, nu vă aducem decât confirmări la impulsul evoluţiei pe care o simţiţi fiecare, chiar dacă nu întotdeauna o recunoaşteţi. Vom aborda, deci, ansamblul social în sensul transformărilor umane, particulare, ceea ce nu vizează transformarea directă a megastructurilor, ci a fiecăruia în parte, şi, prin această ridicare a vibraţiilor, la nivel de civilizaţie. Fiecare este dator să-şi facă datoria, dar pentru aceasta trebuie să revină la prezent, scop neexistând, şi ceea ce facem nu este o convertire la o nouă religie, singura religie fiind credinţa. Noi ne îndeplinim numai o datorie care este a fiecăruia şi care, în orice moment de transformare, este prezentată tuturor. A vorbi astăzi despre lumea cauzală e la fel cum, acum o mie de ani, am fi spus că Pământul e rotund, deci e nevoie de răbdare. Ceea ce este poate fi recunoscut prin firescul său, nu are nevoie de formulări pentru a nu se pierde, însă aveţi nevoie de confirmări pentru a nu vă pierde. Sunteţi înconjuraţi de prieteni şi veţi putea înţelege, împrietenindu-vă cu voi, că totul vă este prieten. Astfel, după mii de ani de conflicte, datoria noastră şi a fiecăruia este de a aduce mesajul Păcii eterne prin recunoaşterea în Tatăl, şi e firesc că, după atâtea împărţiri, blocaje, conflicte, ceea ce ar fi nou prin recunoaşterea sa este Pacea. Sacrificiul este pasul între minciună şi adevăr. Sacrificaţi minciuna pentru a ne putea înţelege, înţelegându-vă pe voi înşivă. Este o noţiune care nu se referă la exterior, ci la depăşirea conflictelor, concretizate prin blocaje mentale, lăsând lumina şi pacea existenţei eterne să vă inunde, regăsind-o în voi şi pretutindeni în jurul vostru. Să mergem înainte în Pace şi Iubire.
Solteris!

Va urma,
Sursa "Viata pe Geea" 

28 aprilie 2011

Maestrul Kutumi -‘Căile lumii’canalizat prin Natalie Glasson-04/04/11

Un bun venit călduros este extins spre voi, aşa cum ne conectăm energiile la unison, atât de multă dragoste este împărtăşită din inima mea către inima voastră, aşa cum Eu onorez prezenţa voastră divină. În timp ce  mă ascultati exprimând  înţelepciunea din adâncul sufletului meu  haideţi să ne adunăm într-un balon sacru de iubire , pentru a ne proteja energiile şi a menţine echilibrul nostru interior. În acest balon de lumină minţile noastre sunt clare, gândurile noastre se extind din sursa Creatorului în timp ce păstrăm împreună iubirea pentru fiecare dintre noi şi pentru Pământ.

Prin acest process de a iubi totul ca pe un aspect al Creatorului  dezvoltăm de asemenea, o prezenţă de compasiune pentru toţi ceilalti. Haideţi să existăm în această armonie în timp ce împărtăşim adevărul nostru acum. Pământul este un loc sacru şi foarte special, deoarece deţine multă frumuseţe, dragoste şi înţelepciune pentru a fi văzute de toţi. Realitatea Pământului este complet diferită, deoarece realitatea pe care mulţi o experimentează pe Pământ poate fi dură, haotică şi confuză. Este o mirare cum pot exista la un loc pe Pământ, două energii diferite: de frumuseţe şi de confuzie, dar acesta se datorează prezenţei umanităţii.

Realitatea de pe Pământ este creată de mintea umanităţii, în timp ce însăşi existenţa Pământului este creată de vibraţia, intenţia şi energia Creatorului. Realitatea de pe Pământ este creată de mii de Dumnezei  care se află pe Pământ. Fiecare persoană de pe Pământ este un Dumnezeu sau un aspect al sufletului puternic al Creatorului, dar cele mai multe sunt Dumnezei nerealizaţi. Puterea de creaţie şi de manifestare se află încă în interiorul fiecărei persoane care formeaza realitatea Pământului.

Mintea umanităţii este cea care se comportă ca un instrument de proiecţie pentru a crea realitatea Pământului, umanitatea lucrează împreună pentru a crea realitatea Pământului, deoarece voi toţi folosiţi aceeaşi metodă de creaţie. Aceasta minte proiecteaza toate gândurile şi sentimentele, această proiecţie este apoi ca o baghetă magică, care vă permite să vizualizaţi creaţia voastră. Mulţi oameni sunt conştienţi de acest lucru, îşi dau seama că prin mintea omenirii a fost creată o lume ce are nevoie de vindecare şi atenţie.
Numeroşi oameni recunosc că haosul şi confuzia de pe Pământ au fost create din cauza aceleaşi energii existente în mintea umanităţii şi astfel acestea se întorc la propriile lor minţi pentru a începe procesul de vindecare.

Fiecare persoană si-a folosit mintea pentru a crea chiar în acest moment realitatea Pământului, dar acum trebuie să fie plantate în minte seminţele schimbării şi vindecării pentru a instiga schimbarea pentru care inima tânjeşte. Luaţi-vă un moment pentru a absorbi puterea enormă pe care o deţineti în timp ce staţi într-un corp uman, voi şi toată lumea din jur aţi creat realitatea pe care o vedeţi şi o experimentaţi,vă place ceea ce vedeţi?  Persoanele şi mintea lor sunt conectate împreună.V-aţi întrebat vreodată de ce au oamenii aceleaşi idei? Acest lucru se datorează faptului că mintea unei singure persoane nu este separată de mintea altora, ele sunt conectate ca o reţea şi astfel fără sa fi vorbit nimic, se pot influenţa reciproc. Când vă gândiţi la altcineva, mintea şi energia acelei persoane, va fi conştientă de gândurile voastre de multe ori la un nivel nevăzut, însa uneori, oamenii sunt capabili să realizeze acest lucru.

Responsabilitatea pe care o aveţi de a menţine o minte liniştită, echilibrată, iubitoare şi armonioasă nu este doar pentru voi, ci şi pentru pacea întregii omeniri.

Imaginaţi-vă dacă aţi avea un difuzor conectat la mintea voastra şi fiecare gând pe care l-aţi acceptat în mintea voastră ar fi fost proiectat prin difuzor pentru toţi pentru a-l auzi. Unii dintre voi aţi fi jenaţi probabil de gândurile voastre, de modul în care repetaţi tipare, derulaţi amintiri şi vă agăţaţi de idei. Îmi imaginez că aţi deveni, de asemenea, foarte plictisiţi a vă audia mintea vorbind tot timpul, aţi duce dorul pentru un pic de pace. În timp acest lucru ar fi un exerciţiu minunat pentru a vă înţelege mintea, care este deja experimentată la un anumt nivel.
La un anumit nivel al energiei fiinţei voastre, voi puteţi auzi fiecare gând pe care-l creaţi tare şi răspicat, tot aşa poate oricine altcineva din lume din cauza legăturii voastre naturale şi conexiunilor de energie. Mintea voastră este o parte a unei surse mai mari de energie, doar pentru că aspecte ale Creatorului au fost plasate în corpurile fizice de pe Pământ nu înseamnă că energia Creatorului se va separa vreodată, cu această înţelegere realizarea responsabilităţii voastre zoreşte.

