Pagini

16 decembrie 2011

Arhanghelul Uriel - Creați întregimea inimii


Crearea parteneriatului dintre ego si Spirit, un aspect al calatoriei voastre de vindecare pentru fiecare viaţă, este unul din multele scopuri ale vieţii . Un altul este de a crea întregime în inima voastră, astfel încât energia inimii voastre să includă aspecte combinate ale energiilor inimii superioare şi inferioare. Inima superioară este plină de entuziasm, de energia iubirii neconditionate a moştenirii voastre divine. Inima inferioară reflectă călătoria karmică, rănile sufletului şi alte energii adunate peste vieti de experienţă în energia emoțională a celei de-a treia dimensiuni. Întregimea inimii apare atunci când aceste două energii sunt amestecate, permiţând inimii inferioare să fie vindecată și să reflecte iubirea necondiționată pe care inima superioară o deţine pentru ea.

Inimă întreagă este liniştită şi plină de bucurie. Nu are nevoie de nimic și totuși toate nevoile sale sunt întotdeauna îndeplinite. Se poate să experimenteze durere și totuși este în bucurie, în orice împrejurare, pentru că cunoaște credinţa şi încrederea. Este întotdeauna într-o stare de iubire şi nu cere ca altcineva să fie un exemplu de iubire. Este puternică şi plină de compasiune, energetic echilibrată şi caută cea mai înaltă vibraţie în toate lucrurile. Este o parte din fiecare dintre voi, reamintirea voastră de iubire necondiționată din care aţi venit şi la care vă întoarceți. Inima întreagă este calea voastră spre pace,bucurie si iubire, care este vindecarea pe care o căutaţi pe tot parcursul vieții în toate lucrurile. Pentru a le găsi, trebuie să învăţați să le căutați în interior şi să vă conectați la divinitatea din interior.

Iubirea pe care o căutați la ceilalţi şi în lume este vocea singuratică, nevoiașă din inima joasă care se crede că este deconectată, singură, în durere şi nevrednică. Aceasta consideră că trebuie să creeze iubire şi adesea găsește circumstanţele cel mai mult lipsite de iubire pentru a face acest lucru. Definiţia iubirii a inimii inferioare se transformă prin vindecare, iertare şi acceptare a prezenţei inimii superioare, care înseamnă, de asemenea recunoașterea că toată iubirea vine din interior. Iubirea necondiționată este dreptul vostru din naștere, dar crearea prezenţei sale pe pământ şi în a treia dimensiune este parte a scopului vieții voastre. Acest moment de conexiune este ascensiunea inimii inferioare, aşa cum este unită cu partenera să în iubire, inima superioară.

Aşa cum spiritul are nevoie de corp pentru a fi prezent în a treia dimensiune, inima superioară are nevoie de inima inferioară pentru a-şi exprima iubirea divină. Şi inima inferioară are nevoie de inima superioară pentru a cunoaşte bucuria, împlinirea şi iubirea. Iubirea pe care fiecare dintre voi o caută la alţii sau în lume este căutarea conexiunii inimii inferioare cu inima superioară. Această conexiune este importantă, deoarece nu aţi venit aici pentru a primi iubirea din lume, ați venit aici pentru a crea iubirea în lume. Lumea nu dă iubire, ea poate doar reflecta iubirea. Conexiunea inimii superioare este creată prin iertare, acceptare şi vindecare de sine. Odată ce vă aduceţi aminte de voi înșivă, ca sursă a iubirii divine pentru voi şi pentru lume, conexiunea este facută, voi intrați în rai de pe pământ şi sunteți o sursă nelimitată de iubire.

www.urielheals.com

Traducere :Eliza