Pagini

1 mai 2011

Mesagerii- 'Banul"

Solteris, prieteni!

Primul domeniu din sistemul social pe care îl vom aborda este cel financiar, acesta fiind, se pare, principalul mobil al activităţii umane. Banul este catalizatorul societăţii terestre, astfel încât, pentru obţinerea lui, cel mai adesea sunt încălcate Legile Universale, prima dintre acestea referindu-se la realitatea mentală a Universului, iar înţelegerea care trebuie atinsă în raport cu aceasta vizează tocmai ideea de a folosi şi pentru condiţii forţa mentală, deci nu corpul fizic, pe post de instrument. În situaţia actuală, banul este privit printr-o reacţiune visávis de necesitatea sa, şi nu ca o confirmare a legii necesităţii. 
Prin trecerea la o nouă civilizaţie, trebuie percepută această realitate, şi anume că banii sunt o măsură a dinamicii voastre mentale, o măsură a inteligenţei, imaginaţiei, creativităţii şi iniţiativei de care daţi dovadă. Astfel, aveţi acces la această dinamică pe măsura creaţiilor voastre. Atunci când nu se întâmplă aşa, are loc folosirea distructivă şi stocarea valorilor existente, fiind inerent un blocaj financiar ca o consecinţă a blocajului mental. Sistemul financiar fiind o reflectare a lumii interioare, el depinde numai de voi. Cu cât mai puţini oameni se vor teme de sărăcie, dând voie valorilor să circule, cu atât mai puţini oameni vor fi săraci. Aveţi acces la toată bogăţia, dar în funcţie de necesităţile pe care le creaţi. Astfel, cu siguranţă, cei care au bani mai mulţi decât le trebuie au constatat că nu se pot bucura de ei, ci din contra, sunt stressaţi de acest lucru, fapt normal atâta vreme cât ei înmagazinează valori care nu le aparţin. Neînţelegerea valorii banilor generează ulterior conflicte armate, dezechilibre economice, iar lipsa unei informaţii care să vă îndrepte spre lumea interioară determină un nonsens al existenţei, care face ca sistemele falimentare să fie menţinute tocmai pentru ca omul să nu se poată desprinde de pilotul automat al unor tradiţii sociale, preferând sărăcia şi lucrurile inutile în locul originalităţii şi al dinamicii, atât de necesare în epoca actuală. Tehnologii care deja există nu pot fi folosite pentru că milioane de oameni rămân fără loc de muncă, fără a şti ce altceva să facă cu viaţa lor. Resurse există, şi chiar mai multe decât aveţi nevoie, şi cu toate acestea, se suferă pentru că cei aflaţi în posturile de decizie evită elaborarea unui nou sistem de organizare, în care toate aceste resurse existente să poată fi folosite spre binele tuturor oamenilor. Omul nu trebuie să muncească fizic, ci mental, şi numai să manifeste fizic rezultatele acestei munci de creaţie. Astfel, prin tehnologia şi resursele deja existente se poate asigura baza materială pentru toată planeta, pentru ca Omul săşi poată continua drumul, să poată merge înainte. Resursele care ar putea fi folosite la nivel uman sunt folosite încă tot pentru menţinerea omului în lanţurile materiei, cauza fiind lipsa unei credinţe bazate pe o informaţie reală, responsabilă, universală.
Sa ajuns deja la paradoxul că intenţionat sunt create blocaje materiale, de către entităţi care caută, la rândul lor, să profite şi să folosească anumite privilegii. Dacă neştiinţa mai poate fi o justificare la starea de victime cu care vaţi confundat, nu este însă o scuză şi pentru cei care profită de această situaţie în locul elucidării ei, în locul recunoaşterii, al sincerităţii, al bunului simţ, şi acestea sunt în primul rând entităţile aflate în posturile de decizie. Cu cât vă veţi apropia mai mult de voi, veţi realiza posibilitatea materializării, şi atunci întregul ansamblu de manifestări financiare nuşi va mai avea rostul, putând obţine din substanţa universală, etherul, tot ce aveţi nevoie, folosind forţa mentală. Graba şi agitaţia cu care sunt tratate astăzi resursele financiare este dată de o neîncredere nejustificată, căci tot ce este al Tatălui este şi al vostru, deci implicit orice entitate de pe Geea poate avea acces la toţi banii de pe planetă, numai să aibă suficientă imaginaţie ca săi poată folosi. Astăzi, imaginaţia este înlocuită cu efortul fizic, ajungânduse la acea mişcare haotică în care omul munceşte pentru a mânca şi mănâncă pentru a munci, având drept rezultat: zero. La fel cum efortul fizic intermediază astăzi materializarea scenariilor create mental, banul apare tot ca intermediar între legea necesităţii şi planul de manifestare.
