Pagini

5 aprilie 2011

Mesagerii- Zamor, Troden, Kallyman: AltairAbordăm perspectiva reală a cunoaşterii. Orice informaţie care vine din exterior, deci implicit de la noi, poate fi înţeleasă numai printr-o reflectare în experienţa particulară. A accepta binele nu este suficient pentru a-l folosi, căci nu pot fi folosite decât lucrurile care sunt înţelese, indiferent de polaritatea lor. Cei care înţeleg răul s-au adaptat la el pentru că el deja este înţeles. Despre lumea universală, despre Legile Cosmice, informaţia pe care o cunoaşteţi o abordaţi ca simplă teorie. Cei care decid să se trezească, e bine să nu uite că teoria trebuie adaptată practicii, şi nu invers. De altfel, fiecare cunoaşte ce înseamnă acest lucru prin experienţa cunoaşterii materialiste, ale cărei consecinţe sunt evidente. Graba, ca şi obişnuinţa de a cunoaşte fără a ţine cont de consecinţe, nu trebuie repetată şi în cazul cunoaşterii reale. Orice entitate se perfecţionează numai prin propria-i experienţă, experienţa celor din jur neoferindu-i decât confirmări. De aceea, atragem atenţia că materialismul este posibil fără responsabilitate, dar cunoaşterea universală necesită responsabilitatea absolută, curajul şi îndrăzneala de a merge înainte. Planul Fizic este asemeni unui laborator în care fiecare are posibilitatea de a experimenta pentru a-şi reaminti legile. Vă putem da metodele, dar simpla lor cunoaştere nu vă poate înlocui experienţa, şi de aceea orice informaţie trebuie verificată, aplicată şi înţeleasă. Ceea ce facem prin această carte este numai o imagine de ansamblu asupra prezentului, dar metodele de aplicabilitate concretă, paşii de început, le găsiţi în revista ELTA, unde aveţi informaţii pentru ceea ce înseamnă în prezent aplicarea pragmatică a informaţiei, vizând revenirea la vibraţia universală.
Colaborarea extraterestră, ca de altfel orice colaborare, este ceva nou pentru majoritatea a oamenilor obişnuiţi să se zbată singuri sau într-un cerc extrem de limitat, determinat de concepte, tradiţii, obişnuinţe, dintre care poate cea mai neplăcută este să consideraţi că ceea ce vă înconjoară vă este străin sau împotriva voastră, când, de fapt, sunt tot manifestări ale Principiului. Fenomenul care se află la baza tradiţiei este lenea, indiferenţa ce cauzează starea de plictiseală. Prima Lege a cunoaşterii este dinamica - nici un lucru nu are cum să fie valabil la infinit, firescul progresului, al evoluţiei spunându-şi întotdeauna cuvântul. Ceea ce pare extraordinar, prin folosirea lui devine banal, astfel încât nu mai aveţi nevoie de un lucru pe care-l cunoaşteţi. Sensul firesc al cunoaşterii este acela de a depăşi limitele, rezultatul său fiind o continuă eliberare, o permanentă ridicare a vibraţiilor. Neexistând început sau sfârşit, dinamica este însăşi existenţa, neexistând altceva în afara ei. Chiar şi cei care preferă să stea, dacă nu acţionează ei, tot se acţionează asupra lor, şi atunci sunt nevoiţi să reacţioneze. E logic că orice reacţiune este mai mult un gest de teamă decât o rezolvare responsabilă, şi aceasta adesea când deja este prea târziu. Una din consecinţele blocajului mental este izolarea, lipsa colaborării creând ierarhii, ca şi impresia că aceia care nu sunt la fel sunt împotrivă sau duşmani. Nu poate fi greu de înţeles că acel concept materialist de legalitate nu este decât un aspect teoretic. Egalitate sau copiere nu poate exista, şi nici ierarhie. Există doar diferenţe date de nivelul de vibraţii pe care îl are fiecare, ceea ce este, de altfel, o manifestare a individualizării.
