Pagini

28 aprilie 2011

Mesagerii- Ansamblul social
Solteris, prieteni! Profităm de vibraţia Palmirei pentru a deschide cercul acestui capitol, a cărui diversitate suntem siguri ca o bănuiţi. Vom analiza cu răbdare toate aceste megastructuri, în virtutea cărora aparent se mişcă întreaga civilizaţie terestră, structuri a căror provenienţă trebuie desluşită pentru a putea fi îmbunătăţită. În decursul a diferite epoci, societatea terestră a cunoscut diferite forme de organizare potrivit cu mentalitatea şi cu gradul de înţelegere a realităţii, structuri care au rol în coordonarea relaţiilor umane, având la bază sisteme concepute pentru a servi acest joc între iluzie şi realitate, între cauză şi efect. Menţinerea unei astfel de structuri a fost necesară câtă vreme a existat un anumit standard, o anumită mentalitate, în general folosită fără a fi prea mult schimbată în decursul epocilor. În etapa actuală, în care se realizează individualizarea, deci trecerea de la acceptarea unei mentalităţi tradiţionale la folosirea la propriu a Forţei Mentale în sensul normal al continuării creaţiei, existenţa unor astfel de structuri se va dovedi inutilă. Va exista, într-adevăr, o organizare socială, dar fără să impună în nici un fel limite entităţii, ci mai degrabă fiind vorbă de reguli de bun simţ, care să permită o desfăşurare normală a existenţei, lăsând deschise în permanenţă posibilităţile evoluţiei, însă fără a obliga pe cineva să evolueze.
Sistemul care trebuie realizat implică rezolvarea problemei bazei materiale, astfel încât entitatea umană să poată trăi într-adevăr nu ca un sclav al materiei, ci la modul liber, având posibilitatea de a face ceea ce-i place şi în sensul pe carel decide. Un prim pas făcut astfel, care trebuie prezentat, este acest aspect în care omul va depăşi stadiul muncii fizice, aceste produse care-i sunt necesare, orice lucru urmând să fie produs de automate, deci de un ansamblu de calculatoare şi roboţi care vor asigura pentru toată populaţia planetei cele necesare din punct de vedere material. Mai departe însă, evoluţia depinde numai de fiecare. De altfel, prin ridicarea vibraţiilor, foarte multe stări cu care v-aţi obişnuit (lenevia, indolenţa, indiferenţa şi altele asemănătoare) nu vor mai putea exista, căci se va ajunge până acolo încât răutatea se va întoarce instantaneu la cel care a produs-o, astfel încât un gând de ură sau distrugere va face ca entitatea care la emis să se autoexcludă din Planul Fizic, practic Legile Universale devenind mult mai vizibile prin creşterea vibraţiilor, care au drept efect reducerea timpului între cauză şi efect, până la manifestarea acestuia instantaneu cu cauza. Astfel, capacităţi cum sunt teleportarea, levitaţia, telekinezia vor redeveni accesibile oricărei entităţi, fără ca ea să fie nevoită să muncească prea mult şi la propriu, practic de aici urmând evoluţia în deplinătatea puterilor divine pe care le are fiecare.
În această etapă de trezire, astfel de lucruri, care astăzi sunt considerate paranormale sau greu de atins, mulţi transformândule într-un scop, vor deveni banale şi implicit se va putea vedea sensul real al evoluţiei, care nu implică un scop, ci numai decizia fiecăruia, fiecare putând fi Zeul, Creatorul, care în funcţie de ceea ce creează mai departe poate verifica în practică şi, într-adevăr, poate merge înainte. Se va ajunge aici prin creşterea vibraţiilor şi putem vedea că, aşa cum astăzi vorbim despre această trecere între două civilizaţii, în care pas cu pas trebuie să vă redobândiţi credinţa că voi sunteţi creatorii, urmează acea epocă în care veţi putea jongla cu materia, în sensul aceluiaşi joc firesc al dinamicii universale, având posibilităţi mult mai ample şi care, practic, ar fi considerate incredibile astăzi. Ceea ce putem face este să vă oferim date astfel încât această trecere să fie cât mai puţin şocantă şi, într-adevăr, să poată fi înţeleasă, căci trecerea la nivel social, de la un întreg ansamblu de instituţii, la lipsa lor, se poate face numai pas cu pas. Formarea acestui edificiu actual s-a realizat tot într-o perioadă mai lungă, căci instituţiile au apărut una câte una, deşi aveţi impresia că aşa ar fi de când lumea, dar practic ele au apărut într-o succesiune a necesităţii, la fel cum este normal să şi dispară prin revenirea omului la legalitate. Primul act este acela al transformării regimului alimentar, fapt care va atrage după sine dispariţia industriei cărnii, a conservelor, a fermelor care cresc animale pentru carne, de asemenea restrângerea suprafeţelor agricole, mai ales a celor pe care sunt cultivate plante din familia gramineelor, deci cerealele, prin dispariţia pâinii din alimentaţie. Prin revenirea la credinţa firească, prin cea dea doua naştere, prin revenirea la Tatăl, va dispare Biserica, ca instituţie, rămânând valabilă biserica reală care este Templul fiecărei entităţi, vor dispărea filosofiile.