Mintea multor oameni nu este încă programată pozitiv şi acest lucru poate provoca dureri indivizilor şi omenirii, aşadar o schimbare în procesul de creaţie şi în minte este necesară pentru a aduce pacea pe Pământ. O modalitate de programare a minţii este de a conecta mintea cu Creatorul pentru a alimenta în minte pacea, precum şi pentru a supraveghea gândurile ei  şi a elimina frica. Când vom înţelege mintea ca un instrument de proiecţie noi devenim conştienţi de cât de puternică este, dar şi cât este de susceptibilă la influenţele exterioare. Mintea a fost concepută pentru a proiecta gândurile şi creaţiile sufletului sau esenţei din interior. Dacă această conexiune nu este puternică, atunci mintea unui individ poate fi uşor controlată de mintea altuia. Mulţi care doresc să obţină autoritate au realizat deja acest lucru, înţelegând modul în care o idee poate fi exprimată pentru umanitate, acceptată de umanitate şi apoi proiectată de omenire pentru a crea ideea ca pe o realitate pe Pământ. Aceast lucru se întâmplă adesea fără ca umanitatea să-şi dea seama. Încercaţi să vă amintiţi acum, dacă aţi preluat vreodată gândul sau opinia cuiva, în mintea voastră şi l-aţi proiectat "ca pe propriul vostru gând' pentru a vă crea realitatea. Un exemplu simplu al acestui lucru ar putea fi, când vă treziţi dimineaţa şi observaţi că plouă, dar nu lăsaţi să treacă opinia voastră despre acest lucru. Apoi vă întâlniţi cu cineva care vă spune că este o zi oribilă, pentru că plouă. Apoi sunteţi de acord cu gândul lor, şi-l acceptaţi în mintea voastră, gândindu-vă că este o zi oribilă din cauza ploii, chiar dacă cu o clipă în urmă aţi fost indiferenţi la ploaie. Aţi acceptat gândul aceastei persoane ca pe al vostru şi l-aţi proiectat în realitatea voastră şi, poate, aţi creat apoi o zi negativă pentru voi deoarece aţi fost deschişi la părerea altei persoane în privinţa  realităţii de pe Pământ. Aceasta este o explicaţie foarte generală, dar influenţa poate fi atinsă pe o scară mai mare aşa cum oamenilor li se spune adesea ce să gândească. Aţi putea crede acum că vă spun ce să credeţi,ceea ce într-o anumită măsură, este adevărat, dar eu ştiu că celor care le vorbesc acestea sunt conectaţi la inima şi intuiţia lor, astfel că ei sunt capabili să simtă ceea ce este necesar pentru a absorbi în minte. Există o nevoie de a proteja mintea, mai degrabă decât de a permite altor persoane să creeze, prin propria voastră minte.


Pentru a vă proteja mintea trebuie să o înţelegeţi şi să puneţi sub semnul întrebării gândurile care vă sunt administrate de alţii precum şi gândurile pe care le creaţi. Întrebându-vă dacă ele reflectă adevărul, dacă deţin vibraţii pozitive şi iubitoare, dacă se vor manifesta pentru a aduce pacea şi o legătură mai profundă cu Creatorul. Imaginaţi-vă că mintea voastră are două comutatoare, automat şi manual, rotiţi comutatorul pe manual şi permiteţi-vă să cerneţi gândurile vostre neglijându-le pe acelea care nu au scopuri mai înalte sau nu au scop deloc.
Nu numai că vă opriţi mintea de a fi influenţată de alţii, dar vă şi protejaţi, înţelegând mai multe despre voi şi totodată ajutând pentru a crea o realitate mai bună pe Pământ. Este important atunci când vedeţi că mintea vă este influenţată de către altcineva să nu pedepsiţi sau să da-ţi vina pe acea persoană, ci doar sa vă corectaţi procesul de gândire şi să iubiţi această persoană că vă ajută să lucraţi la construirea echilibrul şi puterii minţii voastre.

Acest proces vă permite să deţineti propria putere interioară, realizând că singura energie în care vă puteţi încrede este cu adevărat propria voastră putere şi a puternicul Creator, pentru că toţi ceilalţi din jurul vostru sunt în realizarea unui proces de creştere similar şi din acest motiv poate fi experimenta confuzia.

A vă urma acum intuiţia este mai important ca niciodată. Când acceptaţi puterea voastră în acest fel, începeţi să urmaţi propria cale şi să experimentaţi sau să atrageţi ceea ce este necesar pentru voi. Mulţi oameni sunt obişnuiţi ca alte persoane să proiecteze gânduri prin mintea lor şi găsesc că este foarte dificil să se încreadă în ei însişi, gândul de a urma o cale care este corectă pentru ei, mai degrabă decât de a urma calea pe care o urmează grupul, le poate aduce multe temeri. Fiecare dintre voi aveti un scop divin pe Pământ,si  nu-l puteţi experimenta cu adevărat, dacă  permiteţi altora să vă influenţeze, influenţa trebuie să provină din miezul fiinţei voastre, atunci veţi şti că urmaţi voinţa Creatorului şi îndepliniţi nevoile voastre ca un Dumnezeu pe Pământ.


Realitatea şi viitorul vostru abundă cu posibilităţi infinite, deoarece mintea şi sufletul proiectează şi creează în orice moment. Viteza de energie a Pământului este în accelerare de asemenea, ceea ce înseamnă că gândurile se pot manifesta instantaneu, mai degrabă decât după o perioadă de timp.

 Omenirea evoluează de asemenea şi este în continuă schimbare, în acest fel calea este plină de posibilităţi. În trecut calea voastră ar fi fost foarte precisă şi pregătită , dacă cineva ar fi accesat şi ar fi descris viitorul pentru voi, atunci cel mai probabil, s-ar fi adeverit şi s-ar fi manifestat în acest fel. Cu accelerarea energiei şi creşterii (evoluţiei) accelerate a omenirii, posibilităţile viitorului vostru se schimbă cu fiecare moment dat.
Dacă voi sau o persoană ar accesa şi ar explica viitorul vostru, chiar în acest moment ar fi descrisă o posibilitate sau o cale. Dacă se  întâmpla la fel în următoarea zi, în acelaşi timp explicaţia poate fi complet diferită pentru că aţi crescut atât de mult într-un timp scurt permiţând astfel să se deschidă pentru voi noi posibilităţi.


Acesta este motivul pentru care este important să trăiţi în prezent acum, pentru a vă proteja mintea şi a şti ceea ce doreşte sufletul şi inima voastră.
Mai degrabă decât să păstraţi anumite aşteptări sau înţelegeri a realităţii voastre, este o nevoie de a cunoaşte pur şi simplu că aveţi  posibilităţi infinite disponibile voua şi că sunteţi conectaţi la voinţa Creatorului. În fiecare moment dat  pe Pământ, veţi adopta voinţa Creatorului cu perfecţiune divină; această înţelegere vă va deschide mai multe posibilităţi, dar va crea pentru voi de asemenea o cale mai  clară, pentru a vă atinge scopul, mult mai mult de atât prin procesul gândului de a fi deschisi , acceptand orice experienţe care vă ies în cale, veti  simti ce e corect în inima voastră  care  vă va oferi o extraordinară libertate şi atenţie în orice moment.

Este important a permite minţii să fie sensibilă la inimă şi sufletul vostru. Poate fi înfricoşător a da drumul tuturor aşteptărilor create de voi sau de alţii pentru viitor, dar odată ce este realizat şi practicat acest lucru  veţi observa pacea în interiorul vostru şi ghidarea fermă a mâinii Creatorului, astfel confuzia, nesiguranţa şi durerea vor fi înlăturate.

Sper că în liniştitul nostru balon de lumină, v-am ajutat să dizolvaţi unele temeri, anxietăţi si griji precum şi să vă fi impulsionat.