Colaborarea din interiorul civilizaţiei terestre este bazată pe asemănări prea mari pentru a exista, fenomenul fiind acela de copiere, ca rezultat al sistemului educaţional. Numai cei care au curajul autoeducaţiei pot cunoaşte, experimenta şi înţelege elemente noi, care nu sunt reflectate de nivelul general, ci din contră, infirmate. Fiecare poate fi extraordinar când se urmează pe sine însuşi, încrederea în propriile-i forţe făcându-l să fie deschis colaborării, pentru că numai cei neîncrezători lovesc mai întâi şi apoi comunică. Ceea ce trebuie să înţeleagă fiecare este că orice vibraţie joasă emisă asupra exteriorului are şi o reacţiune care se întoarce la sursa care o generează. Este, de altfel, vorba de Legea Karmei, a cauzei şi efectului, cum este scris şi în Biblie: "Cel care scoate sabia, de sabie va pieri." Nu trebuie să vă surprindă că ne adresăm vouă prin lucruri cunoscute, căci de sute de ani studiem felul în care trăiţi şi posibilitatea de a vă ajuta. Tocmai de aceea este posibilă o astfel de carte. Putem să vă vorbim pentru că vă cunoaştem. Pentru cei care au curiozitatea să ne cunoască, le putem spune că începutul este propria cunoaştere.
A te regăsi înseamnă a-i regăsi şi pe ceilalţi, căci UNUL este în toţi şi toţi sunt în UNUL. Astfel, cel care se urmează nu se va izola de cei din jur, ci din contră, se va apropia de ei, reuşind într-adevăr să colaboreze. Cunoaşterea este posibilă numai prin IUBIRE, ce este în afara ei nu este cunoscut încă. Adesea ne vine greu să concepem cum puteţi fără IUBIRE, adică fără PUTERE. Numai cel care este mai puternic poate face ceva pentru cei din jurul său, iar cel care face pentru ceilalţi devine, într-adevăr, mai puternic.
Puteţi greşi, şi sunt fireşti greşelile numai atunci când nu înţelegeţi. Dar nu vă grăbiţi să eliminaţi o greşeală înainte de înţelegerea ei, pentru că atunci ea se va repeta chiar împotriva voinţei voastre, până ce o veţi înţelege, soluţia în orice problemă fiind aceea a răbdării. Singura performanţă care se cere omului este răbdarea, continuitatea şi ritmicitatea efortului de a merge înainte. Răbdarea vă oferă nu numai realizări, ci şi posibilitatea de a vă bucura de ele - cum s-ar spune, cel care este hipnotizat de linia orizontului nu mai vede pe unde merge şi atunci va fi nevoit să se întoarcă. Întotdeauna aveţi înainte această linie, dar pe măsură ce vă îndreptaţi spre ea, ea se depărtează, şi dacă urmăriţi să o ajungeţi nu o veţi ajunge niciodată, totuşi nu uitaţi că sub picioarele voastre se află realizări care, cândva, nu se vedeau decât la orizont. De aceea se poate spune că lucrul pe care-l cunoşti nu te mai interesează, pentru că îl depăşeşti. Sensul firesc al cunoaşterii îl intuieşte fiecare, însă pentru a putea trăi la propriu este necesară revenirea la parametrii universali, deci la maximum de randament, la legalitate, la firescul nemuririi, al puterii, al luminii. Nu alergaţi după lumină, ci generaţi-o, identificaţi-vă cu ea, deci cu voi înşivă şi, într-adevăr, vă veţi recunoaşte ca FII ai Luminii.