Prin asigurarea bazei materiale, va dispare şi politica, şi armata, şi alte asemenea cleruri şi suprastructuri care nu-şi au rostul deasupra entităţii umane. Va rămâne în picioare sistemul de învăţământ dar în care, de această dată, informaţia va fi reală şi în permanent nouă, prezentă, astfel încât, deşi se vor păstra parametrii unei astfel de structuri, nu se va mai putea vorbi de o transmitere a unei informaţii de la o generaţie la altă. Fiecare entitate va primi acea iniţiere în sensul real al vieţii, prin care mai departe să se poată descurca singură. Este acea imagine în care, odată ce ai învăţat să înveţi, eşti propriul tău învăţător şi astfel, prin autoeducaţie, poţi avea acces la orice fel de experienţă, de cunoaştere, fiecare având posibilitatea de a fi un învăţător în sensul de a putea împărtăşi din experienţa sa cui i-o va cere, acestea fiind bazele viitoarelor relaţii în care, fiecare fiind unic, original, orice relaţie de colaborare va fi şi un schimb dinamic de experienţă întotdeauna lipsită de monotonie şi într-o permanentă dinamică. Fiecare având acces la creaţie, se poate înţelege că nu vor mai fi structuri industriale, ci oricine va dori, va putea să-şi materializeze ceea ce are nevoie, iar cei care vor rămâne în urmă la acest nivel vor fi ajutaţi de un ansamblu tehnologic care întotdeauna le va furniza ceea ce au nevoie şi care va fi susţinut de cei mai dinamici, pentru ca omul să nu trăiască o impresie a dependenţei de materie şi să realizeze în ceea ce face întreaga responsabilitate fără o dependenţă de exterior.
Se va ajunge aici, dar cu răbdare şi nu prin aspecte de revoluţii sau violenţe inutile, ci cu ceea ce se întâmplă astăzi: creşterea vibraţiilor care va determina acest drum de la sine. Numai că este bine să fiţi pregătiţi pentru aceste megastructuri, să nu mai aveţi impresia dependenţei de ele, şi nu atât de ele, cât de o mentalitate preluată prin acceptare, care a dus la un astfel de efect. Prin trezire, renunţând la aceste forme mentale care vă formează o credinţă a dependenţei, a temerilor, a influenţelor exterioare, veţi vedea că aceste structuri îşi vor pierde valabilitatea şi că ceea ce vă ţinea în legătură cu ele nu era altceva decât credinţa voastră. Bineînţeles că nu este vorba de un aspect haotic, ci chiar de normalitatea libertăţii în care, prin trezire, omul va realiza că într-adevăr este liber. Aceasta nu se va face pentru toţi dintr-o dată, ci pas cu pas, cu cât cei lucizi, care vor respecta Legea se vor înmulţi, cu atât aceste structuri îşi vor pierde rostul şi vor fi înlocuite de la sine. Cei care vor refuza să se schimbe (şi de fapt nimeni nu-i obligă) şi vor reuşi totuşi să facă faţă trecerii de la o vibraţie la alta, în acest Apocalips, vor avea, bineînţeles, structurile lor de organizare, în care să-şi permită o atitudine statică, din moment ce asta doresc, în locul dinamicii universale. Se va realiza astfel o separare a lumii, astfel încât, prin spiritualizare, pe Geea vor există două regnuri: regnul uman, al celor care merg mai încet, şi regnul îngerilor, cei care merg în ritmul firesc al dinamicii universale şi realizează responsabilitatea continuării creaţiei.
Dar să revenim la prezent. Vom lua fiecare structură în parte a sistemului social şi relaţiile dintre ele, desconspirând ceea ce a determinat evoluţia lor până în stadiul prezent, ca şi soluţiile de perspectivă, care să poată oferi o imagine mai holistică asupra transformărilor care au loc, astfel încât să aveţi posibilitatea de a fi pe fază, şi mai mult decât atât, de a merge înainte. De altfel, acest gen de informaţie, de prognoză şi de anticipare a evenimentelor, este modul în care ar trebui scrise ziarele şi ar trebui folosite canalele mass-media, astfel încât informaţia prezentă să poată fi utilă în sensul ca omul să se poată implica în anumite evenimente şi să le rezolve astfel. Ceea ce se face astăzi, prin prezentarea unor situaţii deja consumate, nu reprezintă decât tot un handicap prin care singurul rezultat pe care îl conferă, este resemnarea şi o aşa-zisă deşteptăciune care, la nivel de practică în sensul posibilităţilor de implicare, de acţiune, nu are nici o valabilitate, căci numai prezentând o situaţie înaintea manifestării ei, omul poate lua decizii corecte care să-i permită alegerea binelui şi să-şi dea seama de responsabilitatea pe care o are faţă de ceea ce face pentru a fi într-adevăr mai bine, implicit realizând că de el depinde să aleagă cele mai bune soluţii, atât pentru sine cât şi pentru cei din jurul său. Atunci când în întreaga societate entităţile vor fi cu mentalul înaintea manifestării, va exista şi posibilitatea de permanentă autocorecţie, atât a sistemului particular cât şi a întregului ansamblu social, prin măsurile pe care, de fapt, fiecare le va putea lua în ceea cel priveşte. Această este introducerea necesară. Mai departe, pas cu pas, vom analiza fiecare dintre aceste domenii în sensul de a vă putea forma o imagine de perspectivă, de a înţelege transformările care au loc, astfel încât evoluţia să nu dea peste voi asemenea unui val, ci să o recunoaşteţi în propria voastră mişcare, în propria voastră dinamică, prin firescul său.
Solteris!

Va urma,
Sursa : "Viata pe Geea"