 Mereu cu dragoste pură,
 eu sunt Maestrul Kuthumi


Traducere : Eliza Fati

Mesagerii- Ansamblul social
Solteris, prieteni! Profităm de vibraţia Palmirei pentru a deschide cercul acestui capitol, a cărui diversitate suntem siguri ca o bănuiţi. Vom analiza cu răbdare toate aceste megastructuri, în virtutea cărora aparent se mişcă întreaga civilizaţie terestră, structuri a căror provenienţă trebuie desluşită pentru a putea fi îmbunătăţită. În decursul a diferite epoci, societatea terestră a cunoscut diferite forme de organizare potrivit cu mentalitatea şi cu gradul de înţelegere a realităţii, structuri care au rol în coordonarea relaţiilor umane, având la bază sisteme concepute pentru a servi acest joc între iluzie şi realitate, între cauză şi efect. Menţinerea unei astfel de structuri a fost necesară câtă vreme a existat un anumit standard, o anumită mentalitate, în general folosită fără a fi prea mult schimbată în decursul epocilor. În etapa actuală, în care se realizează individualizarea, deci trecerea de la acceptarea unei mentalităţi tradiţionale la folosirea la propriu a Forţei Mentale în sensul normal al continuării creaţiei, existenţa unor astfel de structuri se va dovedi inutilă. Va exista, într-adevăr, o organizare socială, dar fără să impună în nici un fel limite entităţii, ci mai degrabă fiind vorbă de reguli de bun simţ, care să permită o desfăşurare normală a existenţei, lăsând deschise în permanenţă posibilităţile evoluţiei, însă fără a obliga pe cineva să evolueze.
Sistemul care trebuie realizat implică rezolvarea problemei bazei materiale, astfel încât entitatea umană să poată trăi într-adevăr nu ca un sclav al materiei, ci la modul liber, având posibilitatea de a face ceea ce-i place şi în sensul pe carel decide. Un prim pas făcut astfel, care trebuie prezentat, este acest aspect în care omul va depăşi stadiul muncii fizice, aceste produse care-i sunt necesare, orice lucru urmând să fie produs de automate, deci de un ansamblu de calculatoare şi roboţi care vor asigura pentru toată populaţia planetei cele necesare din punct de vedere material. Mai departe însă, evoluţia depinde numai de fiecare. De altfel, prin ridicarea vibraţiilor, foarte multe stări cu care v-aţi obişnuit (lenevia, indolenţa, indiferenţa şi altele asemănătoare) nu vor mai putea exista, căci se va ajunge până acolo încât răutatea se va întoarce instantaneu la cel care a produs-o, astfel încât un gând de ură sau distrugere va face ca entitatea care la emis să se autoexcludă din Planul Fizic, practic Legile Universale devenind mult mai vizibile prin creşterea vibraţiilor, care au drept efect reducerea timpului între cauză şi efect, până la manifestarea acestuia instantaneu cu cauza. Astfel, capacităţi cum sunt teleportarea, levitaţia, telekinezia vor redeveni accesibile oricărei entităţi, fără ca ea să fie nevoită să muncească prea mult şi la propriu, practic de aici urmând evoluţia în deplinătatea puterilor divine pe care le are fiecare.
În această etapă de trezire, astfel de lucruri, care astăzi sunt considerate paranormale sau greu de atins, mulţi transformândule într-un scop, vor deveni banale şi implicit se va putea vedea sensul real al evoluţiei, care nu implică un scop, ci numai decizia fiecăruia, fiecare putând fi Zeul, Creatorul, care în funcţie de ceea ce creează mai departe poate verifica în practică şi, într-adevăr, poate merge înainte. Se va ajunge aici prin creşterea vibraţiilor şi putem vedea că, aşa cum astăzi vorbim despre această trecere între două civilizaţii, în care pas cu pas trebuie să vă redobândiţi credinţa că voi sunteţi creatorii, urmează acea epocă în care veţi putea jongla cu materia, în sensul aceluiaşi joc firesc al dinamicii universale, având posibilităţi mult mai ample şi care, practic, ar fi considerate incredibile astăzi. Ceea ce putem face este să vă oferim date astfel încât această trecere să fie cât mai puţin şocantă şi, într-adevăr, să poată fi înţeleasă, căci trecerea la nivel social, de la un întreg ansamblu de instituţii, la lipsa lor, se poate face numai pas cu pas. Formarea acestui edificiu actual s-a realizat tot într-o perioadă mai lungă, căci instituţiile au apărut una câte una, deşi aveţi impresia că aşa ar fi de când lumea, dar practic ele au apărut într-o succesiune a necesităţii, la fel cum este normal să şi dispară prin revenirea omului la legalitate. Primul act este acela al transformării regimului alimentar, fapt care va atrage după sine dispariţia industriei cărnii, a conservelor, a fermelor care cresc animale pentru carne, de asemenea restrângerea suprafeţelor agricole, mai ales a celor pe care sunt cultivate plante din familia gramineelor, deci cerealele, prin dispariţia pâinii din alimentaţie. Prin revenirea la credinţa firească, prin cea dea doua naştere, prin revenirea la Tatăl, va dispare Biserica, ca instituţie, rămânând valabilă biserica reală care este Templul fiecărei entităţi, vor dispărea filosofiile.
Prin asigurarea bazei materiale, va dispare şi politica, şi armata, şi alte asemenea cleruri şi suprastructuri care nu-şi au rostul deasupra entităţii umane. Va rămâne în picioare sistemul de învăţământ dar în care, de această dată, informaţia va fi reală şi în permanent nouă, prezentă, astfel încât, deşi se vor păstra parametrii unei astfel de structuri, nu se va mai putea vorbi de o transmitere a unei informaţii de la o generaţie la altă. Fiecare entitate va primi acea iniţiere în sensul real al vieţii, prin care mai departe să se poată descurca singură. Este acea imagine în care, odată ce ai învăţat să înveţi, eşti propriul tău învăţător şi astfel, prin autoeducaţie, poţi avea acces la orice fel de experienţă, de cunoaştere, fiecare având posibilitatea de a fi un învăţător în sensul de a putea împărtăşi din experienţa sa cui i-o va cere, acestea fiind bazele viitoarelor relaţii în care, fiecare fiind unic, original, orice relaţie de colaborare va fi şi un schimb dinamic de experienţă întotdeauna lipsită de monotonie şi într-o permanentă dinamică. Fiecare având acces la creaţie, se poate înţelege că nu vor mai fi structuri industriale, ci oricine va dori, va putea să-şi materializeze ceea ce are nevoie, iar cei care vor rămâne în urmă la acest nivel vor fi ajutaţi de un ansamblu tehnologic care întotdeauna le va furniza ceea ce au nevoie şi care va fi susţinut de cei mai dinamici, pentru ca omul să nu trăiască o impresie a dependenţei de materie şi să realizeze în ceea ce face întreaga responsabilitate fără o dependenţă de exterior.
Se va ajunge aici, dar cu răbdare şi nu prin aspecte de revoluţii sau violenţe inutile, ci cu ceea ce se întâmplă astăzi: creşterea vibraţiilor care va determina acest drum de la sine. Numai că este bine să fiţi pregătiţi pentru aceste megastructuri, să nu mai aveţi impresia dependenţei de ele, şi nu atât de ele, cât de o mentalitate preluată prin acceptare, care a dus la un astfel de efect. Prin trezire, renunţând la aceste forme mentale care vă formează o credinţă a dependenţei, a temerilor, a influenţelor exterioare, veţi vedea că aceste structuri îşi vor pierde valabilitatea şi că ceea ce vă ţinea în legătură cu ele nu era altceva decât credinţa voastră. Bineînţeles că nu este vorba de un aspect haotic, ci chiar de normalitatea libertăţii în care, prin trezire, omul va realiza că într-adevăr este liber. Aceasta nu se va face pentru toţi dintr-o dată, ci pas cu pas, cu cât cei lucizi, care vor respecta Legea se vor înmulţi, cu atât aceste structuri îşi vor pierde rostul şi vor fi înlocuite de la sine. Cei care vor refuza să se schimbe (şi de fapt nimeni nu-i obligă) şi vor reuşi totuşi să facă faţă trecerii de la o vibraţie la alta, în acest Apocalips, vor avea, bineînţeles, structurile lor de organizare, în care să-şi permită o atitudine statică, din moment ce asta doresc, în locul dinamicii universale. Se va realiza astfel o separare a lumii, astfel încât, prin spiritualizare, pe Geea vor există două regnuri: regnul uman, al celor care merg mai încet, şi regnul îngerilor, cei care merg în ritmul firesc al dinamicii universale şi realizează responsabilitatea continuării creaţiei.
Dar să revenim la prezent. Vom lua fiecare structură în parte a sistemului social şi relaţiile dintre ele, desconspirând ceea ce a determinat evoluţia lor până în stadiul prezent, ca şi soluţiile de perspectivă, care să poată oferi o imagine mai holistică asupra transformărilor care au loc, astfel încât să aveţi posibilitatea de a fi pe fază, şi mai mult decât atât, de a merge înainte. De altfel, acest gen de informaţie, de prognoză şi de anticipare a evenimentelor, este modul în care ar trebui scrise ziarele şi ar trebui folosite canalele mass-media, astfel încât informaţia prezentă să poată fi utilă în sensul ca omul să se poată implica în anumite evenimente şi să le rezolve astfel. Ceea ce se face astăzi, prin prezentarea unor situaţii deja consumate, nu reprezintă decât tot un handicap prin care singurul rezultat pe care îl conferă, este resemnarea şi o aşa-zisă deşteptăciune care, la nivel de practică în sensul posibilităţilor de implicare, de acţiune, nu are nici o valabilitate, căci numai prezentând o situaţie înaintea manifestării ei, omul poate lua decizii corecte care să-i permită alegerea binelui şi să-şi dea seama de responsabilitatea pe care o are faţă de ceea ce face pentru a fi într-adevăr mai bine, implicit realizând că de el depinde să aleagă cele mai bune soluţii, atât pentru sine cât şi pentru cei din jurul său. Atunci când în întreaga societate entităţile vor fi cu mentalul înaintea manifestării, va exista şi posibilitatea de permanentă autocorecţie, atât a sistemului particular cât şi a întregului ansamblu social, prin măsurile pe care, de fapt, fiecare le va putea lua în ceea cel priveşte. Această este introducerea necesară. Mai departe, pas cu pas, vom analiza fiecare dintre aceste domenii în sensul de a vă putea forma o imagine de perspectivă, de a înţelege transformările care au loc, astfel încât evoluţia să nu dea peste voi asemenea unui val, ci să o recunoaşteţi în propria voastră mişcare, în propria voastră dinamică, prin firescul său.
Solteris!

