Pagini

30 aprilie 2011

Mesagerii- Oraşul sumerian Ladomyr


Zona Retezat

Solteris! Reluăm scrierea acestei cărţi după aproape o lună de la întrerupere, o perioadă ca element al manifestării, un ciclu ca element al realităţii. Satelitul SI a răsărit cu Ascendentul în Constelaţia Peştilor, iar RA în Constelaţia Balanţei. Sunt puncte de vedere care corespund manifestării terestre, deci valabile aici şi acum. Continuăm acest capitol care vizează direct ansamblul social, iar mai concret, toate manifestările umane de pe suprafaţa Geei. Abordarea acestei tematici o facem în sensul revenirii la ansamblul universal  integrarea în Univers. Pornim de la simpla imagine că nimic din ceea ce trăiţi nu ar exista dacă voi nu aţi exista. Pentru a vă putea schimba, trebuie să înţelegeţi existenţa, prin recunoaşterea sa. Tot ceea ce vedeţi pleacă din UNUL, Principiul sau Absolutul, acesta este izvorul vieţii eterne, fără început şi sfârşit. Unul se află în toţi şi toţi se află în Unul, diversitatea infinită a manifestării oferind faţete diferite ale aceleiaşi monede, sau mai real spus, monade (unităţi). Aceasta vă poate confirma că diversitatea nu înseamnă separare, ci se manifestă în cadrul aceleiaşi unităţi. Orice manifestare a unităţii se numeşte fiinţă sau Fiul. Când Fiul îşi recunoaşte Tatăl, recunoaşte că trăieşte în acesta, se spune că e una cu EL. Iar când devine Una cu El, înseamnă că a revenit cu drepturi depline la statutul de divinitate, de fiinţă cosmică, care prin propria decizie poate continua creaţia. E simplu, pentru a putea trăi trebuie numai să vă recunoaşteţi existenţa în Tatăl. Efortul necesar este cel de a da la o parte ceea ce vă împiedică să vedeţi aceasta, deci blocajele mentale, conceptele şi, de asemeni, gândirea.
Vrem să accentuăm că orice informaţie, indiferent de sursa din care vine, are aceeaşi origine, lumea interioară, fiecare putând avea, în funcţie de vibraţia pe care o are, acces la o informaţie pe măsură. Pentru entitatea umană, mai ales în Zonă Românească, există două surse informaţionale aparent în opoziţie: cea exterioară (tradiţională, senzorială) şi cea metafizică sau subtilă, care vizează înţelegerea realităţii, dar pe care majoritatea dintre voi o preia tot din exterior: din cărţi, reviste, alte canale massmedia etc. Pentru a putea înţelege corespondenţa între ansamblul social şi cel universal, trebuie percepută corespondenţa informaţională, căci ceea ce este sus este ca şi ceea ce este jos, şi în realitate una sunt. Primul gen de informaţie blochează accesul la lumea interioară, pe când cel de-al doilea îl deschide, însă informaţia reală, informaţia vie este cea pe care voi înşivă v-o daţi prin faptele voastre. Termenul de informaţie este mai aproape de obişnuinţa analiticului, dar în realitate este vorba de vibraţie, deci de trăire. Încercarea de a transmite o vibraţie prin elemente informaţionale, analitice, din partea celor care au acces la astfel de date, îi obligă pe aceştia să depună efortul prelucrării lor, al particularizării şi al recunoaşterii în propriul sistem, recunoaşterea deschizându-vă calea pragmatismului, a dinamicii şi, pas cu pas, a evoluţiei.
Vibraţia se poate transmite numai în Tăcere, dar pentru a reveni la Tăcerea recunoaşterii în Tatăl, trebuie parcurs un drum prin care se descoperă Calea reală a libertăţii, a continuării creaţiei şi care, de această dată, este particulară. Realitatea este mult mai simplă decât vă puteţi închipui, însă are cunoaşterea ei, pe care o puteţi face numai pe drumul Conştientului, care vă îndreaptă spre Conştienţă, prin depăşirea elementelor analitice.
