Pagini

4 aprilie 2011

Mesagerii- Marte - Soare, Ulih, Morenid: constelaţia Aries - Sistemul Umanor

27 I 1995, ora 18 25

Facem parte din echipa venită din constelaţia Aries. Nu este întâmplător faptul că configuraţia Geei are această constelaţie în Ascendent, deci nouă ne revine, într-un fel, sarcina unor lecţii mai pământene, vizând necesitatea revenirii la parametrii universali ai prezentului. Situaţia civilizaţiei a determinat în prezent adaptarea entităţii la o mentalitate de supravieţuire, individul având obligaţia de a fi egoist pentru a putea rezista într-o societate în care Omul, practic, nu contează decât prin atributele sale, ca rotiţă într-un imens mecanism proiectat pentru a-şi face o datorie formală. Astfel, apare ca necesară o adaptare la societate şi, implicit, la normele unei mentalităţi tradiţionale. Este dificil să comunicăm direct câtă vreme priviţi viaţa indirect, prin concepte inoculate în urma unei educaţii materialiste, prin care vă consideraţi una cu materia, câtă vreme consideraţi universul fizic drept absolut, când în realitate este numai o manifestare a universului mental.
Prima Lege din Kybalion reflectă clar acest lucru: "Universul este mental", fizica fiind numai manifestarea sa de cea mai joasă frecvenţă. Ceea ce vi se cere în prezent este cât mai multă comunicare şi, în primul rând, cu voi înşivă. Metoda pusă la dispoziţie este metoda Jurnalului. Prin Jurnal, fiecare îşi poate desconspira şi depăşi limitele, şi poate înţelege situaţia în care se află. Toate aspectele cu care vă confruntaţi sunt propriile voastre creaţii, deci numai voi le puteţi schimba, înţelege şi reactualiza. Ajutorul din partea noastră nu se poate justifica pentru elemente pe care le cunoaşteţi, cu care lucraţi şi pe care voi înşivă le puteţi îmbunătăţi, astfel încât vom putea colabora numai cu cei care, controlându-şi manifestarea, reuşesc să-şi deschidă o fereastră la nivel spaţio-temporal, pentru acest lucru. Dar şi aici programul depinde numai de ei, prima etapă a Comunicării fiind cea a scrisului, deci a trezirii particulare.
Ne putem apropia numai de cei care sunt suficienţi de treziţi pentru a ne putea înţelege, deci nu ne căutaţi, noi ne vom apropia atunci când veţi fi pregătiţi. Aceasta necesită un efort individual continuu şi ritmic de ridicare a vibraţiilor, aspect care, mental, se realizează prin scris. Este calea care vă readuce la lumea interioară. Celelalte metode: alimentaţia, yoga, sexul ş.a., vizează o perfecţionare a manifestării de la exterior spre interior, practic scrisul fiind singura metodă realistă în prezent pentru a schimba acest sens, generând lumina din interior spre exterior. Transformarea care se realizează astfel este de la a accepta, la a iniţia, de la a oscila la a decide, implicându-vă practic în propria voastră existenţă. Dacă noi am interveni înainte ca voi să reuşiţi acest lucru, riscăm să nu vă mai regăsiţi, să depindeţi de noi la fel cum astăzi depindeţi de propriile voastre creaţii pe care, deşi nu vă plac, ezitaţi să le schimbaţi. Manifestarea poate fi într-adevăr extraordinară, dar ca un efect al mentalului; numai ca spectacol, aceasta este atât de neînţeles cât şi de necontrolat. În majoritatea proceselor sau activităţilor fizice neexistând implicare, există interferenţe, ceea ce face ca nimeni să nu-şi mai asume vreo responsabilitate; firească este colaborarea, dar nu prin specializare, ci prin unificare cu universalitatea. Majoritatea relaţiilor de colaborare pe care le aplicaţi nu au un sens uman tocmai pentru că sunt rezultatul acestor specializări, ceea ce duce la o înlănţuire de cercuri vicioase în care oricine este dependent de oricine. De exemplu, căldura dintr-o casă depinde de o centrală în care lucrează alte entităţi, la fel lumina, apa şi aşa mai departe. Astfel, aţi creat instituţiile pentru a vă justifica lenea...