Va urma,
Sursa : "Viata pe Geea"

27 aprilie 2011

Mesagerii -Palmira Solteris! Ne apropiem de finalul ciclului de comunicări din această zonă a Oraşului de lumină Palmira. Ceea ce ne propunem să abordăm în această conjunctură este o lecţie adresată celor întregi, celor care nu au uitat de ei înşişi, de faptul că omul, la nivel de manifestare fizică, este format din două corpuri şi numai împreună ele pot alcătui fiinţa umană. Este poate Cuiul lui Pepelea sau una dintre cele mai complexe lecţii ale existenţei şi care, pentru a o putea percepe, necesită foarte multă răbdare şi, în primul rând, se adresează celor care îşi urmează o cale, o misiune, un drum, despre care într-adevăr se poate spune că există. 
Întregul, la nivel de manifestare, este perceput printr-o aparentă dualitate. În realitate este  vorba de cele două polarităţi ale monadei, sau de cele două feţe ale monedei, împreună alcătuind nu un întreg, ci Întregul. Ciclul din care fac parte şi aceste comunicări se numeşte Principiul Unic, deci ceea ce trebuie înţeles este faptul că unic înseamnă Unul. Acest principiu, la nivel de manifestare, apare în diversitate, manifestare în care fiecare se poate recunoaşte prin trezire drept Fiul sau unul dintre fii, fiecare având posibilitatea să înţeleagă acest lucru. Atunci când Tatăl şi Fiul devin Una, se poate spune că Spiritul se manifestă, Spiritul reprezentând voinţa, cea care imprimă un anumit sens evoluţiei fiinţei, deci Fiului, prin Tatăl  Principiul cu care una este. Cei care au ajuns aici se pot recunoaşte în tot ceea ce există şi pot realiza această legătură, care există între toţi şi toate, prin faptul că provin din aceeaşi unitate absolută. Tematica Întregului este deosebit de complexă tocmai prin simplitatea sa, necesitând perceperea subtilităţii existenţei şi o anumită curăţenie interioară pentru care au fost date deja o serie de metode, argumentate prin necesitatea firească a prezentului, dată de trecerea de la o civilizaţie la alta, deci de la o vibraţie la alta, în sensul normal al progresului.
Fiecare entitate are acces la creaţie, însă poate să practice dinamica materializării ei numai fiind întreg, adică realizând un echilibru dinamic între cele două polarităţi ale monadei. Nu este greu, însă necesită ca spiritul să iasă din starea de moleşeală, de conservare la care a fost supus în ultimele mii de ani pe Geea, pentru a se putea manifesta în adevăratul sens al cuvântului  de a continua creaţia prin credinţă, în legalitate, după cum o poate înţelege el. La nivelul actual al societăţii terestre, cuplul sau această realitate a vieţii realizată împreună, deci în două corpuri, este confundat cu un contract social, cu instinctul sau cu o exagerare a pasiunilor. În realitate, nu există un scop, cât un sens, nefiind vorba nici de a crea familii, nici de o privare de libertate sau de asumarea unei responsabilităţi serioase, ci de însuşi sensul firesc al dinamicii. Între două polarităţi, evoluţia solicită o permanentă stare de dinamică, de contradicţie, din care, prin compararea a două lucruri, să se manifeste cel care este mai bun. Din imaginea Yang a unei situaţii şi din cea Yin se poate decide într-adevăr monada, deci acea soluţie viabilă atât pentru partea Yin, cât şi pentru cea Yang, prin unitate, valabilă la nivel universal, deci în armonie cu Planul Divin. În decursul a mii de ani, fiecare dintre voi a îmbrăcat şi corpuri Yin şi corpuri Yang, având diverse semne astrologice dominante în tema natală, în sensul dominanţei unei anumite polarităţi. Prin evoluţie, foarte multe entităţi au ajuns în situaţia de androginat, în care cele două polarităţi se află foarte aproape de ponderea egală, ceea ce se numeşte linia de mijloc. Bineînţeles că egalitate nu are cum să existe, dar această apropiere conferă entităţii un echilibru interior şi o posibilitate de înţelegere holistică a realităţii, indiferent de vehicolul fizic care o îmbracă. Sunt acele entităţi care nu se mai confundă cu corpul fizic, ci îl înţeleg ca Templu, în care Spiritul este veşnic viu. Sexul este actul prin care două entităţi revin la trăirea întreagă, recunoscând Principiul care este în toţi şi în toate, recunoscându-se întregi în diversitate, de aceea putem spune că este cel mai sacru act al manifestării, care poate fi confundat cu starea de rugăciune sau de meditaţie. Sunt aspecte care trebuie privite în afara elementelor senzoriale, prin subtilitatea lor, pentru că OMul face parte oricum din acest plan al unităţii Universale, dar dominanta unei polarităţi, în sensul lipsei alternanţei cu cealaltă polaritate, blochează evoluţia. Este situaţia la care s-a ajuns astăzi prin împărţirea societăţii în femei şi bărbaţi, acestea fiind concepte care definesc forma, dar nu atât de formă este vorba, cât de o mentalitate distructivă care a format două tabere, deşi în realitate este vorba de flancurile diferite ale aceleiaşi unităţi, pentru că această realizare a întregului nu înseamnă realizarea mai multor întreguri, căci fiecare cuplu trebuie să fie Întregul, nu un întreg, şi nici nu are cum să existe aşa ceva, căci unitatea este una.
Să luăm, deci, o imagine simplă a manifestării diversităţii. De la etapa de jumătate, deci a existenţei într-un singur corp, prin apropierea de cel cu care se cuplează perfect, se realizează poarta spre înţelegerea puterii universale, deci a Iubirii care nu are adresă sau posesivitate, ci este recunoaşterea unităţii în diversitate, în întregul ei. Astfel, se poate vorbi de mai multe cupluri în sensul individualizării, dar de un singur întreg, căci din Unul pornesc toţi şi toate şi Unul se află în toţi. A realiza acest nivel de conştienţă oferă oricărei fiinţe recunoaşterea în întregul Univers, deci universalitatea. Puteţi înţelege astfel că Iubirea nu poate fi confundată cu una din polarităţi, cu plăcerea sau neplăcerea, ci este puterea universală, forţa care vă poate aduce în situaţia recunoaşterii în toţi şi în toate. Faptul că puteţi contacta/cunoaşte realitatea şi puteţi evolua, într-adevăr, numai împreună, numai întregi fiind, poate fi surprinzător pentru omul de azi, transformat în atribut, confundându-se cu materia. Căci pot avea acces la cunoaştere numai cei care trăiesc monada, altminteri având acces numai la jumătăţi de adevăruri. De altfel, putem constata cum, în societatea terestră, această evoluţie tehnologică în detrimentul celei spirituale este pe fondul unei mentalităţi patriarhale, rezultatul fiind o stare de violenţă, de neînţelegere a elementelor subtile ale existenţei. Este faţeta pe care entităţile preponderent Yin o pot reda societăţii creând acest echilibru care poate oferi un sens existenţei (de altfel, simbolul spiritului este Yin), acea linişte, pace, armonie, în care voinţa poate dinamiza orice proces, continuând creaţia în firescul jocului cosmic guvernat de aceleaşi legi eterne, valabile dintotdeauna şi pentru totdeauna. 
Imaginea contradictorie pe care o oferă astăzi ştiinţa şi religia, aparent în opoziţie, în fond doar contrazicându-se prin separarea lor, interzice orice posibilitate de cunoaştere. Epoca în care se intră va implica, la nivel de manifestare, un maxim tehnologic pe fondul unei continue evoluţii spirituale, deci acea monadă care implică sensul perfecţionării continue. Dar de aceeaşi răbdare este nevoie şi în actul erotic în care, pentru a fi înţeles, trebuie realizat controlul erotic, deci la entităţile dominant Yang  controlul ejaculării, iar la cele dominant Yin  cel al orgasmului, între cele două jumătăţi fiind generată acea lumină care, pas cu pas, poate fi amplificată. Realitatea sexului este la fel ca şi respiraţia, la fel ca şi alimentaţia, aici nefiind vorba nici de excitaţie, nici de hedonism (de altfel acestea fiind efecte secundare care pot fi controlate), ci de realizarea unităţii. La nivel social, întâlnim aceeaşi situaţie între spiritualitate şi materie, între tehnologie şi credinţă. Yangul dinamizează Yinul, iar Yinul echilibrează Yangul. La nivel intim, femeia  ca să spunem astfel  este mai aptă sexual decât bărbatul, deci implicit poartă această responsabilitate a sexului, fiind de fapt cea care trebuie să aibă răbdare, să-şi educe partenerul în