Pagini

24 aprilie 2011

Mesagerii - PALMIRASolteris! Tema pe care începem să o abordăm este aceea a alimentaţiei, ca factor esenţial în deschiderea căilor de acces către elementele subtile, către capacităţile latente de care aveţi nevoie pentru a putea continua creaţia, pentru a vă putea recunoaşte şi a reveni la o credinţă constructivă, de bun simţ. Alimentaţia este o manifestare a unei relaţii dintre două sisteme, atât în cazul omului, cât şi al animalelor, de fapt între ceea ce introducem în corpul fizic şi acesta ca sistem autonom. În procesul de formare a corpului fizic şi pentru ca entităţile să poată accepta o astfel de închisoare pentru  a putea continua creaţia Planului Fizic, a fost necesară folosirea unui anestezic, administrarea sa făcându-se pe cale bucală, pentru a realiza o impurificare a Templului astfel încât să poată rămâne în el corpul astral. Prin această metodă s-a blocat accesul la capacităţile spirituale, tocmai pentru ca omul să înveţe folosirea unui corp fizic. Practic, este o operaţie care durează de mii de ani, iar în faza actuală se poate spune că ea a reuşit, deci ceea ce aveţi de făcut este revenirea la capacităţile divine pe care le aveţi prin eliminarea treptată a acestui anestezic, aceasta în paralel cu elucidarea, deci trezirea corpului mental şi a posibilităţii dinamice de control asupra energiei erotice. Alimentaţia trebuie privită ca făcând parte dintro triadă în care nici unul din factori nu este mai puţin important, ei fiind interdependenţi şi, în realitate, fiind manifestarea unităţii în plan fizic.
Deci ne adresăm, referitor la alimentaţie, în sensul de a nu o privi separat de celelalte două elemente ale triadei, pentru că s-a produs o confuzie care a determinat formarea a tot felul de secte, de mofturi ale egoismului celor interesaţi să pară mai interesanţi, punându-se în postura de vegetarieni, macrobioticieni sau alte atribute de acest gen, cu tentă spirituală. Realitatea este mult mai simplă, pentru că omul nu trăieşte pentru a mânca sau pentru a renunţa la mâncare, fiind foarte clar că mai întâi este vorba de a realiza ce înseamnă alimentaţia, de unde provine şi care ar fi parametrii săi de evoluţie ca proces, în sensul de relaţie a corpului fizic cu mediul.
Au fost emise destule teorii realizate prin studiul efectelor, printr-o analiză a substanţei şi prin împărţirea ei în diferite categorii de compuşi, organici şi anorganici, atribuindu-se unora rol nutritiv şi altora rol distructiv. Practic, s-a pornit de la ideea falsă că materia ar alimenta corpul fizic numai prin simplul fapt că au fost observate nişte procese în interiorul acestuia şi care se spune că ar fi datorate digestiei, în realitate fiind vorba de procese care oricum au loc, de substanţe care oricum sunt materializate la nivel subconştient şi fără să fie absorbite din mediu. Deci, este bine să renunţăm la aceste justificări materialiste în care cauza ar fi la nivel de efect, şi să înţelegem, într-adevăr, gestul alimentar.
De la bun început, ceea ce trebuie înţeles este faptul că Templul Fizic este un sistem autonom intrând în relaţie cu sistemele universale prin preluare şi cedare de energie în stare cauzală, fiind vorba de acel termen sanscrit, PRANA. Procesele de relaţie fiind continue, putem spune că acest lucru se realizează prin respiraţie, energia astfel obţinută străbătând pe rând fiecare Chakră a sistemului energetic, pornind din zona sexului, deci a Muladharei, particulele absorbite astfel fiind ulterior materializate în substanţe nutritive, care hrănesc corpul fizic, deci fără necesitatea de a mai apela la substanţe din exterior, şi realizând acea autonomie firească. De altfel, putem face o analogie între regnul vegetal şi cel uman care ocupă aceeaşi poziţie, în acelaşi curent cosmic vertical. Practic, plantele nu au nevoie, pentru a se întreţine, decât de Prana, deci de aer, cum a fost denumit în sistemul tradiţional. De altfel, aerul conţine particule de Prana, de energie, incluzând-o fără a se identifica cu aceasta, iar factorul energetic, care este ethericul în forma sa condensată, este orice lichid.
