Pagini

10 aprilie 2011

Mesagerii- Zemed, Citos, Baldemir, Constelaţia Andromeda, Sistemul Remod, Planeta Piblot


Ora 2.15

Aşa cum v-aţi obişnuit, ne-am prezentat cu aceleaşi date normale, aceleaşi nume ale noastre alături de cele ale zonei de unde venim. Practic, tema pe care ne-o propunem este cea a individualizării, a regăsirii unicităţii, deci a revenirii la divinitatea care este fiecare în parte. Colaborarea universală solicită acest lucru pentru a putea fi realizată. Pentru că ea se poate realiza numai între entităţi care se pot contura printr-un nivel particular de vibraţie. Lipsa individualizării la societatea terestră, sau, mai concret spus, remanenţele legăturii cu Spiritul-Grup, face imposibil faptul de a ne putea adresa fiecăruia dintre voi înşivă înainte de a vă individualiza, deci de a vă trezi. Nivelul de conştienţă atins de media societăţii terestre este atât de comun încât, practic, nu vă deosebiţi între voi, şi chiar dacă la nivel formal deosebirile sunt infinite, la nivelul cunoaşterii, al înţelegerii realităţii, nota dominantă este cea a exacerbării percepţiei senzoriale în detrimentul celei subtile.
Fiecare dintre voi are un nume, la fel cum noi ne prezentăm cu numele noastre. Înainte să vă reamintiţi cine sunteţi, nu aveţi cum să vă treziţi. Oricine ar fi întrebat astăzi cum îl cheamă, răspunde fie printr-o poreclă, fie cu aşa-zisul nume trecut în buletin sau în certificatul de naştere, fie prin atribute astrologice, de către cei interesaţi de astrologie, bineînţeles. Dar fără a-ţi cunoaşte numele real este practic imposibilă a doua naştere. Calea de acces spre voi înşivă, deci implicit spre a vă aduce aminte cum vă cheamă, implică anumite etape, din care primul pas va fi să vă întrebaţi acest lucru. Îşi vor putea aduce aminte numai cei care într-adevăr doresc acest lucru. Odată ce vă veţi reaminti, veţi intra pe firul vostru akashic, deci implicit vă veţi reface propriul drum.
Acest lucru nu este posibil decât printr-o ridicare treptată a vibraţiilor, paşii fiind aceia ai alimentaţiei, Jurnalului, controlului erotic, căci numai cei curaţi se pot întâlni cu ei înşişi, descoperind că sunt aceiaşi. Fiecare entitate are un nume unic şi numai reamintindu-şi-l poate să-şi asume responsabilitatea propriei existenţe. Sunt lucruri simple, dar care nu pot fi tratate simplist. Universul nu este o aglomerare de grupuri, colaborarea putându-se realiza numai pentru cei particulari, însuşi termenul de dialog definind două logosuri, deci două vibraţii diferite. Poate că noţiunea de vibraţie pare mai deosebită, dar - ca o imagine clară - vibraţia la nivel fizic înseamnă fapte. Deci vibraţia fiecăruia se conturează prin această acumulare care nu are început sau sfârşit, la fel ca şi existenţa.
Cei care nu ştiu cine sunt, cel mai adesea continuă un drum care nu e al lor. Deci, în loc să-şi repare greşelile făcute în trecut şi să-şi continue realizările, ei pun accent pe elementele unei cariere sociale pe care societatea deja a creat-o pentru ei, deşi fiecare are propria-i carieră, şi am putea spune că performanţa cea mai reală care vi se cere astăzi este să vă regăsiţi propriul drum. Situaţiile cu care vă întâlniţi vă oferă posibilitatea acestui lucru. Nimic nu este întâmplător şi, de la momentul revenirii în Planul Fizic, în care precizia este matematică, intră în funcţiune liberul arbitru prin care vă puteţi apropia sau depărta de voi, dar pentru a şti ce faceţi trebuie să vă reamintiţi cine sunteţi, căci numai când fiecare îşi va putea recunoaşte identitatea universală, va putea într-adevăr să înţeleagă o colaborare ca manifestare a prieteniei şi nu a dependenţei. Ceea ce a făcut ca societatea terestră să ajungă în situaţia de azi este tocmai această lipsă a individualităţii, dar ceea ce vă cerem nu este acceptarea unei învăţături sau a unei înţelegeri venite din exterior, ci reîntoarcerea la voi înşivă.
