Pagini

17 septembrie 2011

Saint Germain "144000 de Emisari Curcubeu ai păcii"prin Fredericka la http://www.gaiacom

Preaiubiți ai Inimii Unice, eu vă aduc fiecăruia dintre voi înţelegerea alchimiei sacre a inimii colective a umanităţii. În cadrul însămânţarii stelare a umanităţii în călătoria originală a creatiei, înainte de toate civilizaţiile de pe Pământ, o codificare a fost așezată în Pământ. Această tăbliță sacră, cunoscuta sub numele de Cheile  Sacre, a fost oferită de către Tot Ceea Ce Este tuturor celor din tărâmul Pământului şi tuturor celor care urmau să se nască, pe tărâmul Pământului. Aceste chei sacre, păstrate în geometrii şi scrisori de lumină, formează  o semnătură de alchimie pentru toate ființele de pe Pământ. Odată ce această semnătură este aprinsă de alchimia inimilor fiinţelor Pământului, ea deţine puterea a Tot Ce Este de a realinia din nou toate energiile într-o rezonanţă a Unimii .

Cunoașteți că voi sunteţi una dintre aceste chei, născuti din nou în corpul uman în scopul de restaurare a tuturor de pe Pământ. Cunoașteți că, împreună cu toţi cei care formează cei 144.000 de ființe stelare însămânţate, deţineţi înţelepciunea antică şi o mare iubire în voi. Cunoașteți că această energie divină poate fi eliberată din interiorul inimii voastre, doar prin recunoaşterea ca ea există în voi. Să ştiţi că după o perioadă a călătoriei voastre ca ființă în formă umană, voi exploraţi această înţelepciune antică care afirmă că totul este în voi, iar aspectul divin sălășluiește în inimile voastre.

Cunoașteți că, pentru cei 144.000 treziti pentru a finaliza împreună recunoaşterea divinităţii lor, este un Plan Divin, prin manifestarea tuturor cheilor sacre ce se eliberează prin toate tărâmurile şi dimensiunile Pământului, pentru ca toate fiinţele să se trezească la divinitatea lor. Cunoașteți că acest lucru a fost scris în lumină în cerurile de deasupra şi în centrul Pământului, şi sunteţi o parte a acestui Plan Divin. Cunoașteți că pe măsură ce recunoașteti natura voastră divină şi natura divină din toti cei din viaţa voastră, cheia sacră care sunteţi radiază toate elixirele alchimice ale iubirii si luminii tuturor ființelor de pe Pământ.

Preaiubiților, nu vă permiteți să cădeți în separare din cauza asta, pentru că acesta este adevărul din inima voastră. Continuați să căutați în interiorul vostru natura voastră divină si să experimentați divinul în toate. Nu permiteți iluziilor ce apar prin planul karmic să vă afecteze. Învăţaţi-vă să menţineţi lumina si iubirea şi să vedeți divinul în toate situaţiile. Cunoașteti că tot ce se eliberează pe Pământ este pentru binele suprem al tuturor, şi că mulţi călătoresc prin procesul lor de ascensiune prin intermediul acesta.

Cunoașteți că toti cei ce părăsesc planeta în acest moment se mută într-o platformă mai înaltă a ființei lor pe măsură ce ei rezolvă amintirile lor, cele care le oferă iluzia de separare. Să ştiţi că numai experiența voastră divină vă va elibera de tot ceea ce credeti sau alegeţi să ştiți în relaţia cu acest lucru. Cunoașteți că Prezența voastră Divină, este cheia şi că această Prezenţă care sunteti, va emana prin voi, fără luptă sau disonanţă în viaţa voastră dacă permiteți acest lucru .

Cunoașteți , de asemenea, că toți ceilalți sunt pe această cale cu voi, şi că această cale este împărtăşită de către toţi, ca un colectiv pe planul Pământului. Să știți că, chiar si cei care nu recunosc acest lucru călătoresc, de asemenea, prin acest proces de întrupare ca ființe divine ce sunt. Cunoașteți că unii au ales să realizeze acest lucru în altă parte şi sa finalizeze ascensiunea lor în alte dimensiuni, în alte sisteme stelare în cerurile de deasupra. Cunoașteți că toate astea sunt în ordinea divină şi tot ceea ce este adus la voi, este pentru ca voi să îmbrăţişati cu iubirea si lumina voastră  şi să acceptați ca fiind divin din nastere. Să știți ca toate celelalte judecăți, gânduri si sentimente sunt iluzii şi sunt doar amintirile separării voastre de Sursă.