sensul firesc de a-şi putea controla energia. Varianta cealaltă, la modă astăzi, este aceea a exterminării partenerului, căci prin exagerarea excitaţiei, prin realizarea finalităţii actului erotic, se determină devitalizarea şi de aici, pas cu pas, bătrâneţea şi moartea. Femeia este cea în măsură ca, în locul plăcerii, să înţeleagă răbdarea şi responsabilitatea acestui act, în care sunt conţinute legile vieţii sau ale nemuririi. Astfel, prin înţelegerea acestui act, omul va avea acces la o existenţă de mii de ani în Planul Fizic prin care, pas cu pas, într-adevăr, se va putea vorbi de cunoaştere şi de revenirea la sensul normal şi firesc al evoluţiei. De altfel, imaginaţia, idealurile, aparţin  în general  generaţiilor tinere, care încă au acces la energia universală, în timp ce entităţile care au atins o anumită maturitate, din pricina devitalizării prin sex, au ajuns la o impotenţă mentală, deci în imposibilitate de a mai înţelege realitatea sau de a o putea controla. Este chiar situaţia în care se află mii de savanţi, de oameni politici, de entităţi aflate în punctele de decizie, de care depind milioane de nevinovaţi, dar care, prin necunoaşterea acestor elemente simple ale existenţei, şi-au interzis accesul la posibilitatea de a fi pe fază, de a înţelege dinamica elementelor şi de a le putea corecta. Aceasta nu reprezintă o excepţie, fiind vorba de o situaţie deja generalizată, ignoranţa asupra acestui domeniu sacru confundându-se astăzi cu erotismul. 
De altfel, sexul nu este atât un domeniu, cât o funcţie vitală, la fel ca şi respiraţia, dar care, într-adevăr, implică ambele corpuri, iar cei care nu realizează această realitate putem spune că nu trăiesc, chiar dacă formal sunt prezenţi în Planul Fizic. Trecerea de la supravieţuire la trăire trebuie materializată pas cu pas, cu acea răbdare a divinităţii care şi-a adus aminte că este. Între manifestare şi realitate încă mai există un zid al ignoranţei, al necredinţei, al conceptelor şi interpretărilor, dar pas cu pas el poate fi înlăturat, la fel cum a şi fost construit. Pot fi date anumite metode la acest nivel, dar care devin funcţionale numai prin particularizare, căci putem asocia acest act cu ceea ce face entitatea în primii şapte ani de existenţă în Planul Fizic, deci pas cu pas învaţă mersul şi atâtea elemente fireşti ale vieţii. A învăţa ce înseamnă existenţa împreună necesită aceeaşi răbdare. Este ca şi cum aţi învăţa din nou să trăiţi, şi sunt necesari tot 7 ani pentru a înţelege acest lucru. Sunt 7 ani care, spre deosebire de cei 7 ani de acasă, sunt 7 ani de recunoaştere a casei universale, pentru a reînvăţa Iubirea, a recunoaşte realitatea. Prima etapă la care ne-am referit vizează recunoaşterea manifestării. Cea dea doua etapă e cea a realităţii în manifestare. Prima corespunde încarnării sau primei naşteri, iar cea dea doua în ordine firească poate fi realizată numai după a doua naştere, când entitatea este suficient de responsabilă pentru a putea lucra cu energia cosmică direcţionată în sensul firesc al continuării creaţiei... De aceea, acest aspect poate fi înţeles numai în urma unei desconspirări prin a şti cine eşti, printr-o alimentaţie corectă şi prin folosirea Jurnalului. Într-adevăr, chiar şi primii doi termeni în sensul de evoluţie  Alimentaţia şi Jurnalul  sunt prea puţin cunoscuţi, şi cu atât mai puţin cel de-al treilea element al triadei manifestării  sexul  poate fi privit într-un mod realist, deci legal. Suntem siguri că intuiţi cât de mult aveţi de lucru cu voi, şi cât de puţin timp aveţi pentru a vă plictisi, şi puteţi fi siguri că revenind la lege vă veţi mira şi voi cum de aţi avut timp să fiţi mofturoşi, să fiţi leneşi, să aşteptaţi, când tot ce este al Tatălui este şi al vostru, însă aceasta cu răbdare şi nu în sensul de critică, căci ne adresăm celor lucizi, care înţeleg dincolo de cuvinte posibilul înfăptuirii.
Paralela pe care am făcut-o între religie şi ştiinţă, privită din acest punct de vedere al monadei reprezintă aceeaşi situaţie, în care partea Yang a luat-o înaintea părţii Yin, astfel încât sa ajuns la o tehnologie extraordinară, dar fără ca şi conştiinţa omului să se trezească, deci fără a realiza responsabilitatea pe care o are şi sensul în care poate folosi această putere tehnologică în evoluţie altfel decât pentru producţie, pentru alimentaţie şi cât de cât pentru un confort. Astfel s-a ajuns la dezechilibre, la anomalii ale ansamblului societăţii terestre, prin dezvoltarea de lucruri extraordinare, dar pe spinarea unor entităţi care nu au condiţii elementare de bază materială. Milioane de copii mor de foame în fiecare an, şi aici nu este vorba de copii, căci oricum nu există, şi nici de moarte, căci nici aceasta nu există, ci de această restricţie absurdă, opusă evoluţiei, astfel încât foarte multe entităţi au ajuns să mediteze bine dacă mai are vreun sens să se încarneze pe această planetă, ştiind că situaţia de pe Geea nu oferă condiţii de evoluţie, ci mai degrabă de involuţie. Ceea ce se întâmplă în această epocă prin trecerea de la o civilizaţie la alta, este că foarte multe entităţi, pentru a surprinde acest moment al transformării  Judecata de Apoi, cum este numit metaforic , se încarnează tocmai pentru a participa la aceste evenimente, dar este absurd cum în anumite zone ale Geei nu găsesc cele mai elementare condiţii din pricina unei dezorganizări mondiale, în care cei aflaţi în punctele de decizie, fiindule lor bine, au uitat că rolul lor acolo este tocmai acela de a face ca tuturor să le fie mai bine, şi nu de a-şi apăra cariera sau anumite beneficii în plan material.
Trebuie înlăturată această dihotomie între ştiinţă şi religie, căci numai un om treaz poate folosi corect o tehnologie, la fel cum progresul tehnologic mai poate fi realizat numai prin recunoaşterea elementelor subtile ale realităţii, prin înţelegerea materiei ca formă de condensare a spiritului, ceea ce înseamnă renunţarea la materialism. Odată realizat acest act, pas cu pas va duce la formarea acelei tehnologii cu randament de 100%, care poate fi descoperită sau creată numai prin revenirea la forţa mentală, la forţa Christică din fiecare. Atunci, într-adevăr, veţi putea înţelege, veţi putea realiza că Universul este deschis tuturor, că nu sunteţi izolaţi pe o planetă, ci veţi avea acces la orice, oriunde, oricând.
Cu această comunicare încheiem primul pas din ciclul comunicărilor din Zona Palmirei, în acest an 1995, după datarea terestră (Universul neavând dată...), cu acelaşi apel la luciditate, la bun simţ, la normalitate. Este anul de cumpănă al Apocalipsului, care marchează trecerea în cea dea doua parte a acestuia. În ciclul de comunicări care urmează vom aborda pe rând domeniile sociale cu care sunteţi obişnuiţi, în ideea de a vă oferi imaginea dinamică a evoluţiei lor şi perspectiva care le aşteaptă, de asemenea raportat la evoluţia fiinţei umane. Vom trece în revistă, pe rând, toate aceste structuri colos ale societăţii terestre  comerţul, industria, agricultura, politica, armata  şi aşa mai departe. Este necesar un astfel de rechizitoriu pentru a preîntâmpina un şoc vibraţional pe care, în stare de anestezie, îl puteţi percepe inconştient, fără o posibilitate de a putea controla aceste procese. Ne facem datoria ca şi în al doisprezecelea ceas, cei lucizi care vor citi aceste rânduri să dea dovadă de o minimă responsabilitate, prin înţelegerea situaţiei, pentru a evita un holocaust mondial.
Deci, din această zonă a Palmirei, echipajele sumeriene, echipele Confederaţiei Galactice şi Echipa ELTA din dimensiunea astrală vă urează succes, iar ceea ce putem spune este că "Misiunea România" (ca să configurăm un generic comun) îşi face datoria. Suntem convinşi că tot mai mulţi dintre voi, mai ales cei aflaţi în Zona Românească, vă veţi înţelege responsabilitatea şi, cu răbdare, prin acel minim efort, cu discreţie şi bun simţ, veţi răspândi această informaţie pe întreaga planetă astfel încât, împreună, să putem depăşi această etapă a evoluţiei, pentru ca odată cu intrarea în Epoca Vărsătorului, Fiul OMului să se recunoască a fi una cu Tatăl, continuând creaţia prin credinţă în Templul Absolut al Vieţii  Universul. Solteris!