Două sisteme pot colabora numai dacă realizează emisia continuă, deci, la nivelul entităţii umane, continuarea creaţiei prin imaginaţie, iniţiativă, bun simţ. Copierea unor structuri deja create nu face decât să justifice un grup compact al tuturor tradiţiilor, ignoranţei şi al unei inerţii sociale. În această situaţie, ne adresăm tuturor ca unuia singur căci, la nivelul de ansamblu, v-aţi limitat la o conştienţă colectivă, la o mentalitate comună, făcând abstracţie de drumul sau de destinul vostru. Epoca la care se trece prin această perioadă de Apocalips solicită fiecăruia să-şi refacă propria vibraţie, să devină treaz, conştient şi responsabil. Metoda încarnării a fost posibilă în faza ei de iniţiere numai prin uitare, factor la care a contribuit şi procesul alimentar, ca şi lipsa unui sistem informaţional, tocmai pentru ca atenţia să fie îndreptată spre exterior, şi de aici să fie acceptat Planul Fizic ca posibilitate de evoluţie, de perfecţionare. Putem spune că acest lucru a fost realizat, iar în prezent este necesară refacerea drumului îndărăt şi transformarea Planului Fizic într-un Plan Spiritual, ceea ce se poate face numai prin spiritualizare şi o pot face numai cei care se află aici aducându-şi aminte.
În paginile anterioare am dat mai multe elemente prin care poate deveni posibilă trezirea, deci revenirea la voi înşivă, dar aceasta o poate face numai fiecare în parte pentru că, chiar dacă metodele sunt aceleaşi, fiecare revine la un alt drum, de data aceasta al său. De aceea, vă atragem atenţia să nu ne mai priviţi ca pe o comunitate care se adresează altei comunităţi. Ne rostim numele nu pentru a ne face publicitate, ci ca şi voi să vă aduceţi aminte că existaţi, şi n-ar fi rău deloc ca din atribute, din anonimi, să reveniţi la individualitatea cosmică, altminteri oricâte date am da, voi le puteţi folosi fără a şti dacă corespund sau nu drumului vostru. Realitatea o poate înţelege fiecare, dar dintr-un unghi particular. Cu cât veţi înţelege mai mult, cu atât îi veţi putea ajuta şi pe cei din jurul vostru.
Devansăm această etapă ca să nu vă speriaţi atunci când o veţi atinge, ci să o puteţi înţelege. Ne putem adresa întregii civilizaţii oferind o alternativă a existenţei, de data aceasta reală, dar continuitatea aparţine fiecăruia. Cel care se poate regăsi pe el însuşi, îi poate recunoaşte pe ceilalţi. Nu fiţi egoişti, amintiţi-vă că sunteţi înconjuraţi de un număr infinit de civilizaţii, că regnurile inferioare depind de evoluţia voastră, că, deşi ne ignoraţi, vibraţiile emise de aici au pus în alertă atâtea planete, surprinse cum este posibil aşa ceva - o asemenea dereglare de la sensul universal. Alegeţi binele sau răul, frumosul sau urâtul, realitatea sau iluzia, dar nu vă limitaţi la ceea ce au ales alţii pentru voi, adică la preluarea unor ştafete tradiţionale de supunere, de umilinţă, de sclavie în faţa manifestării, deci fără a o recunoaşte ca ceea ce este de fapt: propria voastră creaţie. Într-adevăr, incredibilul este mai adevărat decât aparenţele. Atragem atenţia celor care altă treabă n-au decât să cerceteze materia, că a existat o etapă în evoluţia Universului în care au participat la crearea ei...
Numai cei mari se pot pune în situaţii mici. Numai cei care pot crea se pot juca şi de-a supunerea în faţa propriei lor creaţii. Dar suntem convinşi că fiecare poate reveni la raţiune, la bunul simţ, poate redescoperi inefabilul, armonia, minunatul existenţei, se poate întoarce acasă, adică la el însuşi, în acelaşi timp în toţi şi în toate, căci cei care există de la Unul vin şi cu Unul sunt. Dar fiecare lucru la vremea sa, căci fiecare poate decide, decizia fiind actul care nu depinde de vreme, ci numai de voi. Solteris, prieteni!

Va urma,

Sursa: "Viata pe Geea"