Pagini

2 mai 2011

Mesagerii- GeeaSolteris! Continuăm această relatare a unei manifestări considerate realitate, dar care nu este decât preluarea unui egoism instinctiv, de adaptare la mentalităţile existente pe Geea. Sa ajuns ca întreaga activitate să fie canalizată spre un câştig material, simbolul său fiind banul. Binele este condiţionat de acesta la fel ca şi răul, într-un cuvânt: Omul! Câtă vreme motivaţia acţiunilor voastre va fi exterioară, este imposibilă revenirea la normal. Factorul deciziei, pe care încercăm să vă ajutăm să-l percepeţi, vizează o normalitate a lumii interioare, a sincerităţii, dată de vocea Christului din fiecare. Numai sacrificând iluzia puteţi avea acces la lumea interioară, iar a sacrifica iluzia nu se referă la manifestările ei, ci la formele mentale, la conceptele care vă limitează legându-vă de acestea prin impresia unei dependenţe, printr-un sistem fals al valorilor, de unde apare aspectul dramatic al păcălelii pe care o confundaţi cu existenţa. Situaţia omului pe Geea este asemănătoare cu cea a fătului înainte să se nască, căci numai cei născuţi a doua oară pot spune că sunt, dar pentru aceasta trebuie să regăsească lumina din interiorul lor, şi armonia de pretutindeni. Sunt cuvinte frumoase, dar este nevoie de răbdare şi, mai ales, de cât mai multă practică. Tocmai de aceea, soluţiile necesită originalitatea prezentului şi trebuie să fie pe înţelesul tuturor, deci accesibile la propriu. Evoluţia conform Planului Divin implică societatea umană în ansamblul ei, astfel încât intervenţia pe care o finalizăm în mijlocul vostru nu este spectaculoasă prin formă, căutând pe cât posibil să folosim formele existente pentru a merge înainte, pe de o parte pentru că sunt uşor de înţeles, iar pe de alta, având deschise posibilităţile de colaborare cu întregul ansamblu social.
Din aceeaşi necesitate de a vă ţine la curent cu realizările noastre, vizând prezentul dinamic al manifestării, anunţăm organizarea unei societăţi de consultanţă metafizică în cadrul Universităţii Elta, pentru a vă putea ajuta să decideţi, având acces mult mai rapid şi eficient la date, informaţii prin sistemul Universităţii Elta. Prin aceasta, vizăm direct contactul social cu orice instituţie sau persoană particulară, oferind o alternativă a existenţei, urmând ca mai departe fiecare să decidă de care parte se află, asumându-şi de această dată întreaga responsabilitate, căci nimeni nu va mai putea spune că nu ştie, ci numai că nu vrea. Consilierii Elta sunt purtătorii de cuvânt ai realităţii, având menirea de soli. De voi depinde mai departe, şi nimeni nu poate face mai mult decât să vă ofere o ocazie. Răul ca şi Binele, interpretate senzorial, păcălesc, dar ascultaţi vocea spiritului vostru şi puteţi să fiţi siguri că niciodată nu vă va spune să vă opriţi pentru a beneficia, şi nici să cedaţi. Singura realitate este în continua lipsă de fragmentări, de limite, şi o realizăm în negândire, în plenitudinea trăirii.
Consilierii Elta vor putea acorda asistenţă socială în orice domeniu, pentru a putea ajuta la reorganizarea acestora în sensul transformărilor actuale, astfel încât să salvăm ceea ce se mai poate salva. De asemenea, e vorba de răspândirea unei informaţii atât de necesare în prezent, şi fără de care întreaga cultură  care include ştiinţa, religiile, filosofiile, metafizica  este pură teorie, nefăcând decât să menţină omul în aceeaşi situaţie de sclavagism mental, victimă a propriilor concepte, a propriilor gânduri, permanent în afara rezonanţei sale cosmice, a realităţii universale.
