Pagini

30 martie 2012

Arhanghelul Zadkiel

 

"A rămâne într-o stare de iubire"


Mesajul lunii Aprilie 2012

Salutări preaiubiţii mei,

Vă salut în Iubire și Lumină.

Acesta este Arhanghelul Zadkiel cu un mesaj de la Lumina Divină.


Astăzi am dori să vorbim cu voi despre a rămâne într-o stare de iubire. Ca un Lucrător în Lumină,voi serviți ca un punct de lumină continuă, oriunde vă aflaţi. Există mulți în lumea de astăzi, care pot beneficia de iubirea minunată pe care o radiați în afară. Atunci când pășiți pe o cale a iubirii, radiați în afară iubire pentru toți pentru a vedea – pentru toţi cei care ar fi pe cale şi toţi cei care doresc să fie, precum si pentru cei care nu sunt pe deplin conştienţi de calea spre Lumină.
Iubirea este o forţă mare şi o putere, care poate muta munţii. Aceasta vă poate ajuta să depăşiți obstacolele, să căștigați perspective noi, şi să aveți un centru paşnic în ceea ce vă privește şi în interiorul vostru.

Rămânând într-o stare de iubire vă permite să menţineți un centru de calm, indiferent de circumstanţele care sunt în jurul vostru. Rămânând într-o stare de iubire vă permite să nu luați personal circumstanţele şi situaţiile. Mulți dintre marii maeștri ai Luminii au venit pe Pământ pentru a demonstra acest principiu de a rămâne centrat în Iubire atunci când circumstanţele din jurul lor păreau să dicteze altfel. Când rămâneți centrat în iubire în momente de adversitate, voi creşteți propria voastră capacitate ca un Maestru.

Ca un maestru, voi serviți ca o ancoră şi un punct de lumină pentru alţii. Ca un Lucrător în Lumină şi Maestru, puteţi să ţineţi spatiul pentru mulţi care nu și-au recunoscut încă divinitatea lor. Aşa cum soarele poate pătrunde prin nori, Iubirea voastră divină universală poate filtra prin norii care înconjoară percepţia unei persoane despre el / ea. Lumina Divină întotdeauna prevalează atunci când este menţinută suficient de mult pentru a penetra norii. Iubirea  și Lumina voastră divină strălucește oriunde vă aflați pe pământ şi, de asemenea, afara,în Tărâmurile Înalte.

Când sunteți în jurul altora sau atunci când vă gânditi la cineva, trimiteţi gânduri iubitoare faţă de ei. Ţineţi-i în lumină pentru că toată lumea poate beneficia de gândurile iubitoare şi de a fi ținut în Lumină. A ține o persoană, în lumină va fi pentru binele tuturor.

Modul de a ține fiecare persoană în Lumină este ca mai întâi să vă menţineți pe voi în Lumină. Când menţineți o practică zilnică de meditaţie de a vă înconjura în  Lumină și de a simți iubirea propriul vostru Centru Divin- Inima Sacră, aceasta pregăteşte scena pentru voi pentru a putea să-i ţineți pe alţii în Lumină. Așa cum vedeţi Lumina în voi înșivă, Scânteia Divină se extinde, și simțiți această Iubire cum crește şi crește şi crește, următorul pas firesc este ca aceasta să radieze de la voi, pentru orice simțiți, radiază automat de la voi. În acest fel voi pregătiți locul pentru a fi de mai mare serviciu.

Aceasta este o decizie conştientă în care voi stabiliți intenţia de a rămâne într-o stare de iubire, pentru că iubirea este o vibrație mai degrabă decât o stare romantică. Iubirea este o intenţie conştientă şi o decizie de a urma o cale de pace universală şi armonie. Gândurile şi acţiunile voastre vor curge din intenţia voastră de a rămâne într-o stare de iubire.

Când rămâneți într-o stare de iubire, puteți vedea circumstanţele dintr-o perspectivă mai înaltă, deoarece Iubirea este o vibratie mai înaltă decât multe alte conditii. Când sunteţi într-o vibraţie înaltă şi vedeți situaţiile din acest punct, câştigați o perspectivă mai înaltă şi sunteți capabili de a vedea o vedere largă a circumstanţelor. Aveţi posibilitatea de a vedea situaţiile ca şi cum v-aţi uita în jos la un joc - indiferent dacă este vorba de o comedie sau o dramă. Acest lucru vă permite să simţiți iubire şi compasiune pentru toţi cei implicaţi.