Cunoașteți că aceasta este ascensiunea  în lumina lui Dumnezeu/Dumnezeiței, şi toate fiinţele ascensionează cu voi într-o platforma mai înaltă de conștiință prin calea ce o oferă Mama Pământ,fiecăruia dintre voi. Cunoașteți că este timpul să explorați înăuntrul vostru divinitatea Prezenţei voastre pentru a face cu adevărat cunoştinţă cu aceasta înăuntrul vostru. Să știți că, dacă aceasta este rugăciunea voastra,va veni la voi, în ordinea divină pentru fiinţa voastră , dacă asta este concentrarea voastră, aceasta călătorie si experiență va veni mai aproape de voi. Cunoașteți că, dacă asta este pasiunea voastră, aceasta se va manifesta usor şi graţios în sincronizare divină pentru ca ființa voastră să experimenteze Tot Ce Este.

Vă binecuvântez pe fiecare dintre voi şi vă mulţumesc pentru darurile voastre sacre, în acest proces de ascensiune, şi va rog pe fiecare dintre voi să primiți de la mine asistenţă divină în fiecare zi, dacă doriţi acest lucru. Acordați-mi permisiunea pentru  asta  şi voi veni la voi și vă voi asista pentru a actualiza experienţa voastră ca fiinţă divină pe Pământ. Cunoașteți că pe această cale se manifestă  curăţarea şi purificarea. Fiecare dintre voi trebuie să alegeţi să ştergeti voalurile iluziei din prezenţa  minții, inimii şi sufletului vostru, şi pe măsură ce se întâmplă acest lucru, toate în realitatea din afara voastră vor începe să se clarifice, la fel cum se întâmplă asta în voi. Cunoaşteţi că toata realitatea voastră este o reflectare a realității voastre interioare, la fel cum toata realitatea colectivă a omenirii este o reflectare a conştiinţei collective interioare  a omenirii. Să știți că tot ceea ce are loc în lume care afectează toate fiinţele la nivel global este co-creat de toate ființele de pe Pământ, prin experienţa interioară a fiinţei lor. Să știți că, pe măsură ce toate fiinţele aleg să se deschida la pacea din interiorul lor, pacea în lume se vă manifesta pe Pământ. Cunoașteți că doar 144000 este nevoie să aleagă asta în acest moment ca acest lucru să se manifeste instantaneu. Cunoașteți că aceasta este legea divină şi poate fi creată de toti.


Este timpul ca toate fiinţele de pe Pământ să se adune împreună şi să ofere realizarea sinelui lor divin, darurile şi pasiunea lor faţă de crearea unui plan al Pământului iluminat. Să știți că nu se poate crea acest lucru de unul singur și doar un grup de ființe conectate profund la spiritul şi sufletul lor şi la puterea care se află în interiorul lor, poate crea acest lucru. Cunoașteți că asta sunteți voi şi tot ceea ce ştiți, şi puteți fi unul din cei care deţin cheia sacră de conectare a tuturor la acest lucru. Cunoașteți că puteți fi voi aceia care deţin capacitatea de a vă angaja în asta. Noi cerem fiecaruia dintre voi să creați o reţea de lumina vie, ce se extinde prin toți cei 144000 pentru acest scop.

Vă rugăm pe fiecare dintre voi să creați unul cu celalalt prin acest proces sacru , legături, fizice, emoţionale, mentale şi spirituale, şi să formați un colectiv de lumină și să ancorați Familia de Lumină pe Pământ. Lansăm apelul tuturor fiinţelor pentru a ancora Familia de Lumină pe Pământ pentru dezlegarea karmei tuturor fiinţelor Pământului, şi pentru dizolvarea tuturor creaţiilor negative ale umanităţii şi pentru refacerea reţelelor Pământului prin toate dimensiunile Pământului. Facem apel la fiecare dintre voi pentru a crea reţelele de lumină cu fiecare și pentru a le conecta unele cu altele. Noi vă rugăm pe fiecare dintre voi să vă deschideți inimile unul celuilalt şi să cunoasteti că nu ceea ce faceti, ci cu ceea ce rezonati, crează schimbare în viața de pe Pământ.