În situaţia actuală, în care majoritatea oamenilor sunt victimele specializării, se poate vorbi atât de un handicap mental cauzat de limitarea în mentalităţi, cât şi de o lipsă de experienţă în ceea ce priveşte chiar Planul Fizic, omul fiind pus în situaţia de a acţiona numai într-un anumit domeniu, în celelalte beneficiind de munca altora, astfel încât s-a ajuns la paradoxul că nimeni nu este capabil să se ocupe de el însuşi în întregime, apelând în diferite situaţii la diferiţi specialişti, care au ajuns să facă din asta o modalitate de a profita, o carieră prin care îi exploatează pe alţii, la rândul lor fiind exploataţi în manifestările pe care le-au ignorat. Dar dinamica actuală va scoate omul din starea de beneficiar al unor instituţii şi de sclav al obişnuinţei, punându-l în situaţia responsabilă de aşi coordona manifestarea fizică, şi abia după aceea se va putea vorbi la modul util de elemente subtile, până atunci acestea rămânând teorii frumoase dar încă inaplicabile. Omul, devenind sănătos, ştiind să se ocrotească singur, nu va mai avea nevoie de medici, şi apelând la autoeducaţie nu va mai depinde de un sistem educaţional, iar înţelepciunea, cunoaşterea şi credinţa sa vor fi pe măsura voinţei sale de a merge înainte.
Comerţul, ca activitate, a degenerat în a profita, deşi rolul său general, ca posibilitate de relaţie umană, viza tocmai cunoaşterea între oameni, bineînţeles cu un mobil simbolic  produsele comercializate. Acestea vor fi acum redimensionate de Legea Necesităţii, nu de cea a junglei, astfel încât, cu răbdare şi înţelegere, nimeni nu se va afla în situaţia de a nu-şi putea asigura acea bază materială care i se potriveşte şi care corespunde scenariilor mentale create de el.
Ansamblul social, prin menţinerea unor tradiţii, are drept efect o societate de consum, de cetăţeni, de beneficiari şi condamnaţi, dar în nici un caz de oameni. Omul este prezent ca manifestare, dar adormit spiritual, deci în imposibilitatea de a înţelege ceea ce trăieşte, fiind mereu hăituit de teamă, de necredinţă, într-o mişcare haotică. Veţi deveni ceea ce sunteţi după ce vă veţi naşte a doua oară, veţi descoperi realitatea nemuririi după ce veţi renunţa la credinţa în moarte, şi veţi redobândi firescul puterii după ce veţi abandona complexele şi naivitatea, numai că nimeni nu o poate face în locul vostru, căci dacă ar face-o, n-aţi înţelege nimic. Întreaga societate se află sub cota zero şi totuşi vrea să aibă acces la panta ascendentă a evoluţiei, făcând abstracţie de cota zero  cota înţelepciunii, de bun simţ, a posibilităţilor reale şi dinamice de a merge înainte.
În această situaţie, de haos generalizat, organizat dogmatic, deci neorganizat, am decis înfiinţarea unei societăţi de consultanţă Elta, care vă oferă încă o posibilitate de a contacta alternativa realităţii dinamice care vă stă la îndemână în prezent. Aceşti oameni vor avea relaţii cu oricine va avea nevoie de un sfat, în dorinţa sa de a reveni la legalitate în toate acţiunile sale. Astfel, această tematică a ansamblului social o abordăm nu numai teoretic, prin a da glas unor consecinţe, ci şi practic, prin înfiinţarea unei societăţi care, vizând factorul de colaborare, va pune la dispoziţia oricărui om un sprijin care îl va putea ajuta în activităţile sale sociale concrete, prin colaborare, în final rămânând ca acela care va solicita serviciile unui consilier Elta să decidă. Întâlnirile de consultanţă se vor desfăşura sub forma unor discuţii de bun simţ, vizând latura pragmatică, avantajele folosirii metodelor Elta de cota zero şi, de asemenea, a Legilor Universale, consilierul urmând să stabilească, împreună cu cel carel solicită, o soluţie mai apropiată de realitate, nelimitată de conceptele şi dogmele tradiţionale, înţelegând realitatea simbolică a manifestărilor fizice şi posibilitatea revenirii la jocul universal, conform Planului Divin.
Prin înfiinţarea acestei societăţi, care se va manifesta atunci când veţi citi aceste rânduri, realizăm implicarea concretă în sistemul actual, fără de care informaţia pe care o dăm rămâne o simplă teorie, aspectele extraordinare sunând mai mult a bătaie de joc faţă de condiţiile ordinare în care trăieşte omul obişnuit. De aceea, este nevoie de răbdare şi de cât mai mult bun simţ, căci o informaţie îşi dovedeşte utilitatea numai prin simplitatea şi accesibilitatea ei, vizând situaţii concrete pe care fiecare le întâlneşte concret în existenţa sa.
