Pagini

20 aprilie 2011

Mesagerii-Confederatia Galactica

25 VII 1995
Ora 3.00, Violet

Solteris! Continuăm seria comunicărilor din zona Retezatului, cu aceeaşi dorinţă sinceră de a ne face datoria. Practic, este încă o transmisie în direct adresată Omului, adresată unei civilizaţii care se află în pragul unei noi deveniri ce va rezulta prin depăşirea etapei de metamorfoză pe care o reprezintă Apocalipsul.
Nu este greu pentru cei care respectă Legea sau măcar încearcă acest lucru. Realitatea trăirii nu implică jumătăţi de măsură, nu implică oscilaţii, teorii sau mofturi. Ceea ce facem oferind adevărul gratuit este dat de o situaţie de necesitate, în care neînţelegerea acestor transformări va adus în pragul autodistrugerii. Oricât de mult ar fi, nu este decât începutul, căci voi vă aflaţi întotdeauna la început. Voi sunteţi cei care trebuie să vă coordonaţi existenţa revenind la acel tron de aur pe care staţi de mii de ani, ignorânduvă, lăsând ca senzorialul săşi facă de cap, când în realitate voi sunteţi capul, voi sunteţi Alfa şi Omega, voi sunteţi cei care sunteţi, şi aceasta fiecare în parte. Cei care vor citi aceste rânduri, sperăm că vor înţelege înainte de a ne acuza de blasfemie sau de prea mult curaj că ceea cei opreşte săşi asume responsabilitatea propriilor trăiri este lenea, orgoliul, indiferenţa, limite acumulate în mii de ani, dar de care se poate scăpa întro secundă, prin actul deciziei şi prin faptele care urmează, pentru a vă putea reface vibraţiile. Vibraţia este cea care caracterizează o entitate, fiind o reflectare a faptelor sale, a gândurilor şi a sentimentelor. Voi vă alegeţi prin ceea ce aţi ales. Ridicarea vibraţiilor va determina transformări din ce în ce mai dinamice, în care cei ce au vibraţii înalte vor putea fi pe fază, adică vor înţelege ceea ce se întâmplă şi implicit vor folosi, rămânând ca ceilalţi să facă acest pas întro încarnare următoare.
Astăzi, ne aflăm în situaţia în care aspectele reale, pe care vaţi obişnuit să le priviţi ca pe un hobby sau un moft, trebuie săşi spună cuvântul pentru ca voi să nu mai uitaţi săl spuneţi. Omul obişnuit nuşi doreşte răul, dar îl aplică necunoscând binele, astfel încât, printre atâtea încercări, probe, modalităţi ale cunoaşterii, mai apărem şi noi, în al doisprezecelea ceas, oferind o alternativă la îndemâna oricui, dar care vă solicită întreaga responsabilitate. Este ultimul tren sau ultima şansă care poate fi oferită la nivel de civilizaţie, iar cei care se vor agăţa de raza de lumină care porneşte de aici, din Zona Românească, vor putea înţelege că nu este în zadar, că lumea nu este a altcuiva decât a oamenilor şi că poate fi numai după chipul şi asemănarea lor, numai după voia şi hotărârea lor. Nimeni nu vă poate salva în locul vostru. Nu vă mai limitaţi în justificări inutile, căci ceea ce nu pare, nu înseamnă că nu este. Nu vă lăsaţi orbiţi atunci când simţiţi binele, nu vă lăsaţi apăsaţi în faţa lucrurilor ce nu vă plac. Nimic nu vă poate murdări sau ridica decât voi înşivă, căci totul depinde de voi. A vă da astăzi responsabilitatea care vă aparţine de fapt, asta se poate numai pas cu pas, de aceea ne aflăm şi noi aici, tocmai pentru a supraveghea această revenire, această trecere la o nouă epocă, dar nu întrun sens persuasiv sau ierarhic ci, după cum veţi decide voi, putem interveni sau modela un program în care jumătate din drum depinde de comportamentul vostru, de decizia voastră, de bunul simţ şi de hotărârea pe care le dovediţi în faptele voastre. Ceea ce faceţi voi e la fel de important ca şi ceea ce facem noi. Nu există mare sau mic, mult sau puţin, căci ceea ce există este sensul, dinamica, firescul progresului, al evoluţiei.
