Pagini

16 aprilie 2011

Mesagerii- Civilizaţia Sumeriană

2 VI 1995, ora 2.25,
Mercur .Luna ,Kalmeromi, Maderlinik, Zalnir

Mergem înainte, cu aceeaşi necesitate a comunicării, a prezentării unei soluţii, a unei alternative la stilul actual de existenţă al civilizaţiei terestre, care să poată readuce o notă pozitivă ca sens, şi nu doar ca teorie. Reînnodarea acestui drum necesită soluţii ale prezentului, pentru a face ca ceea ce este posibil, să şi fie. Foarte multe lucruri reale pot fi spuse la modul frumos, extraordinar, fantastic, dar soluţia care rămâne în picioare este aceea a faptelor, a înfăptuirii, a îmbogăţirii în experienţă. Astfel, programul pe care îl realizăm depinde de ceea ce facem împreună. Putem da acele metode sau informaţii care să corespundă cu vibraţia faptelor voastre, deci care să vă ajute să înaintaţi de acolo de unde vă aflaţi, căci acesta este factorul esenţial în prezent. Comunicarea o putem adapta notei dominante la nivel vibraţional pe care o dă civilizaţia terestră, fiecare urmând să se recunoască în această plajă de vibraţii cu o anumită particularitate care săi arate cum să continue. Este dificil să răspundem tuturor întrebărilor sau oscilaţiilor voastre, mai ales că voi înşivă aveţi această posibilitate. Sensul este, deci, acela de a da glas consecinţelor, pentru a vă trezi la responsabilitatea reală pe care o aveţi faţă de voi înşivă, pe de o parte, şi faţă de ceea ce se întâmplă pe Geea, pe de altă parte. O altă latură este cea a metodelor care pot fi aplicate pentru rezolvarea unor sectoare ale existenţei voastre, iar cea dea treia este cea a informaţiilor despre noi, despre lumea care vă aşteaptă, deşi vă aflaţi în ea, dar ignorândo.
Putem face binele împreună, dar pentru aceasta el trebuie cunoscut, lucru care se poate numai prin fapte. Este o situaţie paradoxală, dar cunoaşterea nu vine din "a şti", ci din experienţă, şi de aceea, în funcţie de ceea ce faceţi, puteţi cunoaşte anumite elemente, dar tocmai pentru a le folosi. Practic, prin ridicarea vibraţiilor, automat tehnologia vieţii, a jocului cosmic, a legalităţii, devine din ce în ce mai complexă, nu mai complicată, elementul esenţial fiind acela al ridicării randamentului până la maximum, acesta fiind reprezentat de puterea cuvântului. Dacă, până în prezent, drumul între scenariul mental şi etapa sa de manifestare necesită mai multă răbdare, chiar efort am putea spune , acum acest drum se scurtează, aceasta fiind consecinţa ridicării vibraţiilor. Astfel, exteriorul capătă o vibraţie mai înaltă, făcând ca drumul de coborâre a vibraţiilor între scenariul mental şi manifestarea sa să fie mai scurt, această trecere fiind evidentă în accelerarea proceselor, atât a celor sociale, cât şi a celor particulare.
Această etapă a transformării cosmice prinde entitatea umană întro stare de anestezie datorată alimentaţiei denaturate, întro stare de ignoranţă cauzată de concepte false asupra existenţei, şi o lipsă a energiei, datorată devitalizării la nivel de sex; deci, întro situaţie total contradictorie faţă de procesele universale (cosmice) care au loc. În asemenea condiţii, fără aportul vostru în sensul trezirii, al revenirii la lege, orice încercare de soluţionare a situaţiei globale este sortită eşecului, pentru că problemele cu care vă confruntaţi nu sunt la nivel de efect. Neînţelegerea alimentaţiei cauzează toate bolile, deci implicit înţelegerea ei poate să le rezolve; devitalizarea prin sex cauzează îmbătrânirea şi distrugerea corpului fizic, iar blocajul mental determină imposibilitatea de a acţiona lucid sau cât de cât responsabil faţă de societatea umană, de a realiza că fiecare este parte dintrun întreg, dintro lume la ale cărei probleme numai aportul fiecăruia poate aduce reale rezolvări.
În nici o situaţie nu sunteţi solicitaţi mai mult decât puteţi, deci justificările sunt inutile, iar fără rezolvarea unor aspecte de bază ca alimentaţia, viaţa erotică şi controlul mental, este dificil să vorbim despre aspecte mai complexe, sau o putem face, dar le veţi percepe numai teoretic, ceea ce ar fi inutil.