Asistăm astăzi la un fenomen în care spiritualitatea a fost confundată cu spectacolul, aşteptându-se minuni gratuite, inutile, în care alte entităţi, care au avut acces la trăiri mai subtile, au fost determinate, din lipsă de maturitate, să-şi transforme aceste trăiri într-un circ general, pierzând accesul la posibilitatea de aşi realiza o misiune şi cedând în faţa unor ispite şi emoţii fizice în care, pentru efemeritatea amorului propriu, au dat cu piciorul la milioane de oameni. S-a ajuns astfel la un clan al deştepţilor iniţiaţi, fiecare cu legenda lui, cu încarnările povestite "la zi" sau cu origini fantastice, cu apariţii spectaculoase, veniţi din diferite Zone ale Geei în Zona Românească, căutând să predea o învăţătură  tocmai în zona de unde porneşte trezirea societăţii terestre, ceea ce este nu numai absurd, dar şi ilogic. Sunt cei care au venit pentru ai lua cu ei pe cei care încă mai preferă spectaculozitatea, impresionantul, în locul realităţilor simple şi sacre ale existenţei. Lipsa unei pregătiri în Planul Fizic, în primul rând, în sensul de cultură, de experienţă, de ştiinţă, a făcut ca foarte mulţi din cei care au simţit valul trezirii să interpreteze trăiri mai deosebite prin experienţa lor materialistă, limitată, şi de aici s-a ajuns la un fel de fantasmagorie informaţională, un fel de infantilitate chiar, neţinând cont nici de Legea Universală, nici de realizările şi posibilităţile atinse de societatea terestră în ansamblul ei. Astfel, numai corelarea elementelor subtile sau oculte cu descoperirile cele mai recente, realizate prin tehnologia şi instrumentaţia modernă actuală, nu pot da cât de cât  credibilitate unei informaţii prezente, astfel realizându-se secte, fel de fel de grupări cu învăţători şi discipoli, adepţi şi maeştri, uitându-se că toate aceste mentalităţi sunt depăşite. Omul este şi trebuie să devină singurul său învăţător, mai departe orice relaţie fiind realizată ca o manifestare firească a credinţei, a unităţii în diversitate, deci a iubirii.
Iată de ce vom iniţia o acţiune de desconspirare, nu numai a celor care sunt împotriva binelui, dar şi a celor care, în haosul actual, profită ca să ameţească oamenii, la fel ca şi cei cu aureole de învăţături extraordinare, de dragul amorului propriu. Prin ridicarea vibraţiilor se intră întro epocă a faptelor. Procesul gândirii urmând să fie depăşit la nivel intelectual şi înlocuit cu cel al creaţiei, orice teorie va fi inutilă, ceea ce va ajuta omul să se racordeze la trăirea universală, aceasta fiind propriai vibraţie, creşterea vibraţiilor putânduse realiza numai prin aplicarea unor metode de bun simţ şi, bineînţeles, prin fapte, indiferent de domeniu. Realitatea manifestării fiind simbolică, aceleaşi legi se ascund sub o infinitate de aspecte, şi rămâne la latitudinea omului să le desconspire în aceste aparenţe ale formei şi, prin îmbogăţirea în experienţă, să se dovedească din ce în ce mai întreg şi mai înţelept, prin propriai recunoaştere: trebuie, deci se poate!