Ca să fie bine, e suficient să generaţi binele, a-l căuta înseamnă să uitaţi că el este în puterea voastră şi nu undeva în afară. Lumina, Binele, Armonia nu sunt un privilegiu la care civilizaţia terestră nu ar avea acces, ci sunt inaccesibile numai pentru cine este împotriva binelui blocându-l, amplificând răul chiar inconştient... Cel care face bine, îl poate amplifica fără prea mult efort, astfel încât, pe măsura continuităţii realizate prin ritmicitate în efortul pe care-l depuneţi, se realizează şi un al treilea element, şi anume amplificarea, căci aşa cum se spune, cel care dă va primi de zece ori, iar cel care ia va plăti de zece ori. Degeaba vrei un lucru dacă nu poţi să dai, căci pentru cel care nu poate să dea, singura soluţie este egoismul, adică să ia, ceea ce-l va face să plătească, astfel încât Iubirea nu se poate fără Putere, căci este Una cu ea. Cei care amplifică răul, o fac pentru că se tem, iar cei care amplifică binele - pentru că ştiu să iubească.
Voi cunoaşteţi răul, dar în loc să vă plictisiţi de el, aţi ajuns să vă supuneţi lui. A cunoaşte Legea înseamnă a fi liber. Totul se poate schimba în Tot pentru cei ce au răbdare să schimbe totul, iar pentru cei care nu doresc binele - măcar să-şi asume responsabilitatea răului. E dreptul lor, căci fiecare poate alege, iar cel care ştie să aleagă poate regăsi credinţa în el însuşi. Numai prin practică, prin experienţă, puteţi avea încredere în voi, de aceea informaţia o dăm numai la nivel de principiu, pe care fiecare îşi poate ţese elementele date de experienţa sa particulară. Tocmai de aceea nu ne permitem să spunem ce să faceţi, ci cum să faceţi, în funcţie de propriile voastre decizii. Prin materialism s-au generalizat experienţele particulare, frustrând entitatea de posibilitatea originalităţii. Astfel, ca experienţă la nivel alimentar, sensul este de a reveni la energia cauzală, de a nu mai folosi materia.
O primă etapă este aceea a alimentaţiei naturale de gradul I, cea de-a doua - alimentaţia lichidă, de gradul II, ultima fiind cea reală, a energiei universale, captată prin respiraţie. Odată eliminate aspectele inutile, rămâne ceea ce este util. De aceea, cunoaşterea nu înseamnă să vi se dea, ci să daţi la o parte ceea ce nu este necesar, revenind la elemente din ce în ce mai simple, mai sintetice, fenomen pe care, de altfel, îl realizaţi în tehnologie, prin ridicarea calităţii, dar acelaşi lucru îl puteţi face şi pentru voi.
O informaţie particularizată duce la lipsa libertăţii celui care o foloseşte. Nu vă putem spune dacă să mâncaţi brânză cu ceapă sau ceapă cu brânză, ci primul pas este alimentaţia naturală, combinaţiile fiind infinite la acest nivel, căci din zece elemente se pot face, luate câte trei, combinări de zece luate câte trei, ceea ce înseamnă 60 de preparate, combinaţii care depind numai de imaginaţia şi responsabilitatea fiecăruia. Astfel, ceea ce la nivel de cuvânt pare sec, la nivel de manifestare este o infinitate de imagini. Pas cu pas, alimentaţia va fi înlocuită cu imagini, sunete, culoare, parfum, într-adevăr cu mult mai plăcute, pentru că nu vi se cere o penitenţă, ci să scăpaţi de o penitenţă.
Pentru a cunoaşte binele, trebuie să sacrificaţi răul cu care v-aţi obişnuit, deci trebuie să ne înţelegeţi că nu suntem împotriva tradiţiilor, ci a consecinţelor dramatice pe care le determină în prezent repetarea lor inutilă. Nu poţi pune nimic în loc, până ce nu eliberezi un loc. E foarte clar acel principiu în care se spune că două lucruri nu pot ocupa în acelaşi timp un acelaşi spaţiu. De aceea, înaintarea vă solicită curajul de a sacrifica un lucru bun pentru un altul şi mai bun. SOLTERIS!

Va urma,
Sursa:'Viata pe Geea"