Am făcut această paranteză pentru a putea înţelege că ansamblul social aparent alcătuit din elemente diverse, dispersate, în realitate una sunt, faţete diferite ale aceleiaşi realităţi. Manifestările terestre la nivel de ansamblu stau sub semnul corespondenţei lor macrocosmice, a vibraţiei astrologice existente în Sistemul Phydelia. Astfel, armata corespunde influenţei planetei Vamfim (Marte), comerţul  lui Mercur, dragostea  lui Venus, abundenţa  lui Jupiter, şi aşa mai departe. Puţine sunt manifestările în care este continuată creaţia fără a fi preluată influenţa acestor corespondenţe. De altfel, creaţia în Planul Fizic înseamnă materializarea unor noţiuni create în planurile subtile.
Singurul domeniu care se ocupă cu aceasta este evoluţia ştiinţifică şi tehnologică, însă datorită ignorării lumii cauzale, descoperirile au fost făcute prin prelucrarea materiei, deci prin consumarea unor creaţii deja existente, ceea ce înseamnă metode noi dar nu creaţii noi. Pornind doar de la senzorial, se ajunge la consum şi, implicit, la un sens distructiv. Schimbarea de sens care are loc astăzi impune o schimbare a mentalităţii şi, ca o consecinţă firească, a parametrilor manifestării. Este o schimbare care are loc în întregul Univers, toate fiinţele fiind Fii ai aceluiaşi Tată, percepând-o în lumea lor interioară. Mai apropiat, pentru a fi înţeles, este faptul că cei care se recunosc se pot racorda la dinamica întregului Univers, la care sunt oricum acordaţi, însă nerecunoaşterea acestui lucru determină o inerţie a cărei cauză este decizia Omului, căci nimeni nu poate trece peste decizia voastră, nici chiar Dumnezeu. Când Fiul îşi recunoaşte Tatăl, el îşi recunoaşte Spiritul, adică Puterea absolută de decizie. 
Unitatea nu are cum să fie exprimată prin limbaj. De altfel, aceste noţiuni (Tată  Fiu  Spirit) sunt simboluri, în realitate neexistând ierarhizare între ele, cum ar părea la prima vedere, şi nici o separare. Prin analiză se poate exprima 1 % din realitate, sintetic  cam 10 %, dar realitatea este exprimată în întregime în trăire, neexistând definiţii care să cuprindă Absolutul, căci nu ar mai fi Absolut.
Revenind la corespondenţa informaţională putem vorbi, la nivel analitic, de două triade, cu un element comun care este factorul de decizie, deci decizia voastră. Starea care corespunde analiticului o putem denumi semiconcentrare, cu care v-aţi obişnuit deja, şi ea se află la baza materialismului şi a normelor existente pe Geea în prezent. Anestezia care se suprapune acestei trăiri, printr-o alimentaţie denaturată şi o devitalizare erotică, determină o degradare continuă a acesteia, care, în timp, duce la îmbătrânirea şi scoaterea entităţii din Planul Fizic. Este o stare în care gândirea este exacerbată şi decizia este puţin cunoscută, o stare de întuneric, de permanentă căutare a realităţii, de necredinţă.
Primul pas pe care vi l-am propus la nivel informaţional este pasul Jurnalului, pe care-l putem denumi şi semimeditaţie, prin actul scrisului tu putând redescoperi că esenţa manifestării se află în formele mentale pe care le creezi la nivel de scenariu, prin gândire, şi apoi printr-o deblocare mentală folosind imaginaţia, deci imagini cel mai adesea preluate din exterior, dar atunci când le veţi putea face fără să copiaţi exteriorul veţi înţelege procesul creaţiei. Ceea ce se poate remarca în aceste două stări de conştienţă este faptul că mediator este gândirea, prin propria voastră decizie.  