Nu este greu să refaceţi acest lucru pentru ca totul să depindă numai de voi, însă aceasta necesită răbdare. Mişcările care au loc în prezent pe întreaga planetă vizează tocmai acest proces de individualizare. Astfel, state întregi sunt dezmembrate, fiecare comunitate căutându-şi autonomia; de asemenea, în interiorul familiilor apare această tendinţă a individualizării manifestată în general egoist, şi care dă naştere la conflicte între generaţii, astfel încât putem spune că fiecare, până ce nu va face pace cu el însuşi, revenind la Legile Universale, nu va putea înţelege nici ce îl deranjează, nici de ce, practic în asemenea condiţii fiind imposibil să fie luate decizii corecte, sau soluţiile aplicate să fie altceva decât reacţiuni de moment. Majoritatea oamenilor sunt disperaţi în exterior datorită unor concepte şi atribute tradiţionale, cu care, confundându-se, practic se neagă pe ei înşişi.
Fabrici întregi de produse alimentare sunt nevoite să producă pentru că omul s-a învăţat să consume. Milioane de oameni acceptă suferinţa numai pentru că în jur există spitale, şi preferă să fie muritori numai pentru că aşa scrie în manualul de biologie. Într-adevăr, este o dimensiune paradoxală, dar aceste lucruri se manifestă numai pentru că voi credeţi în ele mai mult decât în ceea ce vă place, adoptând o atitudine resemnată, umilitoare şi, într-adevăr, comică în faţa propriilor voastre creaţii. Dacă nu învăţaţi să vă jucaţi, să aveţi imaginaţie, redescoperind dinamica mentală, va trebui să acceptaţi consecinţele a ceea ce deja au decis tradiţiile pentru voi. Nu este greu atunci când ştii ce vrei. Orice lucru poate fi schimbat, dacă doriţi într-adevăr acest lucru. Este paradoxal că unei divinităţi, cum este omul, îi place să fie împotriva sa însăşi, să se chinuie demonstrând un sadism iraţional, fără să realizeze că orice posibilitate îi este deschisă dacă, mental, depune eforturi de a înţelege că bariera pe care o vede are şi mânerul de care poate fi ridicată. Astfel încât s-a ajuns ca cei curajoşi să fie denumiţi paranormali, iar cei indiferenţi - normali, adică o normalitate bazată mai mult pe conceptul de majoritate decât pe o înţelegere raţională a existenţei. Şi totuşi, nu vă bazaţi pe acest lucru; o civilizaţie de 6 miliarde de entităţi se află în minoritate faţă de numărul, practic, infinit de civilizaţii din Univers care respectă Legea.
Civilizaţia Epocii Vărsătorului este Civilizaţia Omului, dar pentru a redeveni oameni trebuie să vă treziţi. Majoritatea oamenilor de pe Geea, la ora actuală, se află în poziţia de a fi un hibrid între regnul animal şi o sumă de concepte teoretice, valabile mai mult pentru tehnologia pe care o folosiţi, decât pentru viaţa voastră. Ceea ce se poate spune despre tehnologia folosită pe Geea în prezent, este că e vorba de o asamblare dibace a efectelor, însă cu un randament scăzut, restul fiind defect, adică sunt elemente care determină distrugerea, culminând chiar prin distrugerea elementelor realizate astfel. S-a ajuns la o situaţie de blocaj în organizare, astfel încât fabricile trebuie să producă numai ca omul să aibă un salariu, adică este o muncă ce nu mai ţine cont nici de necesităţi, nici de posibilităţile ei de utilizare. Astfel, nu se poate explica cum fraţi de-ai voştri nu au cele mai elementare condiţii, deşi prelucraţi zilnic sute de mii de tone de materiale, destrămând corpul Geei ca un virus care nu mai are astâmpăr. Continuarea creaţiei o puteţi face respectând ceea ce deja este, şi puteţi folosi orice element de care dispuneţi dacă reuşiţi să nu-i deranjaţi armonia.
