Pagini

22 septembrie 2011

Mesaje de la Dumnezeu "Rezonanța şi Focalizarea"prin Yael si Doug Powell la Cercul de Lumină,

www.circleoflight.net ,21septembrie-2011

Preaiubiților, acum este momentul de a aduce lumea Iubirii în fructificare deplină, de a aduce adevărul lui Dumnezeu care este ascuns în spatele aparentei iluzii că mintea creează, pentru a o aduce în prim-plan şi în atenţia voastră, prin alegerea , scopul  şi puterea  inimii voastre, pentru a permite ceea ce a fost întotdeauna adevărat să fie clar, să fie manifestat, să fie experientat în fiecare moment, preaiubiților.

Felul în care vă concentrați atenția este alegerea voastră, dar preaiubitilor, puterea este în inima voastră,  deoarece voi sunteți cuvântul Spiritului. Sunteţi forţele Creaţiei, şi inima vorbeşte limbajul rezonanţei şi creează prin puterea Iubirii. Ea iluminează adevărul din spatele iluziei în momentul în care este permis, prin dezvelirea realității bucuriei,care este adevărul tuturor.

Asadar, preaiubiţilor, rugămintea mea la voi este să recunoaşteti că sunteţi Cuvantul. Voi sunteţi vibraţia limbajului lui Dumnezeu care este rezonanţa Iubirii şi este atotputernică. Vă vorbeste prin sentimente divine, şi prin mişcarea vibraţiei prin firmamentul hologramei la alegerea voastră de a iubi, prin alegerea voastră de a alege Iubirea şi a permite Iubirii să trăiască prin voi, oferind votul vostru pentru lumea Iubirii care o creăm acum.

Dragii mei, voi vorbiți deja limbajul iubirii. De fiecare dată când vă simţiţi inima, când o simţiți cântând cu bucurie extatică ... De fiecare dată când stați în tăcere şi experientați această libertate fără sfârşit, care este conștiința lui Dumnezeu în care locuiţi ... în fiecare moment în care Îmi permiteţi să vă umplu cu prezenţa mea şi vă deschideți inima la această comuniune de iubire ...

Fiecare secundă de aliniere cu Momentul Creației este mult mai puternică decât vă puteţi imagina cu adevărat până când nu o simțiți. Atunci, o cunoaşteți cu întreaga voastră ființă care este această bucurie în creștere. Este această viziune extinsă. Această comuniune intimă şi sfântă, este starea voastră naturală și este tot ceea ce sunteţi cu adevărat şi pentru care sunteți aici spre a o aduce în lume.

Și așa este, preaiubiților, că vom începe să aducem în mod conştient acest cuvânt, această stare sentiment, această rezonanţă a Iubirii perfecte, care s-ar putea face cunoscută care este cu adevărat esenţa tuturor lucrurilor, chiar şi a iluziilor lumii.

Când priviţi la lumea pe care micuța minte o creează, la lumea dualitatii, fricii şi confuziei  în acel moment  în care vă deschideţi inima să simţiţi această rezonanță a Iubirii ... în acel moment lumea veche este transformată şi Cuvântul lui Dumnezeu este vorbit prin inima voastră. Ceea ce este numai putere aduce adevărul Iubirii să-și danseze dansul ca miracole prin minte şi în lume. Dar, cunoscute cu ușurință înauntrul inimii ca adevărul iubirii ...

Așadar în fiecare moment în care vă puteţi simţi binecuvântat, fiecare respiratie în care MĂ inspirați, fiecare secundă petrecută în meditaţie este modul cel mai valoros în care puteți contribui la perfecţiune sau perfecționarea acestei lumi. Numai inima poate aduce puterea şi poate folosi  focalizarea voastră pentru a aduce mai apoi iubirea, pentru a schimba imaginea, pentru a crea simboluri prin puterea sentimentului de curgere a Iubirii, prin care esenţa lui Dumnezeu, adevărul Eu Sunt, poate fi simţită ca realitate a vieţii, dragilor, şi să devină cea în care locuiţi.

Acest ocean de bucurie este al vostru din care să beți şi cu o respiraţie puteţi fi cu Mine. Este într-adevăr așa de usor. Cu fiecare emoţie vă aflaţi în aliniament, sincron la pulsul întregii Creatii vii la libertatea naturii voastre esenţiale şi gata pentru a fi inima Autentică a iubirii în lume.

