Pagini

4 mai 2011

Mesagerii - MedicinaSolteris! Mergem înainte şi sperăm că din ce în ce mai mulţi prieteni vor răspunde apelurilor pe care le facem, la luciditate, la sinceritate şi bun simţ. În cadrul aceleiaşi tematici a ansamblului social, vom aborda de această dată medicina, ca paradox al unei blasfemii cosmice apărute odată cu dezvoltarea tehnologică, prin confundarea corpului fizic cu o maşină, tratând acelaşi înveliş carnal al entităţii ca pe un mecanism format dintr-o sumă de piese care ar putea fi coordonate, cunoscute şi folosite conştient. S-a creat aceeaşi confundare a cauzei cu efectul, ceea ce, de această dată, a transformat omul într-un muritor cuminte, deştept, dar într-o stare de continuă suferinţă, de continuă patologie, incapabil să aibă grijă de propriui corp, prin nerecunoaşterea propriei existenţe, în această stare de anestezie ducând la confundarea entităţii cu acest corp.
Procesul de spiritualizare a Planului Fizic pune omul în situaţia de aşi spiritualiza corpul, deci de al folosi la parametrii săi universali, drept ceea ce este de fapt, şi anume un perpetuummobile de prima speţă, cum ar spune fizicienii. Această lecţie reprezintă conştientizarea unui mod de comportament prin care să vă puteţi perfecţiona permanent corpurile, mai corect  să vi le puteţi spiritualiza. Triada alimentaţie  informaţie  sex poate fi regăsită în acest proces de conştientizare. La prima vedere, această triadă s-ar referi numai la aspectele fizice, însă ea se poate regăsi şi în planurile subtile şi, de asemenea, în orice sistem din Planul Fizic. Denumirile mai mult generice pe care le-am amintit, în realitate sunt trei relaţii care caracterizează colaborarea între oricare două sisteme, indiferent dacă acestea au dimensiuni stelare sau umane. Pentru a putea dezvolta o informaţie asupra aspectelor de relaţie, de colaborare, primul pas este individualizarea, iar la nivel fizic, spiritualizarea propriului corp.
Aspectul de bază care trebuie înţeles este tratarea acestui corp al vostru ca o singură unitate, reflectarea în manifestare a vieţii interioare pe care o duceţi, pornind de la corpurile spirituale, apoi corpul cauzal, corpul mental, corpul astral şi la urmă corpul fizic. Faptul că în prezent entitatea îşi conştientizează numai corpul fizic din cele 9 corpuri pe care le are, duce practic la confundarea ei cu acesta. Ceea ce propunem prin metoda Jurnalului, a autoeducaţiei, este trezirea corpurilor subtile. Printr-o revenire treptată, perfecţionând cele trei relaţii mai sus amintite, purificarea pe care o veţi realiza vă va permite să simţiţi energiile subtile şi, implicit, să înţelegeţi că, pentru a vă putea controla şi coordona propriul corp, e necesar săl priviţi ca învelişul acestora, făcut după chipul şi asemănarea corpului astral. Realitatea relaţiilor dintre sisteme arată faptul că un ansamblu nu poate fi coordonat din interiorul său, ci numai dintr-o zonă care permite o imagine holistică asupra sa. 
Holistica se află la nivelul imaginaţiei, a puterii cuvântului, a corpului mental, deci orice manifestare fizică, implicit a propriului vostru corp, poate fi creată şi perfecţionată de pe acest nivel folosindu-vă capacitatea divină de a decide şi crea atât în universurile subtile, cât şi în cele fizice. În situaţia actuală, în care omul se confundă cu Corpul fizic, a apărut ca o deviaţie influenţa medicinii care astăzi vă face să trăiţi sub impresia dependenţei de corpul fizic, în loc ca acesta să depindă de voi. Sunt publicate deja o multitudine de cărţi prin care aveţi la îndemână informaţia privind această realitate, însă ea nu poate fi folosită decât de cei care se trezesc, folosind metoda Jurnalului, alături de reglementarea parametrilor procesului alimentar şi ai vieţii erotice. Căci numai cei care folosesc această posibilitate de corecţie şi de creaţie prin puterea cuvântului pot depista cauzele particulare ale manifestării şi, implicit, pot remedia efectele. Omul poate fi singurul coordonator, şi orice instituţie, cu atât mai mult cea medicală, interferând cu un sistem particular, nu face decât să-l perturbe, încercând rezolvări la nivel de efect, însă inutile fără înlăturarea cauzelor. O jumătate de adevăr referitor la aceste procese cauză-efect apare ca o remanenţă în actul spovedaniei, care există în cultura religioasă actuală, însă în acest proces funcţia preotului, adică iertarea şi refacerea greşelilor, o poate îndeplini numai entitatea prin ea însăşi. Dacă există atâta informaţie publicată vizând realitatea raportului dintre cauză şi efect, prin această comunicare încercăm să vă trezim la responsabilitatea folosirii ei. Facem un apel pentru stoparea acestui gratuit genocid mondial, căci cei care, aflându-se în posturile de conducere, dar având la dispoziţie această informaţie, cum de mai permit predarea în şcoli a unei credinţe care, în afara înţelegerii câtorva procese tehnologice, scoate din toate entităţile nişte cetăţeni onorabili, înregimentaţi în subordinea unei scări de false valori. Este incredibil cum de reuşiţi ca, având la îndemână atâtea posibilităţi reale, prin deschiderea în această perioadă a Lăcaşului Leilor, la nivelul politicii particulare şi sociale să aplicaţi tot o tradiţie, deşi consecinţele au demonstrat că este împotriva voastră.