În această primă perioadă putem structura primele etape ale unui program de colaborare, urmând ca, pas cu pas, să vă implicaţi, noi urmând să vă ajutăm numai după cum o veţi cere voi, pentru că, la rândul nostru, avem existenţa noastră, evoluţia noastră, iar ceea ce facem aici este o datorie sacră de a nu permite autodistrugerea unei planete. Nu vă mai limitaţi în cercuri strânse, şi ne adresăm mai ales locuitorilor Zonei Româneşti. Reveniţi la valorile universale, căci ale voastre sunt şi nimeni nu vi le poate lua. În locul unei agitaţii inutile în plan material, folosiţi materia pentru a regăsi spiritul, în sensul ridicării gradului de conştienţă. Nimeni nu vă poate oferi ceea ce voi înşivă vaţi răpit. Vreţi să intraţi în Europa în loc să vă îndreptaţi spre lumea voastră interioară, dar cei care se regăsesc nu au nevoie de drepturi sau aprobări: ei ştiu că se află pretutindeni, că pot face orice, oriunde, oricând. Însă mai avem până acolo, so luăm deci cu răbdare, pas cu pas, căci la fiecare pas pe care noi îl facem, şi voi trebuie să faceţi unul, altminteri vă veţi îndepărta.
Seria comunicărilor care urmează le vom realiza din Rarău, centrul energetic actual la Geei, zona de graniţă între două lumi, între două civilizaţii, un fel de linie întâi pe care fiecare se poate întâlni cu el însuşi, între ceea ce este şi ceea ce este dorinţa sa să fie prin înfiinţarea deciziilor sale. Ca structură a informaţiei pe care o dăm, urmează o alternanţă dinamică între datele transmise de Confederaţia Galactică şi Civilizaţia Sumeriană, cel deal treilea canal fiind Planul Astral. Vom folosi un stil mai direct, fără prezentări personale, pentru a nu ne transforma inutil în idoli, căci informaţia nu aparţine cuiva, ci tuturor; noi ne facem numai datoria de a rosti ceea ce este, pentru ca voi să vă aduceţi aminte de ceea ce deja ştiţi.
Iar dacă voi vă îndoiţi sau vă permiteţi acea seriozitate a scepticismului care are la bază orgoliul şi nu dorinţa de cunoaştere, nu uitaţi de generaţiile care se află alături de voi, şi care chiar dacă nu au maturitatea cu care vaţi obişnuit, aparţin totuşi altei civilizaţii. Dacă vreţi să păstraţi tradiţia, faceţio pentru voi, dar lăsaţii pe cei care au un alt program să şil continue. Copiii astăzi îşi salvează părinţii, dar bineînţeles, pe cei care vor să fie salvaţi. Ascultaţii pe cei care sunt pregătiţi la fel ca şi voi, însă mai puţin păcăliţi. Astăzi se poate vorbi de situaţia paradoxală în care aceia care şiau asumat răspunderea de a avea grijă de un copil, pot să fie salvaţi de acesta, dacă vor avea bunul simţ săl asculte. Culmea ironiei este că, dintrun milion patru sute de mii de entităţi lucide din Zona Românească, aproape un milion aparţin generaţiilor care se află sub protecţia lui Saturn, deci sub 28 de ani, al doilea val fiind al unei generaţii care astăzi are cam 10 ani. Am putea spune că toţi copiii de pe întreaga planetă, adică entităţile care sau încarnat în urmă cu cel mult 10 ani, sunt sâmburele noii civilizaţii, dar existenţa lor şi posibilitatea de a continua împreună depinde de responsabilitatea pe care vo asumaţi, şi mai ales de către cei care se află în posturile de decizie, prin care pot influenţa alţi fraţi deai lor.
Facem un apel la bun simţ, în al doisprezecelea ceas, ca aceia care au ales răul să nul mai generalizeze, iar dacă nu vor să schimbe nimic, cel puţin să respecte generaţia prin care se va naşte o nouă lume, a tuturor de fapt, dar la care fiecare va participa atunci când va decide: fie acum, la formarea ei, fie după ce vom da o tură prin Astral, din pricina încăpăţânării şi a orgoliului... Prezentarea sinceră a situaţiei nu este pentru a speria pe cineva, ci pentru a putea fi înţeleasă necesitatea unei decizii, a revenirii la posibilitatea de control asupra propriei voastre existenţe. Căci noi avem datoria de a vă sugera, dar voi aveţi puterea de a şi face. Curaj, prieteni, şi până în Rarău, Solteris!

Va urma ,

Sursa:'Viata pe Geea"