 Va urma ,
Sursa" Viata pe Geea"

Confederatia Galactica - SaLuSa- aprilie 22, 2011Acum, ca ati inceput sa vedeti faptul ca voi manuiti o putere imensa, vedem inceputul multor miscari ce va vor orienta pe directia schimbarilor referitoare la modul in care sunteti guvernati. Autoritatile sunt de multa vreme speriate de intentia voastra colectiva de a face lucrurile asa cum voi doriti. Aceasta este evident de multi, multi ani, chiar si demonstratiile pasnice fiind interzise. Astazi voi ati concluzionat, ca decat daca luati lucrurile in propriile maini, este putin probabil sa va vedeti intrunite aspiratiile. Pacea a fost un aspect foarte important pe agenda voastra de atat de multa vreme, insa ea a fost ignorata de catre Cei intunecati, care s-au folosit de razboaie pentru a va inrobi. Acum, cand rabdarea voastra s-a sfarsit, nivelele de constiinta sunt de asa natura incat ele rascolesc oamenii, care se apropie de punctul de “fierbere”. Ceva trebuie sa se petreaca foarte curand, iar noi vom fi in urma voastra, sustinandu-va, deoarece incheierea tuturor razboaielor si a ostilitatilor trebuie sa se petreaca. Nu exista loc in viitor pentru energii atat de joase, si cu siguranta nu in dimensiunile mai inalte, adevarul fiind ca acestea nu pot exista in acele dimensiuni. Cu banii si energiile ce au fost irosite pe razboaie, ati fi putut in schimb sa aveti o lume fericita si multumita, plina de oameni care sa fi trait in siguranta si bucurandu-se cu totii de avutia acestei lumi. Acea experienta va deveni curand realitatea voastra, pe masura ce actiunea de purificare, care are acum loc, inlatura energiile joase, ce au hranit monstrul razboiului.
Oamenii sunt predispusi la iesiri emotionale, insa starea lor de spirit naturala este una de co-existenta pasnica. Au fost Cei intunecati cei care au perpetuat o stare de separare si divizare a oamenilor, unii impotriva celorlalti. Acum voi realizati cum ati fost pacaliti de eoni de timp, si ati realizat ca inamici au fost creati acolo unde ei nu au existat inainte. La nivelele voastre voi ati luat initiativa si urmariti sa reconciliati relatiile dizarmonioase, calatoriile in jurul lumii deschizndu-va ochii la cat de usor este sa va intelegeti unii cu ceilalti. Toleranta diferentelor dintre voi a depasit barierele culturale si cele de credinte religioase. Pentru multi judecata a fost lasata deoparte, mai ales acolo unde respectivii au realizat ca prin incarnari repetate, ei au experimentat viata in multe tari diferite. Dragilor, aceasta nu este decat oportunitatea pe care viata v-o ofera de a reunii intreaga omenire, aceasta realizand Unicitatea a toate cate exista. Ca si indivizi, voi nu puteti face acest pas cuantic in dimensiunile mai inalte, decat daca ati depasit prejudecatile si judecata si decat daca puteti sa ii transfigurati pe ceilalti in Iubire si in Lumina.
Ascensiunea nu vi se ofera pe tava, ea trebuind sa fie meritata prin aplicarea Legilor Universale. Cu aceasta vine o rafinare a energiilor voastre si voi sunteti in sfarsit pregatiti sa parasiti nivelele vibrationale, care nu mai intrunesc nevoile voastre. Este o progresie naturala, care vine la cei care urmaresc inaltarea, simtind ca Pamantul nu este adevarata lor casa. Intr-adevar, voi ati putea intreba a cui casa este el, la inceput voi toti venind de pe nivele mai inalte. In cea de-a treia dimensiune Pamantul este casa voastra temporara, pe durata acestui ciclu, care dupa cum stiti este pe cale de a se incheia. Multi vor ramane cu Mama Pamant dupa Ascensiune, in timp ce alti isi vor reintalni din nou familiile lor reale. Ei vin din multe civilizatii raspandite peste tot in Univers. Voi ii veti regasi in Federatia Galactica, si adesea ei sunt tocmai aceia care au avut o contributie in evolutia voastra. Deci veti vedea ca noi suntem departe de a va fi straini voua.
Realizati voi ca sunteti influentati de legaturile voastre din Spatiu si ca subconstient, de exemplu, voi copiati vopsirea parului in rosu si verde, culori ce nu sunt in mod normal intalnite pe Pamant. Acelasi lucru se aplica si in cazul culorilor pielii, moda si muzica. Voi sunteti un adevarat amestec de Fiinte Galactice, care cu claritate v-au influentat preferintele. Atunci cand vom atinge faza in care sa puteti accepta diferite feluri de Fiinte, voi veti fi chiar intrigati de aspectul acestora. Tineti minte ca diferitiele forme si marimi sunt uneori rezultatul direct al unor factori cum ar fi gravitatia. Dupa cum se si petrece, voi sunteti asemanatori cu multe Fiinte Galactice, desi exista tendinta din partea lor de a fi mai inalte putin. Unele pot fi definite ca barbati ori femei, insa nu intr-o directie strict fizica, asa cum voi o intelegeti. De fapt, nu este neobisnuit pentru Fiintele Mai Inalte sa fie androgine. Va fi minunat atunci cand veti intalni Prietenii vostri Galactici si unul dintre aspectele cele mai izbitoare pentru voi va fi iubirea specifica pe care acestia o emana. Este foarte real si ei sunt cel mai probabil aceia care au atins starea de Constiinta Cristica.
Indiferent de sacrificiile pe care voi simtiti ca le faceti acum, fiti convinsi ca fiecare farama de efort va merita cu prisosinta. Voi sunteti atat de aproape de a ascensiona si doar in cat ai clipi din ochi, aceasta va fi la voi. Noi am spune ca ea este cu mult mai extraordinara decat va imaginati, si viteza cu care schimbarile vor avea loc va fi remarcabila. Noi vrem sa punem deoparte curatirea Pamantului si sa ne concentram in a va pregati pentru Ascensiune. Noi stim ca voi sunteti obositi sa asteptati, insa majoritatea dintre voi suntei acum aici special pentru aceasta perioada, si ati fost de acord sa participati la munca in numele Luminii, pentru a-i ajuta pe altii sa ascensioneze. Multi sunt vindecatori, insa voi sunteti ceruti la toate nivelele diferite, deci sunteti in locul potrivit, in momentul potrivit pentru a ajuta. Cum altfel sa fi venit pe Pamant in vremuri atat de memorabile, daca nu pentru a lua parte la aceste emotionante schimbari ce va asteapta in viitorul apropiat. Voi aveti atata experienta si talente pentru a oferi celorlalti, si fiti siguri ca ele sunt cunoscute si vor fi folosite. Daca inca nu ati fost chemati sa va oferiti ajutorul, asteptati sa va vina randul si voi nu veti pierde oportunitatea voastra. Chiar se ajunge intr-o situatie in care sa fie nevoie de toata lumea («“all hands on deck” situation», eng., n.t.). Fiecare contributie este binevenita si amintiti-va ca fiecare dintre voi este unic si nimeni nu poate face exact ceea ce faceti voi, in particular.
Perseverati si nu lasati garda jos. Cei intunecati poate ca au pierdut batalia, insa influentele lor raman in continuare si se vor atasa oricarui suflet, care este deschis si care nu este chiar cu totul al Luminii. Furia este inca o energie foarte daunatoare si ati face bine sa nu va deteriorati campul vostru auric, permitandu-i acesteia sa va scape de sub control.  Ganditi-va de doua ori inainte sa izbucniti intr-un acces de furie, si aflati ca aceasta va raneste pe voi cat si pe oricine altcineva. Parasiti confruntarea si nu fiind lasi, ci micsorand orice sansa ca aceasta sa devina ceva serios. Chiar mai bine, lasati ca iubirea voastra va neutralizeze orice sansa ca energiile negative sa devina periculoase. Frumusetea unei asemenea situatii este de a putea sa va realizati munca, fara a atrage atentia asupra voastra.
Sunt SaLuSa din Sirius si este atat de placut sa ma pot adresa voua intr-o maniera care este prietenoasa si informala. Va Binecuvantez pe voi Toti cu Lumina si Iubire.
Iţi mulţumesc SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Traducere: Sorin
http://www.galacticchannelings.com/romana/mike22-04-11.html