Un alt element care trebuie înţeles este acela al relaţiei între regnuri, în care, ca şi în fizică, se poate spune că orice sistem superior organizat este alcătuit din subsisteme cu un grad mai mic de organizare, sistemul de relaţie fiind acela de a prelua de la sisteme cu un grad mai mic de organizare produsele lor transformându-le în produse superior organizate. În cazul fiinţei umane, corpul fizic este foarte asemănător cu al animalelor, deci a consuma carne este ca şi cum ai consuma ceva asemănător cu ceea ce eşti. Au existat epoci în care un astfel de mod de alimentaţie era folosit tocmai pentru un grad de anestezie şi mai mare, dar în prezent îl putem defini ca un mod de alimentaţie criminal, sau ca o aşa numită antropofagie modernă. În situaţia actuală, a ieşirii din starea de anestezie, apelăm la semi etape care, în final, să vă conducă pe firul real al legii. Folosirea regnului vegetal în alimentaţie este o clauză spre a putea realiza o regenerare energetică şi o purificare a corpului fizic, pentru ca entitatea să fie aptă să se trezească, dar este numai un prim pas în revenirea la legalitate a relaţiei alimentare, care înseamnă a consuma produsele create de regnul imediat inferior, deci laptele, ouăle şi mierea, acestea fiind cele 3 produse care vă oferă un statut mai apropiat de lege, dar bineînţeles, prin folosirea lor în stare naturală.
Aceste alimente conţin, însă, elemente de organizare cu Carbonul în rolul dominant, în timp ce trecerea la o nouă civilizaţie este marcată de noi structuri care se vor dezvolta în corpul fizic pe bază de Azot, deci de alcaloizi. Astfel, plante precum coca, cafeaua, tutunul, au fost aduse din sistemul planetar cel mai apropiat de Geea şi adaptate la structurile biologice terestre pentru ca materia primă a acestor transformări care au loc la nivel de Apocalips să poată exista deja. Partea interesantă este că ele nu pot fi folosite pe un fond tradiţional de alimentaţie, fiind necesară o adaptare la acestea pe măsură ce vor fi înlocuite, pas cu pas, structurile tradiţionale ale alimentaţiei. În realitate, nu au cum să existe jumătăţi de măsură sau un paralelism între cele două etape, folosirea unor astfel de substanţe în paralel cu alimentaţia tradiţională determinând efecte secundare care se pare că dau destul de mult de furcă medicinii, care s-a obişnuit să justifice cauzele tot prin efecte. Probabil că vă întrebaţi de ce ne-aţi crede sau cum de nu se cunosc astfel de lucruri. Situaţia este de aşa natură, încât este necesară o astfel de intervenţie, care implică şi metoda comunicării directe, deşi sunt adevăruri, realităţi la care omul ar fi trebuit să ajungă prin forţele proprii, dar Apocalipsul va prins din urmă fără să cunoaşteţi aceste lecţii, şi încă, total nepregătiţi în faţa transformărilor care au loc. 
Colaborarea pe care o realizăm este un mod de a ne face datoria, dar, în acelaşi timp, şi de a stabili o relaţie firească, căci ceea ce se cunoaşte la nivelul ştiinţei materialiste a fost obţinut sau realizat nu atât prin observaţie, cât paralel cu aceasta, prin elemente de comunicare, conştiente sau nu, potrivit însă cu misiunea entităţilor care le-au adus. Este cunoscut faptul că marii savanţi nu au avut anumite realizări continuând cu o tradiţie predată din generaţie în generaţie, ci din contră, contestând întreaga imagine a ştiinţei din epoca lor. Acesta este procesul dinamic al evoluţiei, care nu cunoaşte jumătăţi de măsură, dar într-adevăr poate corecta societatea umană îndreptând-o pe calea unui progres real.