Particularitatea Zonei Româneşti, în care sistemul informaţional şi tehnologic este în urma altor zone ale planetei, este un factor în plus de naivitate, ca şi lipsa condiţiilor materiale care vă poate ajuta, totuşi, să vă apropiaţi de spiritualitate, însă blochează anumite procese care ar putea fi înţelese şi folosite într-un mod mai dinamic. Pentru a nu crea o tensiune inutilă, vă putem spune că entităţi care au profitat de ajutorul care li sa oferit, căutând să-şi menţină egoismul, manifestându-l prin orgoliu, au ajuns să scrie cărţi în care sunt prezentate războaie şi distrugeri, manifestări dramatice ale Apocalipsului, intoxicând cu sugestii negative mii de cititori care, preluând inconştient aceste forme mentale, le emit la rândul lor, inconştienţi de forţa mentală pe care o au, riscând ca acestea să se realizeze la propriu. Singura realitate este pacea trăirii în unitate cu Tatăl, cu întregul Univers, iar în manifestare fiind firească recunoaşterea dinamică a realităţii prin continuarea creaţiei, prin bunul simţ de a respecta Legea şi prin voi înşivă. S-a ajuns în situaţia de a confunda extraordinarul cu distrugeri extraordinare, preferându-se o latură distructivă a spectacolului. Alţii, care exagerează cu pozitivismul, cu grandoarea şi fantasticul, uită că, într-adevăr, extraordinarul există, dar singura posibilitate pentru al atinge este prezentul şi permanenta responsabilitate a propriei voastre evoluţii şi a celor din jurul vostru, căci, în realitate, una suntem.
Nu vom da nume, dar nu uitaţi că realitatea prezentă necesită excluderea sugestiilor negative care, prin ridicarea vibraţiilor, riscă să se manifeste la propriu. Este o diferenţă între a atrage atenţia asupra a ceea ce se întâmplă şi asupra a ceea ce s-ar putea întâmpla dacă veţi continua într-o inerţie a manifestării şi veţi afirma cu seninătate viitoarele distrugeri. De asemenea, fiţi atenţi la cei care işi fac publicitate prezentând aspectele lor particulare la nivel informaţional, care, chiar cu o aură ezoterică, nu reprezintă ceva deosebit, cât exagerarea egoismului în elementele subtile, ceea ce este cea mai mare blasfemie, acea entitate ajungând să se definească prin trăirile şi experienţele sale din vieţile anterioare şi din prezent, în loc de a ţine cont de drama atâtor oameni care au nevoie, în primul rând, de bun simţ. De aceea, informaţia valabilă astăzi exclude sugestiile negative, ca proiecţii în viitor, cei care cred aşa ceva dând dovadă de iraţionalitate, de a nu percepe o realitate foarte simplă şi anume că lumea depinde de fiecare şi în orice clipă, neavând cum să existe scenarii predestinate la nivel de ansamblu, şi cu atât mai puţin în această epocă, în care omul a ieşit de sub influenţa spiritelor grup, aflându-se în plin proces de individualizare, deci de aşi putea coordona singur existenţa, nicidecum să se întrebe dacă este ales printre aleşi, sau să oscileze inutil. 
E bine să ieşiţi din această naivitate, căci informaţia nu are cum să vină dintr-o sursă specializată, nu are cum să fie dogmatică, bătută în cuie sau predestinată, singura informaţie reală fiind cea a prezentului, a adevărului viu care este în toţi şi în toate, mai presus de posibilitatea de a fi gândit sau premeditat.  A înlocui prezentul cu o teorie ştiinţifică, religioasă sau metafizică, este o lipsă de bun simţ şi o atitudine neaşteptată de a vă bate joc de propria voastră existenţă. De asemenea, acea atitudine de a urma sau a asculta pe cineva nu este decât o manifestare a necredinţei, pentru că atât timp cât veţi urma pe cineva, tot pe lângă drumul vostru veţi fi. Ne aflăm aici ca prieteni şi e bine să nu uitaţi că prietenia înseamnă libertate, încredere, sinceritate, bun simţ, respect şi armonie. În situaţia actuală, bineînţeles că la primii paşi este nevoie de un minim ajutor, dar şi pe acesta îl puteţi primi numai dacă voi îl cereţi şi în felul în care îl cereţi, deci cu libertatea şi responsabilitatea pe care le aveţi, iar la acest nivel de relaţie ele sunt absolute.