Astfel, civilizaţia terestră în ansamblu prezintă Universului o faţetă completată de sute de milioane de oameni îmbătrâniţi, care aşteaptă să pornească spre planurile astrale, speriaţi, trezindu-se condamnaţi la modul efectiv gratuit pentru că la şcoală au fost învăţaţi că sunt creaturi, muritori, mamifere provenite din maimuţe şi alte asemenea bazaconii cărora, vrând nevrând, au trebuit să li se conformeze, deşi astăzi cel puţin în Zona Românească sunt zeci  dacă nu sute  de titluri de cărţi care atestă realitatea divină a omului şi realitatea de manifestare a Planului Fizic. Şi, deşi aceste cărţi sunt de vreo trei ori mai multe decât manualele pe care trebuie să le înveţe o entitate în 17 ani de specializare, de educaţie pentru aşi forma o carieră, abia dacă sunt băgate în seamă de o treime din populaţie, citite de vreo 20% iar cifra celor care încearcă să şi trăiască astfel nu depăşeşte 7%. Sunt date statistice, statistica fiind de altfel una din posibilităţile de a ne forma o imagine holistică, o imagine de ansamblu care să poată conduce la evidenţa unei alternative privind situaţia actuală a civilizaţiei.
La acest rechizitoriu putem adăuga milioane de copii care mor de foame anual, cel puţin câteva conflicte armate în plină desfăşurare din pricina unor handicapuri mentale la nivelul unor concepte, al unor atribute şi doctrine care nu au nici o legătură cu realitatea universală. Aveţi sute de mii de spitale în care sunt încarceraţi cei care sunt corijenţi la lecţia vieţii. În politică, aveţi războiul partidelor pentru posturile de conducere, dar numai pentru a conduce, nu pentru ai sluji pe cei pe care-i conduc. La nivel financiar, societatea se împarte în cei care aleargă după bani şi cei care se plictisesc de ei, îndreptându-se spre autodistrugere prin amplificarea anesteziei. La nivel particular, în fiecare casă sunt tensiuni între generaţii datorate folosirii unor concepte diferite, însă având o aceeaşi latură materialistă, senzorială. În ansamblu, aveţi un haos al birocraţiei, al blocajelor mentale, fiecare căutând să se impună sau să trăiască în virtutea unor concepte care ar trebui să-l ducă la consecinţe pozitive, precum s-a petrecut cândva, dar care în vibraţia prezentului nu mai au nici o legătură cu realitatea.
Este această manifestare a Apocalipsului, în care numai o infimă parte a societăţii este pe drumul trezirii. Această minoritate se află în special în Zona Românească, dar nu numai entităţi care aparţin civilizaţiei Kamor, ci sunt aceşti avatari care împing omenirea de la spate de zeci de mii de ani. Astfel, în primul rând, lor ne adresăm, căci rezonanţa firului lor akashic îi va face să se trezească recunoscându-se în aceste rânduri, şi ei vor putea să-şi continue misiunea ajutându-şi fraţii aşa cum o fac de mii de ani. Astfel, a cunoaşte ceea ce aparţine cerului se face începând cu cunoaşterea voastră, a celor ce locuiţi pe Geea.
În contextul acestei tematici, a medicinii, ne adresăm factorilor de conducere, cerând refacerea atitudinii omului faţă de propriui corp, până ce, prin spiritualizare, va deveni Templu, în sensul unei minime responsabilităţi. Prin folosirea alimentaţiei în sensul revenirii la hrana cauzală, iar la nivelul erotic printr-un minim control al energiei vieţii, energia Kundalini, se va asigura cât de cât o funcţionalitate sistemului pe care-l reprezintă fiecare entitate, urmând perfecţionarea continuă, la fel ca şi direcţionarea propriului drum prin diverse stări de conştienţă să fie condusă prin Jurnal. 