Legea necesităţii nu acţionează, însă, decât simultan cu celelalte legi, de aici rezultând o anumită situaţie financiară. De altfel, această stare de pauperitate este de preferat până ce omul se va trezi, altfel riscând să folosească banii împotriva sa, alimentânduse cu produse denaturate, folosind medicamente, practicând abuzuri sexuale şi aşa mai departe, care nu duc decât la autodistrugere. Banul nu este decât un catalizator în mişcarea resurselor materiale, el dinamizând vibraţia pe care voi o manifestaţi şi care depinde de nivelul de cunoaştere, deci de credinţă. Astfel, o tradiţie depăşită va fi catalizată întrun sens distructiv, iar o informaţie reală va fi aplicată întrun sens constructiv. Cei care au bani e bine să fie mai atenţi la responsabilitatea pe care o au faţă de cei care sunt mai strâmtoraţi, dar şi faţă de ei înşişi, rezultând că banii au întradevăr valoare numai dacă acei care îi folosesc au valoare, lucru care se traduce prin vibraţii înalte. Asigurarea unor comodităţi, atunci când spiritul este leneş, nu face decât să conserve o stare de instinctualitate, de repetare la infinit a unor gesturi, aspect care nu duce nicăieri şi nu continuă nimic.
Banii trebuie să aducă bani, deoarece dinamica trebuie să aducă dinamică, aceasta este realitatea sistemelor deschise, orice om ştiind că poate obţine mai mult folosind ceea ce are şi nu stocând. S-a ajuns la stocarea unor valori, din teamă faţă de viaţă, faţă de realitatea ei minunată, dinamică, creându-se ideea greutăţilor şi a haosului, şi atunci normal că el se manifestă, căci ceea ce vă cereţi, aceea vă şi daţi. Nu uitaţi că dinamica există, la fel şi banii, ca manifestare a sa, mai rămâne să existaţi şi voi pentru a înţelege că deja aveţi ceea ce aveţi nevoie. Prin folosirea tehnologiei deja descoperite de ştiinţa existentă pe Geea, mari instituţii vor fi desfiinţate, baza materială urmând să fie asigurată de la sine pentru ca omul să poată folosi manifestarea continuând creaţia, evoluţia şi recunoaşterea, în credinţă. Nu vă bucuraţi dacă aveţi bani, ci dacă aveţi idei, dacă ceea ce aveţi puteţi folosi în sensul unor consecinţe pozitive, atât asupra voastră cât şi a celor din jurul vostru.
Sistemele de învăţământ oferă o informaţie care este, practic, inutilă în ceea ce priveşte viaţa voastră şi posibilităţile materiale. Sistemul actual a determinat un comportament financiar la nivel de adaptare, de acceptare, de profituri şi beneficii în detrimentul altor entităţi. Nu mai uitaţi de voi, căci de la Tatăl veniţi şi cu El una sunteţi, iar aparenţa de a vă păcăli între voi vă păcăleşte, căci pentru un moment de succes abandonaţi bogăţia şi bucuria eternităţii. Astfel, cei care au bani, fiind în afara realităţii, sunt un fel de seifuri ambulante, dar atât de departe de tot, chiar dacă sunt una cu acesta. Statica nu poate există dar mişcarea trebuie să vină din lumea interioară şi nu din stimuli exteriori. Un serviciu poate fi repetat la infinit, nu însă şi viaţa. Dacă vă repetaţi, nu înseamnă că şi lucrurile se repetă, căci ceea ce se repetă, în realitate vă neagă. Acel dicton, "Repetiţia e mama învăţăturii", este egal cu blocarea posibilităţilor de a cunoaşte, căci folosirea resurselor necesită responsabilitatea care se poate realiza numai prin înţelegerea realităţii. Nu alergaţi după bani ca şi cum nu i-aţi avea, ci descoperiţii în originalitatea folosirii lor. Veţi alerga până ce veţi înţelege că sunteţi, că aveţi, că puteţi mai departe, că trebuie să folosiţi.
Mai ales în Zona Românească, dar şi în orice altă zonă, redresarea materială va fi posibilă numai prin cea umană. Astfel, cei care vor redescoperi simplitatea Legilor Universale vor vedea că au să şi dea din ceea ce au nevoie, căci este ceva deja realizat, iar celor care au ceea ce nu le este necesar, niciodată nu le va ajunge. Într-adevăr, e vorbă de răbdare şi nu de muncă, de credinţă şi nu de efort, căci totul de voi depinde. Orice casă care se respectă astăzi este şi depozit, şi muzeu, şi seif, căci v-aţi înconjurat de lucruri care stau doar pentru ca voi să puteţi sta printre ele. Dar statica nu există, ci numai lenea şi, eventual, involuţia. Scăpaţi de hipnoza ce vă împiedică să vedeţi nevoile fraţilor voştri, cum sunt cei care vă cer considerându-se săraci, căci e suficient să priviţi în jur pentru a vedea că bogăţia există. Nu resursele lipsesc, ci organizarea lor, folosirea lor, căci Totul este al fiecăruia şi în acelaşi timp al tuturor. În realitate una suntem, şi atunci când veţi înţelege aceasta, relaţiile vor deveni civilizate şi lucrurile vor putea să lucreze sub tutela creativităţii şi imaginaţiei voastre. 
Solteris!

         Va urma,  

Sursa: "Viata pe Geea"