Informaţia reală nu are autor, nu are paternitate, decât cel mult o posibilitate de a înfăţişa o anumită responsabilitate, dar conţinutul informaţional nu trebuie să vizeze Eul sau egoul. De aceea, evitaţi să daţi prea multă importanţă cărţilor în care autorul foloseşte prea mult particula "eu" în sensul egoist, deci referindu-se la eul său, la trăirile sale particulare. Dacă noi, la începutul acestei lucrări, am dat câteva nume, am făcut-o numai pentru a intra într-o anumită rezonanţă, dar mai departe o anumită informaţie utilă omului nu este limitată în canoanele particularităţilor, ci numai se manifestă prin acestea, dar vine de la Tatăl cu care fiecare una este, căci în realitate El este. Deschidem, deci, un nou orizont, prin trei elemente, deci o triadă care vizează ansamblul social: societatea de consultanţă Elta, apoi desconspirarea entităţilor aflate în posturile de decizie, care trebuie să decidă o dată pentru totdeauna de partea cui sunt: a unei tradiţii, a carierei, sau de partea binelui fraţilor lor, iar cel de-al treilea element al triadei vizează canalele mass-media. Facem un apel la minima responsabilitate. În locul unei informaţii perimate, de efect, saturată de sugestii negative, se poate vorbi şi frumos omului, putându-se da mai departe această informaţie vie care există în fiecare şi se numeşte sinceritate. Decât un orgoliu al deşteptăciunii care condamnă miliarde de nevinovaţi, este mai firească recunoaşterea, căci primul gest al cunoaşterii este de a recunoaşte ceea ce trebuie cunoscut, şi atunci Christul din voi vă va arăta Calea.
Astăzi, informaţia reală există şi nu are o paternitate, căci este în toţi şi în toate, pretutindeni unde priviţi este adevărul, dar pentru al vedea e nevoie de răbdare pentru ca dogmele, concepţiile, gândurile în care v-aţi închistat să fie date la o parte. Cunoaşterea senzorială, analiza, trebuie să-şi reia adevăratul rol fără a mai fi confundată cu realitatea, căci nu cuprinde nici 1/1000000 din aceasta. Trebuie, deci se poate. Canalele mass-media, ca realizare a epocii actuale, pot ajuta într-adevăr omul în evoluţia sa. Crainicii, reporterii, redactorii şi alte asemenea atribute cu care sunt investite entităţile care lucrează în aceste domenii, e bine să nu uite că sunt învăţătorii a milioane de oameni carei ascultă, care-i privesc, că au o responsabilitate dincolo de orice imaginaţie, rolul lor nefiind acela de a lua un salariu sau de a apăra nişte interese prezentând o informaţie contemplativă şi inutilă, ci de a ajuta societatea terestră în ansamblul ei. De aceea, le solicităm colaborarea, altminteri asumându-şi în continuare responsabilitatea haosului, a distrugerii, a ignoranţei şi a limitării umane, o responsabilitate care există indiferent că este sau nu recunoscută.
A merge înainte se poate numai împreună. Această conjunctură care vizează schimbarea la nivel de civilizaţie pune la încercare calităţile fiecăruia şi mai ales curajul, sinceritatea, responsabilitatea de care dă dovadă în mod special, fiind vizate entităţile aflate în posturile de decizie. O lume condusă de entităţi într-un proces continuu de degradare, devitalizare, suferinţe, dogmatizate şi limitate la nivelul cunoaşterii materialiste, este la fel ca şi aceştia: fără vlagă, fără suflare, condamnată de condamnaţi, furată de cei care nu-şi pot recunoaşte bogăţia, limitată de cei care-şi apără teama, complexele, necredinţa. Într-adevăr, nimeni nu are nici o vină, dar de acum încolo aceste lucruri fiind spuse, responsabilitatea nu mai are cum să fie evitată. Căci nu este departe acea epocă în care cei care se vor îmbolnăvi vor fi amendaţi sau chiar băgaţi în închisoare ca infractori faţă de Legile Universale, fiind condamnaţi de justiţia divină, de ei înşişi de fapt. Astăzi nimeni nu condamnă, dar toţi sau autocondamnat, limitându-şi existenţa la o celulă de câţiva kilometri pătraţi din pricina blocajelor mentale, a ignoranţei, preferând sărăcia materialismului în locul bogăţiei Tatălui, deşi fiecare are totul, efectiv totul, căci una suntem. Acesta este paradoxul iluziei, realitatea manifestării unităţii în diversitate, continuitatea evoluţiei eterne fără de început sau sfârşit.
