Pagini

22 aprilie 2011

Mesagerii- PALMIRA

PALMIRA, 7 VIII 1995, ora 4.07, Violet

Solteris! Să continuăm, deci, seria comunicărilor din această zonă a Palmirei, în aceeaşi datorie a sincerităţii, a posibilităţilor reale date de pragmatismul evoluţiei, de utilitatea cunoaşterii prin recunoaştere, în sensul de a putea continua creaţia. Suntem aceiaşi prieteni cu care vaţi obişnuit, puşi în situaţia de a continua acest periplu, acest drum la cota zero, la graniţa dintre două civilizaţii. Situaţia actuală necesită, mai ales pentru cei care se trezesc, o înţelegere a armoniei, a echilibrului dinamic la nivel de manifestare, care implică acea tehnologie în care aspectele de vibraţii înalte, subtile deci, să poată fi concretizate printro înfăptuire dinamică, altruistă, necesitând cât mai multă colaborare în sensul universal al existenţei. Tocmai de aceea, aici ne întâlnim cu acest fenomen în care, cu cât veţi deveni mai puternici, practic mai treziţi, cu atât veţi avea mai mult de lucru. La nivel de manifestare, dinamica mentală pe care o realizaţi pe drumul vostru vă va oferi probe, situaţii din ce în ce mai complexe, care să vă ajute în sensul perfecţionării continue. Tocmai de aceea, atragem atenţia că puterea nu este pentru a obţine beneficii. De altfel, binele fiind un sens, şi verbul cosmic "a putea" solicită o permanentă descoperire, în firescul evoluţiei, spre a vă depăşi limitele pas cu pas. Dinamica jocului vă oferă această posibilitate, de a sesiza că orice limită depăşită vă descoperă altele, şi orice orizont atins, orice ţintă atinsă vă îndreaptă spre o alta.
Relativismul care aparţine manifestării este guvernat de Legile Universale, care sunt eterne, neavând un început şi un sfârşit, la fel ca şi voi. De aceea, cunoaşterea lor vă oferă posibilitatea de control asupra manifestării, asupra elementelor fizice pe care le puteţi materializa după chipul şi asemănarea formelor mentale create de voi. Aici trebuie înţeleasă noţiunea de formă mentală, care implică complexitatea întregului sau, cum sar spune, totul sau nimic. Practic, o formă mentală se poate manifesta numai atunci când nu vă mai gândiţi la ea, deci după ce îi daţi câmp liber de acţiune, în sensul de a o considera utilă, pozitivă, legală. Revenirea la puterea cuvântului vă pune în faţa responsabilităţii propriei creaţii. Ceea ce gândeşti, aceea se manifestă, numai dacă vrei acest lucru. Puterea cuvântului reprezentată de Forţa mentală oferă fiecărei fiinţe dreptul la libertatea universală, la aşi urma propriul drum, lucru pe care nici o revoluţie, nici un război, nici o reformă socială nu o poate face, pentru că numai entitatea îşi poate hotărî parametrii în care vrea să se manifeste, dacă vrea săi perfecţioneze sau nu. Nu mai căutaţi în exterior, nu are cum să vă dea nimeni ceea ce aveţi nevoie, ci numai voi înşivă, prin simplul gest de a cere mental. Cereţi şiţi vei da, bateţi şiţi vei deschide, cautăte şi te vei regăsi, acestea sunt formulările reale ale aforismelor biblice.
Realizaţi că tot ce puteţi percepe este creaţia voastră. Nimic nu vă este potrivnic, totul vă este prieten, cu acea prietenie normală a recunoaşterii în toţi şi în toate. Revenirea la creaţie, la puterea cuvântului, nu este dificilă, necesitând însă eforturi de bunsimţ. Pentru a putea folosi forţa mentală, aveţi nevoie de sănătate, ceea ce implică o alimentaţie corespunzătoare parametrilor Templului Fizic, din ce în ce mai subtilă, până ce veţi conştientiza autonomia sistemului vostru. Aveţi nevoie şi de o viaţă intimă armonioasă, respectând legile sexului, şi de un echilibru psihic realizat prin controlul mental cu ajutorul Jurnalului, o împlinire care nu trebuie să vă îndepărteze de elementele dinamice la nivel afectiv. Realizăm că, oricât de mult am face, nu este decât începutul, complexitatea lucrului cu elementele subtile necesitând răbdarea şi aplicarea unor metode diferite de obişnuinţele senzoriale. Asemenea aspecte pot fi formate prin autoeducaţie, pas cu pas, fără a sări etape, şi ele vă oferă premiza continuităţii unui drum în care nici un pas nu este întâmplător.
Imaginaţivă pe cineva care, atunci când merge, în loc să mute un picior după celălalt, ar vrea săl mute pe acelaşi pe care tocmai la mutat, zicânduşi că ar putea merge mai repede: vă daţi seama că întreg procesul sar bloca. Tocmai de aceea, avem nevoie de răbdare, pentru a putea da importanţă fiecărui lucru şi, în acelaşi timp, pentru al folosi. Cheia succesului este măsura răbdării şi sincerităţii voastre. Astfel, a merge înainte înseamnă bunulsimţ de a nu vă pune limite, de a nu evita greşelile, ele fiind fireşti, dar asta nu înseamnă a le repeta. Folosiţi greşelile în favoarea voastră, în sensul de a învăţa, de a experimenta, şi ţineţi minte că orice experiment are rost numai dacă este înţeles, ceea ce vă oferă posibilitatea de a nu mai repeta experienţa şi de a vă îmbogăţi cu altele.
Aceasta este dinamica reală a evoluţiei, care nu vă lasă timp pentru a vă plictisi, astfel încât în tot ceea ce faceţi puteţi crea aspecte mai bune în raport cu consecinţele la care ajungeţi prin înfăptuire, în sensul real al progresului universal. De aceea, atitudinea omului treaz este aceea a creatorului care experimentează propriai creaţie, continuândo. Realitatea progresului este ca, indiferent ce faceţi, chiar în timp ce faceţi, să observaţi acele elemente care ar putea să ridice vibraţiile unei manifestări în sensul calitativ. Solteris!

Va urma,
Sursa: 'Viata pe Geea"