Prin tehnica folosită în prezent s-a ajuns la situaţia paradoxală ca parametrii Geei să fie distruşi pas cu pas. Misiunea noastră aici are ca obiectiv şi menţinerea acestor parametri la un nivel cât de cât funcţional. Resursele Geei ar fi fost demult consumate dacă, pe măsură ce voi le consumaţi, noi nu am fi continuat materializarea lor. Dar acest joc nu poate dura la infinit, şi facem acest lucru numai ca să nu vă autodistrugeţi. Suntem convinşi că nici unei entităţi venite pe Geea să evolueze nu i-ar conveni ca, în loc să realizeze un progres, ea să se întoarcă în dimensiunile astrale cu karma de a fi participat la distrugerea propriei planete. Depinde numai de voi ca în activitatea voastră să ţineţi cont de acest lucru şi să reveniţi la aspecte de bun simţ, de logică sintetică, de a înţelege înainte de a acţiona, prevăzând consecinţele, adică unde vă poate duce atât propria voastră acţiune, cât şi implicaţiile asupra celorlalţi. Nu ne-am adresa vouă dacă vibraţiile joase emise de aici nu ar periclita sistemele învecinate. Prin undele radio şi video pe care le interceptăm, oricine le vede observă că aici "a distruge" e ridicat la un înalt nivel, până şi filmele, ca distracţie, fac apologia crimei, a hoţiei, a aceloraşi mentalităţi ale supravieţuirii, în care aparent oriunde ai privi nu prea mai este loc pentru frumos. Va putea fi pace numai atunci când veţi putea înţelege Iubirea ca putere universală în manifestarea altruismului universal, a legalităţii şi a bunului simţ. Ne adresăm fiecăruia dintre voi, nu pentru a-şi asuma o responsabilitate socială, ci individuală. Societatea este formată din indivizi, nu din instituţii, şi cu cât se vor trezi mai mulţi oameni, acest lucru se va putea vedea şi la nivel social, invers fiind practic imposibil. Vă temeţi de noi numai pentru că vă temeţi de voi înşivă. Puterea nu este pentru a domina, ci pentru a construi. Cel care vrea să domine, dovedeşte în realitate că nu se poate descurca singur, astfel încât s-a ajuns la o înţelegere greşită a realităţii la acest nivel. Nimeni nu vă poate domina sau impune, dar e fără sens ca Omul, ca divinitate universală, să joace rolul unei victime nevinovate, căreia i-au fost ascunse bucuria şi lumina existenţei universale. Într-adevăr, orice schimbare necesită un efort. Indiferent de situaţia în care vă aflaţi, nu uitaţi că ea este pe măsura voastră. Nu există imposibil, decât ca justificare. Vă vom da aici o tehnologie ca instrument mental de abordare a oricărei schimbări.
Planeta Geea este supusă la 7 frecvenţe cromatice diferite ca vibraţie, care se află la baza activităţii oricăruia dintre voi, acestea fiind asociate în Astrologie cu orele planetare. Denumirea lor este dată de asemănarea dintre aceste valori de vibraţii şi corpurile cereşti ale Sistemului Phydelia. Astfel încât:
- culoarea verde, culoarea subtilă a Lunii (SI), este în începutul oricărei idei, caracteristica sa fiind creativitatea şi, de asemenea, mobilitatea - aspecte care se concretizează la nivel mental în oscilaţii, comparaţii, prin acumularea de date pentru a lua o decizie cât mai corectă.
- următoarea frecvenţă este cea indigo, asemănătoare cu cea a planetei Saturn (Lepydon), moment în care se ia o decizie prin asumarea responsabilităţii, ulterior urmând probele, încercările în realizarea sa.
- apoi, urmează etapa lui Jupiter, albastru din punct de vedere cromatic, etapă în care se pot observa primele consecinţe şi, în funcţie de justeţea lor, puteţi primi ajutor în ceea ce faceţi.