Rămânând într-o stare de iubire permite vibraţiei voastre să se ridice la niveluri mai înalte şi mai înalte. Cu cât sunteți mai mult într-o stare plină de iubire,cu atât mai mare va fi întelegerea și compasiunea voastră pentru alţii. Veți fi capabil să iubiți scânteia divină din alții chiar şi atunci când nu sunteţi de acord cu acţiunile lor. Deoarece rămâneți într-o stare de iubire, acest lucru reflectă şi străluceşte Lumina voastră scânteii lor divine.

Când rămâneți într-o stare de iubire, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul vostru, serviți ca o ancoră şi un punct de stabilitate pentru cei din jurul vostru. Sunteţi un centru de calm în mijlocul unei furtuni.

Vă puteți păstra câmpul limpede continuând să vă concentrați asupra Luminii din interior şi prin utilizarea Flăcării Violet, după caz, dacă simţiţi că începe să se strecoare negativitate în tiparele gândurilor voastre proprii. Când rămâneți într-o stare de iubire, acest lucru vă va ajuta să transmutați orice ar putea veni în calea voastră şi vă va ajuta să vă ocupați de experienţele de viaţă de zi cu zi. Acest lucru vă va permite să radiați Iubirea voastră  altora și să străluciți mai departe lumina voastră pentru ei.

Voi efectuaţi un mare serviciu ca un Lucrător în Lumină. Atunci când dedicați o parte din timpul meditației voastre pentru a vă concentra pe Iubirea / Lumina din interior şi o lăsați să radieze afară pentru oricine are nevoie, iubirea si capacitatea voastră de a iubi va creşte tot mai mare şi mai mare.

Acesta este un proces continuu. Cu cât radiați mai multă iubire, cu atât mai multă Iubire veți putea împărtăşi, pentru ca așa cum iubiți, frecvenţa şi vibrația voastră se schimbă şi creşte la un nivel la care puteţi menţine mai multă frecvenţă de Iubire/Lumină ce coboără de la Creatorul Suprem . Puteţi juca un rol important pentru a ajuta omenirea în ascensiunea şi progresia sa atunci când rămâneți într-o stare de iubire.

Ne-am dori să ştiţi că există mulţi dintre noi, în tărâmurile mai înalte, care trimit mai departe Iubirea noastră pentru voi, astfel încât să poată trece prin voi, ca un canal pentru cei care sunt în jurul vostru, indiferent dacă aceștia sunt în prezenţa voastră fizică sau în gândurile voastre. În acest fel există un canal neîntrerupt de iubire de la Creatorul Suprem în jos la noi din tărâmurile mai înalte ,la voi din planul Pământului si prin voi de pe Pământ pentru restul omenirii. În acest fel, planeta poate fi înconjurată cu Lumină, cu Iubire, şi cu voia binelui universal faţă de toţi. Pe măsură ce înconjoară planeta voastră, ea va radia, de asemenea, afară, în sistemul vostru solar, galaxiile, universurile, şi Omniversurile. Când rămâneți într-o stare de iubire, sunteţi capabili să conţineți mai multă Lumină, care este trimisă în jos. Pe măsură ce conțineți mai mult şi mai mult din această Lumină, aceasta ajunge la frecvenţe tot mai înalte.

Amintiţi-vă că iubirea trebuie să radieze din Centrul Inimii voastre, astfel încât să poată merge la toți cei cu care veniţi în contact. Puteţi servi cu un rol foarte mare în ascensiunea şi conştiinţa omenirii, permiţând iubirii voastre să rămână puternică și lăsând-o apoi să radieze afară pentru omenire. Cunoașteți că, cu cât vă concentrați mai mult pe iubirea din Centrul Inimii voastre și o trimiteți mai departe,cu atât mai multă Iubire puteţi primi de la noi, din Tărâmurile Înalte. Voi vă pregătiți Centrul  propriei voastre Inimi pentru a primi tot mai mult şi mai mult din această Iubire radiind-o în afară la umanitate.

Ne bucurăm de faptul că radiați această Iubire pe măsură ce lucrăm împreună pentru progresul umanităţii şi pentru cel mai mare bine al tuturor.

Să stiți că sunteți foarte iubiți în Lumină.

EU SUNT Arhanghelul Zadkiel

.... şi vă înconjor cu iubire

http://personalpathwaysoflight.com/archangel-zadkiels-latest-message/

pictura de Marius Michael George

Traducere- Eliza