De aceea, trebuie să înţelegeţi că transformările la care asistaţi nu sunt ceva nou, ci mai amplificate graţie trecerii de la o civilizaţie la alta, şi nu de la o epocă la alta, treceri care au fost destule timp de 26 de mii de ani. Aceasta este cea mai lungă perioadă de transformare în această ciclicitate, trecerea de la o epocă la alta făcându-se prin apocalipsuri de câte 3 ani, în timp ce în prezent durata Apocalipsului este de 36 de ani, deci practic de 12 ori mai mare, transformările fiind amplificate în aceeaşi măsură. Deci în acest an, 1995, suntem în al 13lea an al Apocalipsului care a început în 1982 şi, pe măsură ce ne apropiem de jumătatea acestuia, deciziile pe care le luaţi trebuie să fie din ce în ce mai clare, căci dacă primii 14 ani au reprezentat acea perioadă a apocalipsului "negru", în care tradiţia mai avea dreptate, acum se intră întro perioadă de 7 ani, în zona de la mijlocul Apocalipsului, moment al alegerii oilor de capre, cum se mai spune metaforic, după care vor urma încă 14 ani de reconstruire a civilizaţiei, în sensul evoluţiei conform Planului Divin. Deci este un moment de decizie în care cel mai real ajutor pe care vi-l putem da este acela al posibilităţii de a decide, ceea ce justifică la propriu prezentarea unei astfel de alternative, esenţială pentru a avea parametrii care să vă poată argumenta hotărârile.
Probabil că mulţi dintre voi sunteţi surprinşi de această contestare totală a tradiţiei, dar care nu este pentru a fi împotriva ei, ci pentru a vedea calea reală care poate fi urmată de cei care vor avea puterea deciziei, asumându-şi responsabilitatea propriei lor existenţe. Deci am putea spune că, dacă până acum nu aveaţi de ales, de acum cei care vor continua sensul distructiv vor trebui să-şi asume responsabilitatea acestuia fără justificări puerile, că aşa ar fi viaţa sau prin alte minuni ale acceptării tradiţionale. Nimeni nu poate impune ceva nimănui, dar faptul că mai mult de jumătate din populaţia terestră doreşte binele, doreşte să evolueze, nu are cum sau de ce să fie oprit de cei care încă nu vor să participe la aceste lucruri, pentru că nimeni nu vă poate interzice nimic, nici măcar răul, dar nu aveţi dreptul să afectaţi alte sisteme prin rău, şi cu atât mai puţin să-l generalizaţi, când în realitate el nu este decât un punct de referinţă pentru majoritatea civilizaţiilor din galaxie.
Să revenim, deci, la alimentaţie ca factor esenţial în cadrul acestor transformări. În cadrul Eltei Universitate puteţi găsi aceste 3 grade de alimentaţie, care se desfăşoară pe rând, ca semi etape ale acestui proces de revenire la parametrii cosmici. Alimentaţia de gradul întâi este cea formată din produse naturale, neprelucrate prin coacere, fierbere şi alte manifestări de acest gen. Putem spune că sa ajuns la o piromanie distructivă în care un bun cetăţean trebuie să fie şi un bun fochist, jucânduse împotriva jocului. Trecerea la acest grad de alimentaţie vă oferă posibilitatea de refacere a ţesuturilor, de refacere energetică, o parte din energia pe care o consumaţi în digestie fiind îndreptată acum spre elementele dinamice ale vieţii, ale înfăptuirii, facilitând pas cu pas şi revenirea corpurilor subtile care, practic, sunt atrofiate de aceste substanţe grosiere (atrofiate nu în sensul de afectare, cât imposibil de conştientizat sau de folosit la modul normal, constructiv, civilizat). Ceea ce se cunoaşte despre aceste aspecte subtile ale existenţei este privit doar prin prisma paranormalului, a extraordinarului, deci, practic, ca aspecte care sunt mai mult spectaculoase, decât parametrii normali ai existenţei. Este vorba de aceeaşi inerţie prezentă atunci când s-a descoperit America (deşi este impropriu spus "descoperită", ci mai bine zis atinsă, căci oricum exista) şi viaţa întregii civilizaţii s-a transformat. De altfel, acolo au fost găsite plantaţiile de tutun, de coca, care aparţin, ca posibilitate de folosire la modul dinamic şi constructiv, abia prezentului. 