Nu este greu, căci se poate. Fiecare, oriunde ar fi, în orice situaţie ar fi ajuns, se poate reface, poate repara ceea ce a stricat, prin simplul gest al recunoaşterii şi, ulterior, al deciziei, urmând o muncă titanică, într-adevăr pe măsura unei divinităţi, de aşi recăpăta sănătatea, tinereţea, de a reveni la legalitate, de a opri orice proces de degenerare şi de aşi oferi posibilitatea continuei regenerări. Cei ce vor decide să se înhame la această muncă pot fi siguri că nu vor avea cum să mai piardă, şi pentru fiecare dintre aceşti curajoşi orice zi va fi un pas înainte, de la bine spre mai bine, în sensul real al unei evoluţii prin perfecţionarea continuă. În Zona Românească sunt trei milioane de pensionari condamnaţi la moarte, efectiv, de menţinerea în continuare a unei ignoranţe iresponsabile, ca şi sute de mii de suferinzi, victime ale materialismului. O întreagă civilizaţie este, practic, condamnată de fiecare în parte, adică fiecare se condamnă pe el însuşi, acesta fiind rezultatul ignoranţei, al ilegalităţii, al necredinţei. 
Se poate reveni la normal, dar numai prin bun simţ, numai cu răbdare, aplicând metode de cotă zero, accesibile oricui, şi numai împreună, efectiv împreună. V-ar veni poate greu să credeţi, dar de aproape 5 ani de zile situaţia mondială este menţinută de echipaje extraterestre şi de alte civilizaţii, care există în afara voastră pe Geea, pentru ca totul să nu se colapseze. De voi depinde să vă reveniţi, căci totul depinde de voi. Ne facem o datorie, dar aceasta este posibilă numai în perioadele de Apocalips, altminteri neexistând posibilitatea de a interveni în alte societăţi decât numai dacă acestea o cer. Chiar şi în prezent, aceste lucruri sunt posibile tot numai prin cei care cer pentru voi şi dau mai departe. Se poate să fie bine, dar pentru a continua, mai întâi trebuie să şi fie. Existaţi dar încă nu v-aţi născut, trăiţi dar nu ştiţi cine sunteţi. Sunt afirmaţii dure, dar pentru a putea merge, trebuie să ştiţi unde v-aţi oprit. Prin acţiunile pe care le demarăm pas cu pas, cei care au ochi de văzut şi urechi de auzit vor putea fi permanent pe fază şii vom putea ţine, an de an, la curent cu realitatea, cu ceea ce este şi se manifestă conform Planului Divin, în toţi şi în toate, dar sensul acesteia depinde de voi înşivă. Încheiem aici şi această transmisie şi facem încă o dată apel la responsabilitate şi curaj, la bun simţ şi înţelegere. Puteţi, pentru că este posibil, şi este suficient să vă recunoaşteţi pentru a înţelege şi de ce.
Astfel, prin intermediul canalelor mass-media tot mai mulţi oameni vor fi informaţi cu ajutorul Universităţii Elta, întregul sistem de învăţământ va putea fi refăcut în sensul revenirii la normalitate, iar cu ajutorul consilierilor Elta întreg edificiul economico-social. A ajuta nu înseamnă decât a ne face datoria, ceea ce reprezintă cel mult 5 % din ceea ce trebuie făcut, şi aceasta numai dintr-o etapă. Restul de 95 % aparţine fiecăruia dintre voi şi, pas cu pas, va fi 100 %, deci în totalitate. Ajutorul nu este pentru a depinde de el, ci pentru a vă putea elibera de el, urmând ca mai departe să ajutaţi la rândul vostru. Ajutorul nu implică ierarhii, ci prietenie, şi atunci când nu veţi mai depinde de un ajutor, veţi înţelege că prin voi înşivă, continuând creaţia, puteţi ajuta totul şi puteţi fi ajutaţi de Tot, căci una suntem cu acesta fără să fi fost vreodată separaţi de el, căci chiar şi închisorile conceptelor, ale gândurilor nu sunt decât bariere care oricând pot fi date la o parte, ele nefăcând altceva decât să ecraneze o realitate, dar nicidecum so desfiinţeze. Recunoaşteţivă ca Fii ai aceluiaşi Tată, căci una sunteţi şi una suntem cu voi, din Unul venim şi cu acesta una suntem.
Solteris!

Va urma,
Sursa:"Viata pe Geea"