Este vibratia cea care este limbajul Creației - această ştiţi deja. Dar este timpul, preaiubiților, pentru a practica, pentru a practica această stare de sentiment, pentru a permite Voinței Iubirii să vă focalizeze atenţia pentru ca apoi, să simtă adevărul inimii voastre în legătură cu această zonă a vieţii,să simtă rezonanţa Iubirii, care urmează să fie Cuvântul vorbit şi trăit, să simtă  graba divină prin inima voastră, să simtă extinderea extazului înălțând lucrurile şi deschizând viziunea limitată a micuței minţi  pentru a dezvălui adevărul inimii.
Realitatea Iubirii este esența a tot. Este țesută în tot ceea ce vedeți şi faceți. Este substanţa din care toate lucrurile sunt făcute. În clipa în care ţineţi această vibraţie a adevărului, a adevărului ce este înaintea voastră trebuie să vă răspundă şi vine să rezoneze cu inima voastră. După cum ştiţi, vibratia iubirii este atât de puternică, încât ea aduce toate în aliniament cu aceasta. Deci, ceea ce simțiți este ceea ce creaţi, clipă de clipă.

Prin urmare, simțiți-MĂ. Simțiți inima voastră si lăsați-o să vă arate amploarea întregii Creaţii,să vă arate orice posibilitate de Iubire într-o clipă de comuniune cu Mine, pentru că inima nu este liniară, şi tot ce aparține Iubirii este viu înăuntru pentru ca voi să experimentați, pentru a fi scufundați, pentru a zbura liberi în gloria acestui extaz şi pentru a realiza cu toată fiinţa voastră că sunteţi vehiculul prin care Cuvântul este vorbit.
Dar este vorbit în limba inimii. Este vorbit prin rezonanţă, prin vibraţie. Este experimentat prin sentiment, preaiubiților, prin sentimentul care este cosmic şi în continuă expansiune ... prin simțirea naturii voastre nelimitate, prin simțirea slavei inimii voastre, prin simțirea întregului potențial făcut manifestat prin iubire şi regizat de focalizarea voastră, preaiubitilor.

 Înainte de focalizare vine sentimentul că sunteți în aliniament cu Iubirea  Autentică că simțiți această vibrație fără sfârşit şi recunoașteți puterea inimii voastre  ce ar putea să vă conducă la experimentarea  adevărului  tuturor lucrurilor, mai ales a ceea ce vine în mintea voastră, indiferent dacă aceasta este percepţia lumii sau dacă este în forma  memoriei.

În momentul în care observaţi că aţi ajuns la un punct focal care are nevoie de reclamare, atunci, dragii mei, să profitați de acel moment pentru a simţi inima voastră, pentru a respira în Mine şi a simți puterea Iubirii. În acel moment, prin Legea de rezonanță, adevărul Iubirii este onorat şi reclamat. Ceea ce rămâne în veac  gata să fie făcut manifestat, substanţa întregii Creații spune "Da" - raspunde instantaneu la vibraţia Iubirii Autentice vorbită de inima voastră.

Așadar, ce este înaintea voastră este a face alegerea zi de zi, clipă de clipă, cu și mai mult angajament, să treceți în inima voastră și să simțiți realitatea şi puterea Iubirii, pentru a o simți ca adevărul din spatele iluziei, pentru că este substanţa întregii Creații ... şi pentru a permite vibrației care locuieşte în voi să intre  în fiecare aspect al lumii pur şi simplu prin revenirea la simțirea  rezonanței  înalte, pure , a Iubirii, prin care aţi putea fi Cuvântul vorbit şi recunoscut de tot ce este în jurul vostru. Iubirea răspunde mereu la iubire.

Vorbim așadar de multe ori de adevărata creație, despre cum transformați voi această lume la iubire, despre ceea ce înseamnă să fii inima creatoare a lui Dumnezeu, a ceea ce este sa fie puterea Creaţiei în sine. Eu vă asigur că este limbajul simțirii care este cheia pentru a aduce mai departe Iubirea care este deja prezentă, cântând înăuntrul tuturor lucrurilor.

Când iubirea recunoaşte iubirea, atunci adevărul, vibrația întregii vieţi este angajată şi rezonanța inimii voastre, sentimentelor voastre este un magnet care aduce adevărul Iubirii în interiorul vostru şi, prin urmare, reflectă tot în jurul vostru și în lume. Este important să iubiți micuța minte şi să recunoașteți faptul că focalizarea voastră este atât de puternică ... dar este puternică, preaiubiților, pentru că sunteţi inima lui Dumnezeu EU SUNT aici şi acum şi Iubirea este direcționată acolo unde vă plasaţi  atenția şi recunoaşte ceea ce este Real -- acolo unde votați, pe măsură ce pulsul Creației vine în grabă mai departe prin voi.