Alimentaţia de gradul întâi vă oferă, deci, o vitalitate de 10 ori mai mare decât cea denaturată, mai puţin timp consumat cu prepararea, mai puţine resurse în sensul firesc, căci calitatea domină cantitatea şi determină dispariţia suferinţei, a bolilor, a manifestărilor patologice de orice natură. Acesta este, de altfel, stadiul de alimentaţie al marii majorităţi a reprezentanţilor regnului animal. Şi în cadrul acestui regn întâlnim, practic, o triadă: animalele carnivore, aflate pe o treaptă inferioară de evoluţie, cele care au o alimentaţie mixtă, deci sunt în zona de trecere, şi cele ierbivore sau vegetariene care se află pe o treaptă ierarhică superioară. Produsele care ar aparţine regnului uman, în sensul de a le putea folosi în alimentaţie, sunt cele ale animalelor ierbivore, ele având acea vibraţie paşnică a existenţei. Spre deosebire de alimentele vegetale care mai conţin etheric şi materie fizică, produsele animaliere conţin şi elemente astrale, de aceea produsele animalelor ierbivore care sunt mai paşnice, mai cuminţi, au o vibraţie mai înaltă, deci sunt mai potrivite regnului uman.
Vom detalia mai mult relaţia om animal într-un capitol ulterior, acesta fiind un aspect care, cu toată biologia, genetica şi materialismul de astăzi, practic este necunoscut şi, de asemenea, ignorat, şi atunci veţi realiza că actul de a consuma carne este similar cu a vă ucide prietenii, fraţii, răpindu-vă tot atâtea posibilităţi de colaborare şi de folosire a acestora în sensul de ai putea ajuta în evoluţia lor, dar şi de a le da un sens real, în care relaţia să vă avantajeze în aceeaşi măsură. Există situaţii similare pe alte planete, în care regnurile inferioare sunt ajutate să evolueze prin folosirea lor în scenariile mentale create de civilizaţiile acestor zone, în sensul determinării unor activităţi care să nu le restrângă libertatea, dar ţinând cont că ele sunt coordonate de spiritegrup şi ca aceste entităţi să poată fi ajutate în această coordonare evolutivă. Acea legendă a zeiţei pădurilor, Artemis, de care ascultă toate animalele, nu prezintă decât o latură a posibilităţilor umane. Le veţi putea descoperi ca prietene atunci când nu le veţi mai ucide, când nu le veţi mai vedea ca pe ceva străin şi rău, şi atunci, la rândul lor, ele vă vor putea respecta şi asculta. Dar, cu o mentalitate în care le-aţi transformat în carne de tun, mai precis în producţie de carne, în fabrici de conserve, în haine de lux, vă poate veni greu să credeţi că ar exista şi o altfel de realitate, deşi, practic, ea există dintotdeauna. Animalele nu au memorie, în sensul de a ţine minte toate distrugerile pe care le cauzează omul, aceasta este treaba lui, ca să le repare, şi atunci când el va reveni la lege, va descoperi că are prieteni nu numai în cer şi în planurile subtile, ci şi lângă el. Dar prietenia nu o poate învăţa sau realiza decât prin trezire sau revenire la conştiinţa cosmică, la posibilităţile reale de manifestare a calităţilor divine pe care le are. Vom reveni cu date referitoare la aceste regnuri, a căror realitate minunată aţi ignorat-o mii de ani, ele fiind entităţi care, pentru evoluţia societăţii umane, au acceptat să fie sacrificate în perioada formării corpului fizic, dar aceste sacrificii, la fel ca şi tabieturile, tradiţiile cu care v-aţi obişnuit, nu mai au nici un sens în prezent.
Al doilea grad de alimentaţie este alimentaţia lichidă, obţinută din aceleaşi produse naturale mixate, trecute prin mixer, folosirea acestui instrument determinând o fragmentare a hranei până la stadiul molecular, ceea ce facilitează o asimilare a ei mult mai rapidă în contact cu suprafaţa intestinului, prin mărirea suprafeţei de contact, aspect care face cantitatea de hrană să fie şi mai redusă, cavitatea stomacală reluânduşi rolul iniţial de parte superioară a intestinului subţire, la nivel de ansamblu având loc modificări cu care nu are rost să vă prindeţi mintea, fiind un proces care se reglează de la sine, fără a fi necesară analiza materialistă. Ca să dăm alte câteva date, transformările care au loc de această dată vizează şi sistemul endocrin, cel care face legătura între corpul astral şi corpul fizic, de la acest stadiu putând începe să vă regăsiţi capacităţile subtile fireşti şi, practic, fără nici un efort. Aceasta este mai mult o descriere a efectelor, dar factorul aflat la baza acestor procese este vibraţia.