- urmează etapa lui Marte (Vamfim), dominată de culoarea roşie, care reprezintă aplicarea dinamică în funcţie de elementele înţelese în etapa lui Jupiter.
- a cincea etapă este cea a Soarelui (RA), în care elementele particulare pot intra în legătură cu elementele universale aflate pe aceeaşi frecvenţă - culoarea dominantă este portocaliul.
- a şasea etapă este cea a lui Venus (Aldomary), culoarea dominantă este galbenul, etapă în care implicaţi elementele realizate în colaborarea cu ceilalţi, putând păstra în realitate numai elementele cu valabilitate universală, care nu deranjează alte sisteme în evoluţia lor.
- cea de-a şaptea etapă este cea a lui Mercur (Ascarenlir), dominantă este culoarea violet, etapă în care vă putem aduce confirmări la nivel de comunicare şi putem colabora la propriu.
În etapa actuală, la nivelul societăţii terestre este vorba de trecerea de la anul lui Jupiter, la anul lui Marte, deci de la o etapă mai indulgentă, la o implicare mai dinamică, însă, la nivel particular, majoritatea a entităţilor încă nu s-a decis, aflându-se în acea etapă a Lunii (a lui SI), dominată de vibraţia verde, deci de a căuta, de a acumula cât mai multe valori: bani, cât mai multe informaţii, dar care, lipsite de un sistem particular de prelucrare a datelor, care este Jurnalul, nu face decât să amplifice o oscilaţie. Pentru cei care au curajul de a decide, bineînţeles că urmează probele, iar cei care nu vor ceda vor vedea că efortul lor nu este inutil. Această etapă de oscilaţie poate fi depăşită prin pragmatizarea informaţiei, deci pentru a lua o decizie corectă şi într-adevăr responsabilă, este nevoie de experienţă mai mult decât de date teoretice şi, după cum vedeţi, aspectele pe care le solicităm în prezent necesită bun simţ: o alimentaţie cât mai naturală (mai sănătoasă deci), o viaţă erotică mai civilizată, iar la nivel mental, prin metoda Jurnalului se face revenirea la posibilitatea de a lua decizii prin înţelegerea firească a situaţiilor în care vă aflaţi. Cunoaşterea necesită şi cât mai multe puncte de referinţă pentru a putea concepe o scară reală a valorilor, deci vizibilă dincolo de propriul Ego. Rezultatul acestui proces pe care vi l-am descris pe scurt este primul pas în realizarea unei alternative la tradiţia pe care v-aţi obişnuit să o trăiţi şi care, într-adevăr, vă apropie de voi înşivă.
Un alt element pe care vrem să-l amintim se referă la viaţa erotică, care la majoritatea este dominată de instinct şi pasiuni egoiste, astfel fiind dificil de realizat o intrare în legalitate pentru două entităţi aflate în ilegalitate. Dar, într-adevăr, acesta este un element intim care, pe fondul unei alimentaţii denaturate şi al unui mental blocat, încă este dificil să fie înţeles.
V-am spune multe lucruri, dar este inutil înainte ca voi să le puteţi înţelege. Răbdarea şi umorul sunt cele care vă pot susţine sinceritatea. Viteza, ca manifestare a grabei, este înţeleasă ca o reacţiune în faţa distanţei, nu ca un control asupra acesteia. Cel care o înţelege îşi descoperă puterea, cel care aleargă după ea nu face decât să ignore faptul că o are, căci atunci când ai totul şi vrei să acumulezi de parcă n-ai avea nimic, nu faci decât să te înşeli. Pentru a putea înţelege astăzi realitatea este nevoie de o penitenţă simplă - un efort de bun simţ care este Jurnalul. Din moment ce aţi creat limitele, a fost necesar să le şi organizaţi - aceasta este organizarea socială -, dar dacă veţi decide libertatea, organizarea este posibilă numai prin sinteză, deci prin voi înşivă, ceea ce va face ca Jurnalul să devină necesar. Întoarceţi-vă spre voi înşivă, dacă vreţi să ne vedeţi. SOLTERIS!

Va urma, 

Sursa: "Viata pe Geea "