Această lucrare, cât şi cele carei vor urma, au rolul de a organiza dinamica, mişcarea care deja există în urma ridicării vibraţiilor, în realitatea sa, atât la nivel vibraţional cât şi la nivel pragmatic, deci al strategiilor şi posibilităţilor dinamice şi eficiente în situaţia actuală. Suntem nevoiţi să dăm aceste explicaţii pentru a putea fi înţeleasă atât morala pe care o facem, cât şi trimiterea la diferite lucrări. Omul, astăzi, este pregătit pentru transformările care au loc, dar îi mai rămâne să ia decizia de a participa la ele. Atât informaţional, cât şi tehnologic, ceea ce aveţi nevoie pentru prezent deja aveţi, şi chiar mai mult decât vă trebuie. Rolul nostru este de asista societatea terestră în procesele de transformare ale prezentului, oferind o alternativă în sensul actualizării unor adevăruri dintotdeauna cunoscute şi stându-vă la dispoziţie în sensul de a putea colabora, ca să putem controla devierile care apar în aceste procese evolutive şi să vă putem ajuta să le corectaţi. 
Astfel, vă putem mărturisi că, fără acţiunea pe care o realizăm aici, încărcătura de vibraţii joase a Geei ar fi dus de mult la autodistrugere. Ne facem datoria de a menţine această balanţă sperând că, pe măsură ce vă veţi trezi, veţi putea să o controlaţi voi înşivă. Această lucrare a apărut ca o necesitate când am observat că forurile planetare de conducere sunt depăşite şi în imposibilitatea de a înţelege ce se petrece de fapt şi în ce zonă a planului mental ar fi soluţiile necesare în prezent. Folosim noţiunea de zonă a planului mental în locul celei de nivel de conştienţă, cu care deja v-aţi obişnuit, pentru a accentua realitatea trăirii, care nu înseamnă nici informaţie, nici ştiinţă, ci vibraţie.
Egoismul poate fi un aspect constructiv atunci când îl manifestaţi în perfecţionarea propriului vostru comportament, a propriului corp fizic, lucru pe care-l puteţi face fără a deranja alte sisteme şi fără a depinde de instituţii sau chiar de noi, ci numai de voi înşivă. Astfel este acţiunea de spiritualizare a Corpului fizic care, pas cu pas, îl va aduce în forma sa imaculată. Prin dispariţia alimentaţiei solide, deci începând cu alimentaţia naturală de gradul doi, va dispărea toaleta şi, poate, ca un aspect neaşteptat, vor dispare dinţii, care mai sunt remanenţe din lumea animală, prin spiritualizarea corpului fizic nemaifiind nevoie la nivel alimentar să existe, dispărând acele procese de a sfâşia şi digera mediul.
Spiritualizaţi-vă corpul fizic. Învăţaţi să vă ajutaţi singuri pentru ca, atunci când va fi nevoie să vă ajutăm, să nu priviţi acest ajutor ca pe o dependenţă, ci aşa cum este de fapt, un aspect de colaborare. Fiţi mai răbdători cu voi şi mai înţelegători cu ceilalţi, căci se poate spune că aceia care vor reînvăţa răbdarea sunt cei care au reluat firul eternităţii. Folosiţi ceea ce aveţi, noi nu facem decât să vă aducem aminte, căci nu avem cum să vă dăm ceea ce deja aveţi, şi veţi putea trăi numai folosind ceea ce deja ştiţi. Fiţi mai atenţi la voi, nu uitaţi că nimic nu este întâmplător, nimic nu există pentru a putea fi contemplat, ci  eventual  continuat, deci folosiţil. Nu vă opriţi, căci propriul vostru drum vă va întrece şi riscaţi să nu-l mai puteţi regăsi. Nu uitaţi că trăiţi într-o epocă ce se repetă odată la 26 de mii de ani, că vă aflaţi pe Geea în această perioadă în urma propriei voastre decizii de autocorecţie, de evoluţie, de care aţi cam uitat, înconjurându-vă cu o mască de concepte ale iluziei. Da, într-adevăr, aceasta este joaca, în jocul universal al evoluţiei. Realizaţi responsabilitatea jocului, căci lumea depinde de fiecare. Deci, nu fiţi copiile unui sistem educaţional, ci reveniţi la armonia jocului cosmic, manifestându-vă drept ceea ce sunteţi de fapt  Fii ai aceluiaşi Tată.

Solteris!

Va urma,
Sursa:"Viata pe Geea"