Faptul că, la nivel de formă, suntem foarte asemănători cu voi, ne permite să participăm din când în când la aspectele sociale, observând mai în detaliu ceea ce se petrece. Acest lucru ne permite să constatăm o permanentă reţinere în faţa existenţei, o permanentă neîncredere cu care suntem întâmpinaţi. Poate că nu vă puteţi explica de ce vă limitaţi, dar măcar ştiţi că o faceţi. Rolul acestor comunicări este acela de a vă ajuta să vă schimbaţi concepţiile pentru că, rămânând la ceea ce deja aveţi, riscaţi să vă treziţi în faţa unei noi lumi fără a o putea concepe, fără puncte de referinţă sau date care să explice ceea ce se întâmplă, ceea ce ar cauza un şoc care ar duce la colapsarea, practic instantanee, a structurilor existente, la declanşarea unui impact care ar transforma Geea întrun teren sterp. A cunoaşte un lucru înseamnă al anticipa, dar atunci când numai îl constaţi, el devine imposibil de controlat sau de schimbat. Cel mult îl poţi muta de colocolo, dar a muta materia în spaţiu nu mai este ceva care să fie îndeajuns pentru necesităţile omului în prezent. Astfel, o mulţime de entităţi concentrate în instituţii tradiţionale se vor trezi puse în faţa unor situaţii în care lucrurile în care au crezut se vor dovedi lipsite de logică, deci inutile şi fără a le putea înlocui, iar aceasta ar determina o colapsare şi o dezorientare totală la nivel de înţelegere. Sistemul social, bazat în primul rând pe relaţii comerciale, se va dovedi inutil în a oferi o logică a organizării. Prin perfecţionarea nivelului tehnologic şi prin introducerea unei tehnologii noi mai apropiate de randamentul mental(100%), va dispărea goana după o bază materială, aceste lipsuri putând fi înlocuite numai cu revenirea la cunoaştere, la creaţie, la bunsimţ; altminteri, rămâneţi sortiţi unei plictiseli cosmice care, cu mentalitatea actuală, nu poate însemna decât distrugere. Faptul că atâtea organisme conducătoare la nivel planetar sunt formate tot din entităţi adormite, anesteziate, practic în imposibilitate de a vedea consecinţele deciziilor lor şi implicaţiile unui program social, ca şi în imposibilitatea de a anticipa desfăşurarea unor procese pentru a putea corecta şi îndrepta la timp aceşti parametri, face ca organizarea să fie mai mult formală, practic lipsită de dinamică şi inaplicabilă. Astfel, din pricina birocraţiei, sa ajuns ca o lege socială, indiferent de natura ei, să fie concepută şi votată în luni de zile, timp în care necesitatea ei deja a expirat, adoptarea ei nefiind decât tot o formalitate. De aici apare ca evident faptul că nu pot conduce decât cei care se află în legalitate, altminteri totul nu este decât o autopăcăleală. Cei care conduc cred, întradevăr, că ei o fac, la fel cum şi cei care sunt conduşi cred acest lucru, ceea cel pune pe fiecare dintre aceştia în situaţia unei credinţe false, a unei autopăcăleli, deci a unei baze de date false care, practic, duce la imposibilitatea de a rezolva ceva. Numai cei care au o vibraţie mai înaltă decât sistemul, îl pot conduce, la fel cum a conduce înseamnă a sluji, a renunţa la aspecte particulare şi a face tot posibilul folosind experienţa şi înţelepciunea acumulate pentru ai ajuta pe cei care se află la un nivel de vibraţii mai coborât. Astfel, proiectele de legi sociale nu se adoptă prin vot, ci prin cunoaştere, prin experienţă, prin bunsimţ. Câtă vreme calităţi cum sunt creativitatea, imaginaţia, claritatea mentală, vor lipsi celor care conduc, ei nu vor realiza decât o permanentă păcăleală, de care nici măcar ei nu pot beneficia.
Noi ne aflăm aici, este vremea să vă treziţi, şi atragem atenţia că ignoranţa merge până la un punct, după care urmează distrugerea, iar cei care vor continua să ignore în continuare realitatea, deşi se află în puncte de conducere, îşi asumă responsabilitatea de a antrena milioane de oameni întro existenţă împotriva lor şi a Legilor Universale. În situaţia actuală, ceea ce vi se poate cere este un minimum de bunsimţ, pentru a termina cu cancanurile şi spectacolele gratuite, cu mofturile şi cu justificările, pentru a realiza că vă aflaţi în plin proces de transformare cosmică, care vă solicită să fiţi responsabili, căci o transformare la nivel de civilizaţie este totală. Nimeni nu mai poate spune că este puternic sau slab în funcţie de situaţia sa pe scara socială, sau de armele pe care le deţine, toate acestea, prin ridicarea vibraţiilor, devenind jucării inutile, chiar de neconceput ca aspecte care să domine. Redimensionaţivă propria voastră existenţă, ceea ce înseamnă să puneţi sinceritatea mai presus de orgoliu, bunulsimţ deasupra egoismului, iar pe voi recunoaşteţivă ca fraţi, Fii ai aceluiaşi Principiu, reveniţi la armonia unităţii universale. Aceste date nu sunt nici ameninţări, nici acuzaţii, căci cei care au ochi de văzut vor vedea, şi cei care au urechi de auzit vor auzi. Puneţivă pe voi deasupra lenei, orgoliului, ignoranţei, şi în această zi în care se sărbătoreşte Înălţarea, decodificaţi acest termen din metafora sa şi realizaţi că înălţare înseamnă ridicarea vibraţiilor, ceea ce poate face fiecare numai prin Christul din el, iar la nivel mental, a realiza o vibraţie mai înaltă vă va permite să controlaţi ceea ce este Jos, deci propriile voastre manifestări. Eliberaţivă şi înălţaţivă deasupra a ceea ce depăşiţi, de fapt aceasta este dimensiunea întreagă a mersului. Noi vă dorim succes, de aici din Zona Retezatului şi, cum sar spune, mergem înainte. Solteris

Va urma,
Sursa"Viata pe Geea"