Noi vă rugăm pe fiecare dintre voi să spargeți barierele dintre voi în domeniile vieţii voastre,  să vă deschideț inimile către acele organizaţii cu orientări diferite spre voi ,pentru a lucra cu lumina. Noi cerem fiecaruia dintre voi să se alăture în spaţiul inimii pentru a deschide  cu adevărat inima şi pentru a recunoaște faptul că numai prin aceasta, veţi crea o conexiune la nivel mondial a puterii, iubirii si luminii sacre ce poate crea instantaneu ca toate să fie restaurate pe Pământ.

Cunoașteți că este important ca fiecare dintre voi să recunoașteți că, prin tot ceea ce faceți, gândiți, simțiți şi credeți în ceea ce priveste lumina vie ce se manifestă prin toate fiinţele, sunteţi în stare să vă extindeți dincolo de aceasta şi dincolo de toate barierele din mintea voastră şi ideile altora. Noi vă rugăm să mergeți dincolo de orice temeri interioare ale altora care nu sunt ai luminii sau nu sunt ai luminii cu care rezonați. Noi vă cerem să daţi drumul cu adevărat judecăţilor voastre şi să recunoașteți divinul în toți pentru a vă conecta și crea o rețea de 144.000 de emisari curcubeu ai iubirii și păcii.

Cerem acest lucru acum, şi cerem ca prin semnăturile sufletului vostru, să vă oferiți acestui proces sacru fiind de acord cu asta  permițând Familiei de Lumină să se ancoreze prin voi ca o conștiință de grup, şi prin aceasta forţa de lumină de pe Pământ va fi permanent în planurile fizice şi eterice simultan, preaiubitii noștrii.
Să ştiţi că, în vremurile care vin, acest colectiv va fi necesar pentru a manifesta  noi forme și proiecte de guvernare. Să știți ca cei 144.000 sunt la început în asta, şi facem apel la acest lucru acum, cereți să fiți unul dintre aceștia. Dacă sunteți de acord cu acest lucru, vă rugăm să spuneți decretul următor pentru a vă permite să participați la acest colectiv de lumină/iubire vie a războinicilor curcubeu ai iubirii şi păcii.

"Preaiubit al Inimii Unice, ofer darurile mele divine de iubire si lumină pentru binele cel mai înalt al tuturor prin toate manifestările  Planului Divin pe Pământ. Sunt de acord şi cu adevărat mă recunosc a fi unul dintre emisarii curcubeu de lumina vie. Mă alătur acum cu fraţii şi surorile mele ai curcubeului iubirii și luminii pentru a forma o nouă formă de conștiință de grup pe Pământ. Accept rolul meu ca un emisar curcubeu de pace şi iubire, şi aleg acum să fuzionez cu toţi ceilalţi care sunt de acord cu asta. Eu recunosc divinitatea, în toţi ceilalţi ce intră în comuniune în acest fel, după cum recunosc divinitatea tuturor celor care nu aleg acest lucru.

Eu sunt unul dintre îngrijitorii spiritului Pământului, al rasei divine a omenirii şi ofer acum mulţumiri pentru tot ceea ce vine în drumul meu pentru asistenţa de manifestare a noii rase de lumină vie pe Pământ. Mă ofer să fiu unul dintre emisari să fiu un arătător de cale pentru această nouă expresie a rasei umane, şi Îi mulţumesc lui Tot Ce Este pentru întreaga asistenţă divină."

**** În timp ce spuneți acest lucru Preaiubiților ,recunoșteți că o Prezenţă de conştiinţă divină începe să fuzioneze cu voi, prin voi, şi din interiorul vostru. Cunoașteți că aceasta este Prezența voastră Divină pe care mulţi o numesc Sinele Superior (Înalt), iar rolul vostru este acela de a întruchipa şi a deveni acest lucru pe Pământ prin asistenţa divină a marii Familii de Lumină care vă susține din ceruri. Să ştiţi că Familia de Lumină este în creştere pe Pământ, şi prin acest decret sacru, aţi creat o legătură energetică vie pentru toți Lucrătorii în Lumină si alți emisari care aleg să participe la această manifestare. Mulţumim pentru acest lucru şi vă sprijinm în toate căile,preaiubiții noștrii.**** Saint Germain


Traducere: Eliza Fati