Voi trăiți prin această vibrație a Iubirii. Aceasta este esenţa fiinţei voastre. Este ceea ce vă hrăneşte. Este abundența glorioasă a Tot Ce Este. Așadar, în fiecare moment în care rezonați cu Iubirea Autentică, sunteți adevărata putere magnetică a inimii lui Dumnezeu. Vă rog să vă ridicați vibrația, pentru a vă deschide inima la nelimitată voastră iubire, şi mai presus de toate, pentru a recunoște faptul că rezonanţa este ceea ce simţiți atunci când sunteți în inima voastră. În timp ce o simţiți, sunteți Momentul Creației. Sunteți ADN-ul, Voința Iubirii. Sunteți inima a Tot Ce Este care băte întotdeauna cu forţele puterii și iubirii.

Când simţiţi această rezonanță în interiorul vostru, sunteți rezonanţă Iubirii. Ce vorbiți, și unde vă focalizați atenția, se înmulţeste. Voi ajungeți chiar prin iluzie la adevăr şi aduceți mai departe cântecul lui Dumnezeu, care este cântat cu un miliard, trilion de note dincolo de capacitatea micuței minti de a conține, dar perfect exprimată prin inimă şi experimentată, preaiubiților, prin sentiment.

Așadar, da, să fiți conştienţi la gândurile voastre şi la ceea ce alegeți să permiteți în mintea voastră, dar mai presus de toate, ascultați sentimentele voastre si vedeți ce rezonanţă au, deoarece vibraţia este experimentată prin inimă ca sentiment. Acest lucru îl cunoșteți deja. Vă este clar atunci când vă simţiţi dărâmați, distanţi sau la un punct limită, şi vă este clar, atunci când simțiţi inspiraţie, posibilități de elevare și bucurie.

Este uşor a permite Cuvântului Iubirii, nu numai să prindă rădăcini, ci să fie trăit din deplin în inima voastră, şi prin puterea limbajului sau Cuvântului Iubirii, să direcționați această bucurie în lume, și să experimentați răspunsul în inima voastră. Lăsaţi-o să vă ridice la o rezonanţă mai înaltă, pe care cercul Iubirii va continua să o ridice, pentru a deschide şi a permite Momentului Creației să fie prezent în lume.

Este mai uşor decât puteţi crede să respiraţi, pentru a vă simţi inima, pentru a vă întoarce la Mine pentru a deschide această comuniune, şi a vorbi limbajul inimii voastre, a sentimentelor divine. Amintiţi-vă că vibraţia este un limbaj. Este acest cuvânt misterioas al lui Dumnezeu. Aceasta este esenţa de mișcare a Creației si este înregistrată în inima voastră prin sentimente.

Așadar,veniți preaiubitilor, și fiți prezenți căci ați putea simţi această îmbăiere a iubirii si ați putea fi înălţaţi, iar această reuniune a Iubirii cu Iubirea prin voi va fi recunoscută şi, astfel, relevată ca adevărul care trăieşte în tot ceea ce este şi care aşteaptă să fie recunoscut de către inima voastră, făcut manifest prin mintea voastră, mai degrabă decât prin lumea pe care a creat-o mintea.

Chiar şi mintea, micuța minte, experimentează Legea rezonanței. Ce este revelată atunci când inima vorbeşte, atunci când vibraţia Iubirii, este menținută, întreaga Creaţie spune "Da"şi fiecare voal, toate iluziile, sunt despartite, deoarece fiecare moment experimentat este Iubire, este sentimentul de extaz. Aceasta este lumea în care vreți să trăiți şi care este a voastră. Respiră cu voi. Este în aşteptare, preaiubitilor, pentru ca voi să o simţiți, şi o dată simţită, urmează să fie aliniată cu inima, căci inima voastră poate fi  acel instrument prin care trăiți.

În fiecare moment, preaiubitilor, recunoaşteţi divinul în voi, care umple inima cu o așa bucurie, astfel încât tot ceea ce experimentaţi este elevat, extins şi afirmat ca  frumoasa manifestare a lui Dumnezeu. Clipă-de-clipă, respiraţie după respiraţie, alegeţi Iubirea şi apoi examinați ceea ce simţiţi până când inima voastră este vie în acest extaz şi lumea pe care o vedeţi, chiar şi cu doi ochi, este lumea frumuseții și iubirii. 

Eu sunt cu voi. Eu sunt în voi si Eu vorbesc limbajul Iubirii, aici şi acum în inimile voastre.

Traducere:Eliza