Alimentaţia făcând parte dintr-o triadă, necesită, pentru realizarea ei, şi folosirea simultană a celorlalte două elemente, energia erotică şi controlul mental. Alimentaţia este pe primul loc al triadei tocmai pentru că o schimbare la acest nivel vă scoate din mentalitatea tradiţională de a trăi numai pentru a mânca, şi aici, prin depăşirea unei convenienţe, apare la nivel mental, deci de înţelegere a realităţii, deschiderea unor noi orizonturi, urmând ca, pas cu pas, să vă puteţi regăsi şi să redescoperiţi cu răbdare realitatea cosmică a monadei, a celor două corpuri pe care le aveţi de fapt şi care pot exista numai împreună, formând un întreg. Deci în alimentaţia de gradul doi apare şi un fenomen de apropiere de Legile Universale, în care cei mai avansaţi, mai obişnuiţi cu acest grad, vor putea sesiza că dispare acel eveniment al mesei, fapta rămânând doar la nivelul simplului gest de a sorbi din când în când câte o gură de lichid, în timp ce puteţi face orice altceva. La acest nivel, alimentaţia se apropie de procesele cosmice legale, în care factorul de manifestare aparţine continuităţii date de o ritmicitate subtilă, în care putem spune că vibraţia unui gest este cu atât mai înaltă, cu cât se descoperă continuitatea în valori mai infinitezimale, deci cu oscilaţii mereu mai mici, mai multe cu aceeaşi lungime de undă, şi pas cu pas, prin înţelegerea acestor lucruri, se va putea ajunge la al treilea grad de alimentaţie care este alimentaţia cauzală, deci cea realizată, pur şi simplu, prin respiraţie, pe care oricum o aveţi, dar care necesită, pentru a o şi conştientiza, să daţi la o parte, pas cu pas, consumul de materie din mediu.
Ceea ce am prezentat în această comunicare reprezintă, în linii mari, programul evoluţiei la acest nivel, care poate fi realizat întro perioadă de cel puţin 7 ani şi cel mult 21, dar numai în paralel cu celelalte două elemente ale triadei, şi veţi putea constata că firescul, bunul simţ al înfăptuirii, nu vă va permite să o luaţi prea înainte cu un element, neglijândule pe celelalte. Toate au importanţă în felul lor, neavând cum să existe comparaţii sau ierarhizări, căci reprezintă trei faţete ale aceleiaşi unităţi. 
Nu trebuie să vă surprindă că în acest context am intercalat şi date referitoare la regnul animal, căci alimentaţia reprezintă o relaţie cu regnul imediat inferior, la fel cum pentru noi formele mentale pe care le generăm reprezintă un fel de hrană, bineînţeles cu polaritatea sa: cele bune îi atrag pe cei buni, iar cele negative pe cei negativi. De aceea, felul în care gândiţi nu reprezintă numai un proces creativ, ci şi o relaţie cu regnurile aşa zise superioare, orice fiinţă putând trece de la un regn la altul, pas cu pas. Am vorbit de această relaţie alimentară cu regnul animal pentru a ne putea permite să detaliem, într-o comunicare ulterioară, tipurile de relaţie cu acest regn, care implică la nivel real şi dimensiunea informaţională. De altfel, veţi descoperi că adevărata relaţie între regnuri este informaţională şi nu alimentară, dar aceasta pas cu pas, căci de voi depinde ca, prin trezire, să vă puteţi asuma, alături de responsabilitatea propriei existenţe, care vă revine incontestabil, şi alte veleităţi sau aspecte colaterale care, prin înţelegerea realităţii, vă solicită să ajutaţi regnurile inferioare în evoluţia lor.
Curaj, prieteni! Solteris!

Va urma,
Sursa: "Viata pe Geea"