26 aprilie 2011

Mesagerii- PalmiraSolteris! Trebuie să continuăm, trebuie să mergem înainte, pentru milioane de oameni, pentru milioane de nevinovaţi care, din pricina ignoranţei şi a necredinţei, sunt condamnaţi să continue o stare fără nici un fel de conştiinţă, o practică fără nici un fel de funcţionalitate, şi aceasta pentru ce? Efectiv, pentru ce fiinţa cea mai extraordinară de pe Geea a ajuns la un astfel de comportament? Nici în sus, nici în jos, nici la dreapta, nici la stânga, sunt acele oscilaţii în care schimbarea se vrea să fie în bine, dar dacă se poate cu cât mai puţin efort, continuând o stare de a conserva ceea ce este împotriva prezentului. Este un paradox, efectiv un paradox, căci răbdarea nu înseamnă aşteptare, ci este acel efort în care zi de zi, pas cu pas, puteţi să refaceţi drumul până la locul de unde l-aţi pierdut, tocmai ca să puteţi continua. Această refacere, această revenire la Tatăl, la unitate, la principiu, la voi înşivă de fapt, este acea etapă dinaintea lui "a merge", în care trebuie să vă vină să credeţi că existaţi. Deci, continuăm seria comunicărilor din această zonă a Palmirei, acelaşi oraş sumerian care se suprapune cu centrul cosmic al Geei. 
În lecţia anterioară ne-am referit la situaţia regnurilor inferioare. Prin adoptarea unei atitudini normale în raport cu acestea vor dispărea ocupaţii ca vânătoarea şi pescuitul, de asemenea abatoarele, industria conservării cărnii şi toate produsele alimentare bazate pe crimă. De aici încolo, fiecare va trebui să-şi asume responsabilitatea fiecărui gest, şi mai ales atunci când deranjează alte sisteme. Relaţiile dintre sisteme, ca manifestare a existenţei, a posibilităţilor de cunoaştere, de elaborare, pot fi redescoperite prin punerea la punct a parametrilor cosmici, deci prin spiritualizarea Templului fizic, pas cu pas urmând, prin procesul de individualizare, revenirea la dimensiunea realităţii, la posibilitatea de a continua creaţia. 
Vom discuta de această dată relaţia între sisteme care, pentru a fi în legalitate, trebuie mai întâi să se realizeze între sisteme cunoscute, în sensul real al autocunoaşterii şi, de asemenea, în posibilitatea de continuă corecţie ca manifestare a evoluţiei şi a responsabilităţii fireşti a existenţei. Deci să pornim de unde ne aflăm, nu de unde vrem să ajungem. Acest haos prezent la nivel social este determinat tocmai de această situaţie  că nimeni nu ştie cine este, continuând un drum, o cale care nu-i aparţine şi care constituie o deviere, ca urmare a adaptării la parametrii tradiţiilor, deşi acestea sunt distructive şi, prin consecinţe, arată din ce în ce mai clar că drumul pe care îl urmaţi se înfundă. 
Structura socială actuală, bazată pe instituţii, a creat, pe de o parte, o dependenţă a OMului de acestea şi, pe de altă parte, o interdependenţă între ele datorită specializării, deci fragmentării realităţii absolute în manifestare. Această exteriorizare într-o multitudine de elemente, iar apoi interpretarea lor, nu duce decât la amplificarea unei stări de haos în care libertatea, sau cel puţin termenul de autonomie, sunt cunoscute numai teoretic, dar practic sunt încă nerealizate la nivel de trăire. Puteţi realiza aceasta prin propria voastră recunoaştere. Deci, tot ceea ce vedeţi manifestat provine din aceeaşi unitate care, practic, în cărţile sfinte este denumită Tatăl, sau Dumnezeu, sau Principiul. Astfel, se poate înţelege că această diversitate, la nivel fizic, este unitară în plan divin, unde ceea ce este mare este ca şi ceea ce este mic, ceea ce este mult e ca şi ceea ce este puţin, prin aceeaşi realitate a imaginaţiei, reprezentând un cuvânt, deci o imagine. Ne aflăm, într-adevăr, la începutul unei epoci care, în majoritatea cazurilor, este percepută numai prin disfuncţionalitatea metodelor aplicate în alte epoci, fără înlocuirea acestora cu ceva mai bun. Situaţia actuală, în care se realizează trecerea de la o civilizaţie la alta, diferă prin faptul că nu mai poate fi dată o metodă generală, instituţionalizată, mecanică, ci fiecare trebuie să-şi dea metoda, fiecare trebuie să-şi desconspire calea pe baza Legilor Universale, a informaţiei care se manifestă în prezent prin atâtea canale. Însă ceea ce trebuie înţeles este faptul că ea nu funcţionează decât dacă este particularizată, particularizarea făcând parte din procesul de individualizare, iar comunicarea, colaborarea dintre două sisteme fiind în sensul universalizării. Tocmai de aceea, informaţia cu care venim nu este despre ceea ce facem noi sau ce metode aplicăm noi la nivel particular, ci reprezintă soluţii universale adresate societăţii terestre în sensul desconspirării transformărilor actuale, dar care pot fi înţelese numai prin particularizare. Fiecare are un unghi de vedere asupra realităţii, şi acesta este unghiul din care poate vedea lumina, care se află de fapt pretutindeni.
Ceea ce trebuie să regăsiţi prin voi înşivă este propria imagine asupra realităţii. Nu este greu sau complicat, ci simplu şi complex. Necesită acel efort de bun simţ, de a renunţa la copiere, la stări de aşteptare, de contemplare, de idolatrizare, lipsite de originalitate şi impuse în societate de entităţi care refuză să evolueze sperând că pot bate pasul pe loc conservând de fapt lenea, indiferenţa şi propriile lor interese. Chiar cu toate acestea, sute de milioane de oameni caută o soluţie de mai bine, caută un sens real al existenţei, o bucurie firească, o motivaţie a ceea ce este în propria lor trăire. Definiţii nu au cum să fie date şi nici nu avem dreptul să vă judecăm, nu facem altceva decât să dăm glas consecinţelor prin banalul act de a constata şi în acelaşi timp de a vedea cauza efectelor care au ajuns să vă apese, acoperind ca o ceaţă lumina spiritului vostru, înfundându-vă urechile la auzul acelei voci curate care vorbeşte prin voi, vocea Christului din fiecare. Soluţiile pe care le dăm nu au o natură socială, ci particulară, căci pot fi folosite numai prin particularizare, urmând ca în mod logic, prin schimbarea fiecăruia dintre voi, relaţiile şi viaţa socială să poată deveni mai bune, mai normale, mai fireşti. Nu avem cum să vă criticăm, ci o fac consecinţele, faptele voastre. V-aţi adaptat la rău, dar aţi fi văzut că se poate la fel de simplu şi cu binele, însă pas cu pas, cea mai dificilă etapă fiind de fapt cea a schimbării polarităţii, care este zona cea mai oscilantă în cadrul programului universal de revenire la realitate, punând entităţile întro situaţie de sensibilitate deosebită atât ca bază pentru folosirea capacităţilor latente prin trezirea lor, cât şi ca posibilitate de înţelegere profundă a realităţii. Revenirea de la gândire la puterea cuvântului este un proces care se poate realiza numai cu ajutorul scrisului, deci al Jurnalului, şi cu cât mai multă răbdare, pentru ca aspectele subtile să se poată manifesta la modul util, prin elemente normale, fără spectacole gratuite, ci printrun control mental de bun simţ. Conceptele, atributele care vă limitează sunt lucruri care nu există, deci să renunţaţi la ceea ce nu există, la prima vedere nu ar fi prea dificil, dar practic dificultatea constă în a da la o parte aceste elemente, unul câte unul, astfel încât să puteţi să le înlocuiţi cu ceea ce este, deci cu opusul lor, pas cu pas, întro anumită ordine, care, de data aceasta, este particulară şi depinde de voi înşivă, de sinceritatea cu care o realizaţi.
