Pagini

11 noiembrie 2011

Melchizedek: Uniți-vă în deschiderea portalului din 11-11-11


Melchizedek prin Marlene Swetlishoff,

Preaiubiților,

Lucrători ai Luminii, vă rugăm să vă uniți în ziua deschiderii portalului din 11-11-11 şi să vă combinați energiile pe parcursul acestei zile la desfăşurarea Planului Divin pentru Pământ, pentru toată lumea  şi pentru oricine. Vă rugăm să intenţionaţi cel mai înalt bine şi cel mai înalt rezultat pe măsură ce vă uniți împreună în trimiterea iubirii voastre mai departe pentru a adăuga un coeficient mai mare de lumină şi iubire la câmpul de forţă al conștiinței de masă care înconjoară planeta voastră, pentru că în acest moment, IUBIREA este puterea care va elibera pe toți şi voi toți aveți o mare abundenţă a acestei puteri în inimile voastre frumoase.
Să ştiţi că fiecare dintre veți experimenta încă eliberări personale cu privire la orice calităţi şi obiceiuri rămase care nu se aliniază cu cea mai înaltă Lumină care sunteti si s-ar putea să fie curăţare profundă, care ar putea avea loc după această zi. Vă rugăm să aveți răbdare cu voi înșivă și cu fiecare. Pe măsură ce eliberați ceea ce nu se mai potriveste, veți fi reînnoiți şi revigorati cu un aflux de energie mai mare şi acest lucru la rândul său, va aprinde forţa primară în voi, care va circula pe coloana vertebrală şi va începe să activeze din starea latentă catenele ARN/ADN-ul vostru.
Acest proces va fi la fel de individual ca fiecare dintre voi și va avea loc în funcţie de disponibilitatea voastră de a fi părtăş la el. Urmaţi ghidarea voastră interioară si aveți încredere ca totul se desfășoară în voi, divin orchestrat pentru calea voastră specială, care a fost aleasă înainte de a fi intrat în această lume. Permiteţi Luminii care sunteți să strălucească într-o și mai mare măreţie şi strălucire. Să fiți în bucurie cât mai mult posibil şi dacă ceea ce izvorăște din interiorul vostru nu este ceea ce se aliniază cu Lumina care sunteți, celebrații eliberarea din interiorul vostru. Nu permiteți nivelului de energie să scadă în consternare. Este un pas necesar, care trebuie să fie îndurat şi nu există nici o altă cale, trebuie să fie experimentat de către fiecare dintre voi pentru a vă pregăti pentru o lumină mai mare.
Petreceți timp în fiecare zi, înainte şi după concentrarea din 11-11-11 asupra luminii inimii voastre. Simţiţi-o, pulsați-o,radiați-o. Aceasta este puterea transformatoare şi o aveţi în voi din belşug. Permiteţi acestei forţe să pătrundă în întreaga voastră fiinţă, pentru că voi sunteţi fiecare atât de vrednici de iubirea proprie şi așa cum directionați această iubire pentru voi, are loc multă vindecare deoarece inimile voastre se deschid tot mai mult. Fiți pur şi simplu în iubire, şi deschideți-vă complet  Divinului din interiorul vostru și aveți încredere că totul este bine. Voi nu sunteţi niciodată singuri prin acest întreg proces, aveți întotdeauna o legiune de ființe înalt dimensionale de partea voastră încurajându-vă şi asistându-vă.
Pe măsură ce chemați Lumina lui Dumnezeu, care nu eşuează niciodată să coboare în Pământ să se ancoreze în miezul cristalin, să ştiţi că sunteţi co-creatorii noii istorii a realității Noului Pământ și serviciul vostru în acest fel este înregistrat şi asistat de către Creator şi toate creaturile care servesc Creatorul de-a lungul Cosmosului. Nu este un lucru mic pe care îl faceți, Preaiubitilor, acesta este un subiect de eroi şi eroine şi povestea pe care o scrieți colectiv, este privită cu celebrarea dornică, plină de bucurie şi de anticipare. Cei Radianți, străluciți mai departe Lumina voastră cea mare şi creați miracole și mai minunate!

EU SUNT Melchizedek

©2011 Marlene Swetlishoff

November 8,2011 http://www.therainbowscribe.com/

Traducere :Eliza