Astfel, cu răbdare, limitele pot fi înlocuite cu libertatea, suferinţa cu bucuria, egoismul cu altruismul şi aşa mai departe, acest proces necesitând răbdarea în care fiecare înlocuire să fie verificată şi în practică, astfel încât să aveţi posibilitatea unei permanente corecţii în cadrul acestui circuit cauză efect, arătându-vă exact paşii care trebuie urmaţi pentru a nu merge prea repede sau prea încet, ci în ritmul vostru care, într-adevăr, este particular. Importantă nu este viteza, ci mişcarea, dinamica, creaţia. Ceea ce nu se mişcă, ceea ce încearcă să vă conserve, nu face decât o încercare împotriva legii, fapt care se poate vedea la nivel social, căci încercarea de a menţine tradiţii fără a le înlocui cu ceva mai bun duce la consecinţe din ce în ce mai dramatice, în care sunt antrenate milioane de entităţi nevinovate, într-un vârtej care vă îndreaptă spre desfiinţarea creaţiei, în loc de continuarea ei întrun sens constructiv. 
Puteţi numai dacă vreţi, iar pentru a putea e suficient să vreţi şi, pas cu pas, progresul va deveni din ce în ce mai evident. Important este ca, realizând binele, să nu vă opriţi, căci binele nu este o stare care să conserve realitatea, ci este un sens. Lipsa condiţiilor cu care se confruntă majoritatea populaţiei, cel puţin în Zona Românească, va determina revenirea la parametrii realităţii universale, ai posibilităţilor de creaţie, deci şi ai condiţiilor materiale, astfel încât atunci când acestea vor exista, ele vă vor oferi şi sensul, redobândirea lor pas cu pas punându-vă în situaţia de a fi lucizi, deci implicit de a le folosi, şi cu cât folosiţi mai mult, cu atât veţi avea mai mult. În acest sens, celui bogat, bogăţia îi va spori, iar cel sărac va deveni şi mai sărac, bogăţia materială fiind o reflectare a bogăţiei spirituale. În societatea terestră, bogăţia fiind privită şi ca o modalitate de a profita, de parveni, de a conserva o stare de lene, determinând o permanentă stare de ilegalitate şi de deranjare a altor sisteme, ar exista impresia că cel care e mai rău ar avea mai mult, dar în realitate cel care înşeală, cel care (se) fură, pierde şi ceea ce avea. Astfel, căpătând lucruri care nu-i aparţin în urma efortului său mental, el plăteşte de zece ori toate acestea, sacrificând-uşi sănătatea pentru banii cu care să cumpere medicamente, dându-şi libertatea pentru o aşa zisă deşteptăciune academică, înţelepciunea şi sinceritatea pentru o clipă de plăcere în cadrul actului erotic, devitalizându-se pentru frumuseţea ambalajelor, bătându-şi joc de realitatea procesului alimentar, pe un asemenea fond continuând ritualuri aşa zis spirituale, lipsite de orice raţiune şi care nu fac decât să alimenteze orgoliul şi carierele unui alt cler, de această dată religios. Se poate, dacă nu sunteţi împotrivă, ca toate acestea să fie înlocuite cu sensul real al binelui, realizat cu încredere, cu răbdare şi cu cât mai mult bun simţ. Evoluţia nu este un scop, ci un sens, de aceea nu au nici un rost fanatismul, seriozitatea, impunerile. Priviţi la copiii din jurul vostru: cu câtă pasiune se joacă, deşi sunt la fel ca şi voi! Păstraţi-vă acest joc şi reveniţi la maturitate, căci aparţine firescului. Prin revenirea la parametrii cosmici ai existenţei scăpaţi de limitarea aparţinând bolilor, morţii, suferinţei, de conceptele de spaţiu şi de timp, realizând acea dimensiune eternă şi posibilităţile de a învăţa, dar de a vă şi distra, de a putea într-adevăr să trăiţi.
Transformările care au loc la nivel de civilizaţie vă implică pe toţi în aceeaşi măsură, de aceea se poate spune (dar numai atunci când toţi oamenii vor deveni lucizi) că OMul s-a trezit sau a înviat, de altfel acesta fiind şi unul din mesajele pe care Isus, acest minunat învăţător cosmic, a încercat să vi-l aducă, iar alţii au încercat săl obstrucţioneze, să-l oprească, deci acţionând în celălalt sens  ceea ce nu poate fi ascuns, pentru că se află în fiecare. Căci oricât ar părea de ciudat, totul se află în voi. Această metodă de a prelua o informaţie din exterior pentru a vă trezi la realitate nu este decât o reflectare a interiorului vostru, care depinde numai de voi. Nu întâmplător întâlniţi această informaţie într-o anumită ordine, potrivit cu vibraţia pe care o aveţi şi cu drumul vostru, fiind de fapt o întâlnire cu voi înşivă, cu posibilităţile pe care vi le aducem. Suntem convinşi că veţi avea curajul să le şi folosiţi.
Relaţiile între sisteme pornesc de la existenţa lor. Într-o masă de generalităţi se pot realiza numai interferenţe, copieri şi suprapuneri, ceea ce duce la o senzaţie de continuă nesiguranţă, la situaţia de a continua o dependenţă şi o lipsă de curaj în faţa originalităţii şi a posibilităţilor dinamice de continuare a creaţiei, deoarece câtă vreme omul nu se află pe drumul său, el se împiedică de tot ceea ce este în jur, privindu-l ca duşman şi piedică în calea propriei lui căutări. Regăsiţi-vă, eliberaţi-vă, treziţi-vă şi atunci veţi constata că nimeni şi nimic nu vă poate împiedica. Recăpătându-vă încrederea în voi înşivă, veţi putea fi deschişi universalităţii, deci oricărei posibilităţi de colaborare, fără ca aceasta să vi se mai pară ca o manifestare a unei ierarhii sau ca o obstrucţie, fără să vi se mai pară ca un element necesar de manifestare a compromisului într-o stare de supravieţuire, sau ca o necesitate de a copia ceea ce nu aveţi nevoie. A face ceea ce nu este necesar înseamnă a contesta Legea Necesităţii punându-vă în imposibilitatea de a vă recunoaşte. A oscila înseamnă a contesta Legea Ritmului. A fi fanatic înseamnă ignorarea monadei, a alternanţei dinamice între două polarităţi, dar dată de propria voastră iniţiativă. A crea inexistentul înseamnă a vă interzice existenţa. De voi depinde ca, dincolo de aparenţe, ceea ce este să se înfiinţeze ca o confirmare reală a propriei voastre creaţii. Datele pe care le transmitem sunt de cota zero, valabile pentru orice entitate, indiferent de specializarea socială sau spaţio-temporală pe care o are. Suntem convinşi că puteţi intui că, prin revenirea la realitate, multe din obişnuinţele şi activităţile care reprezintă pulsul societăţii terestre vor fi înlocuite cu elemente mai bune, determinând schimbări radicale în toţi şi în toate. Datoria pe care o avem este de a preîntâmpina acest şoc, de al atenua, mai precis, punându-vă în situaţia de a vă putea autopregăti pentru a înţelege epoca şi ceea ce trăiţi de fapt. Oricât de mult v-aţi agăţa de trecut, aceasta nu mai are cum să reprezinte o posibilitate. Mentalitatea de a face în aşa fel încât să reveniţi la un bine care era mai evident în cadrul altor epoci poate fi explicată prin acea intuiţie a faptului că, practic, într-o anumită etapă era mai bine şi că, pentru a fi iarăşi mai bine, trebuie să reveniţi acolo. Dar aceasta nu se referă la o epocă anume, ci la voi înşivă, la Christul din voi, deci reveniţi la voi pentru a putea continua. Orice proces în Planul Fizic porneşte de la superior spre inferior, deci de la vibraţii înalte, de la lumea mentală, spre vibraţii joase, care aparţin manifestării. Vibraţiile înalte nu trebuie înţelese ca bune, şi nici cele joase ca rele, armonia de fapt fiind sensul, ceea ce se poate numai printro alternanţă a acestora, printrun joc care cauzează acel echilibru dinamic inerent evoluţiei.
Urmărind societatea terestră pe parcursul unui ciclu de 26 de mii de ani, format din 4 epoci de câte 6500 de ani, vă putem spune că trecerea de astăzi se face de la o etapă a ciclului cu vibraţia cea mai joasă, aşa numita Epocă de Fier, la cea cu vibraţia cea mai înaltă, Epoca de Aur, dar aceasta nu se face mergând înapoi pe firul atâtor mii de ani, din tradiţie în tradiţie, ci mergând înainte prin spiritualizarea corpului fizic, prin aplicarea acestei informaţii care, de fapt, în voi se află. Atunci, într-adevăr, veţi redeveni astăzi pentru a putea merge într-acolo, spre ceea ce intuiţi că este bine, dar care nu se află în urmă, ci înainte, realizarea sa nefiind în copiere, ci în curajul de a participa la acest proces de metamorfoză, de revenire la o vibraţie mai înaltă, la posibilitatea manifestării divinităţii care sunteţi. Progresul nu este ceva spectaculos, dar dacă există, e perfect, căci nu vi se cere mult sau puţin, ci să fie pentru că se poate. Solteris!

Va urma,
Sursa: "Viata pe Geea"