Următoarea triadă informaţională care corespunde nongândirii este: Meditaţia  Decizia  Concentrarea. Primul aspect este recunoaşterea în toţi şi în toate, deci trăirea conştientă a acestei conexiuni universale, ceea ce exclude gândirea care implică conexiuni sau raţionamente analitice. Spre deosebire de aceasta, Concentrarea reprezintă recunoaşterea într-o singură formă a Principiului. Cele două stări corespund dematerializării şi materializării, trecerea de la una la alta făcânduse prin decizie, în timp ce în cazul primei triade, Semimeditaţie  Decizie  Semiconcentrare, este folosită ca intermediar gândirea. Sunt noţiuni pe care le veţi putea înţelege mai bine prin particularizare, sensul fiind acela al recunoaşterii existenţei eterne în Tatăl.
Corespondenţa este o lege. Pentru a putea percepe transformările care au loc în prezent vă sunt oferite puncte de referinţă atât depărtate, cât şi apropiate, în sistemul social cu care v-aţi obişnuit în viaţa de zi cu zi, caracterizată printr-o anumită suită de consecinţe. Între toate aceste aspecte există legătura dintotdeauna şi pentru totdeauna prin Tatăl. Tot ce face o fiinţă prin preocuparea sa conştientă, este o continuare a existenţei, pentru ca recunoscând existenţa să se poată continua creaţia având libertatea şi responsabilitatea absolută. De aceea, informaţia trecută prin conştient înseamnă recunoaştere, recunoaşterea constituind premiza practicii, a înfăptuirii, a evoluţiei manifestării. Sunt noţiuni care, cu răbdare, pot fi înţelese; nu este nici o grabă, căci timp nu există decât ca concept al gândirii. Să revenim deci cu picioarele pe Pământ, ceea ce este Sus poate fi recunoscut prin ceea ce este Jos, iar ceea ce este mare prin ceea ce este mic, căci una sunt.
Aşa cum în ansamblul social transformarea unui domeniu le poate influenţa pe toate celelalte, şi la nivel uman transformarea unui om îi poate influenţa pe toţi ceilalţi. Lumea, Universul, depinde de fiecare prin UNUL. Poate vă e greu să credeţi că deciziile voastre pot influenţa astrele, că prin decizia voastră pot fi create galaxii. Dar să nu ne depărtăm prea mult, căci informaţia necesară astăzi vizează revenirea de la un sens al iluziei, al ignoranţei, al distrugerii, la lumea interioară, la sensul binelui. Revenirea poate fi făcută numai de fiecare în parte, prin el însuşi. Nu suntem învăţătorii, ci prietenii voştri, deci numai fiecare sieşi îşi poate fi învăţător. Evoluţia prin Legea Iubirii ne face datori să dăm din adevărurile pe care le putem recunoaşte, având astfel acces la altele, la fel cum, la rândul vostru, dând puteţi primi. Când dai mai departe ceea ce înţelegi conştient, poţi folosi inconştient şi, implicit, poţi avea acces la alte etape ale recunoaşterii. Până când? Nu există început sau sfârşit, iar această dinamică depinde de fiecare, dar în ritmul său, cu răbdarea sa, ca el să-şi poată extinde valenţele trăirii în unitate cu întregul Univers. Paradoxal este că această unitate oricum există, astfel încât, indiferent de sensul ales în manifestare, fiecare fiinţă este un Fiu al Tatălui.
Ceea ce vă poate ajuta să mergeţi înainte este informaţia care oferă metode concrete aplicabile situaţiei actuale. Pe măsură ce tot mai mulţi dintre voi veţi decide să mergeţi, această schimbare se va vedea la nivel de civilizaţie, în armonie cu Planul Divin. De aceea, comunicarea aparţine prezentului, face parte din trăire, iar programul sau suita acestor lecţii este în ordinea ce porneşte din UNUL. Prin ceea ce facem, nu vă aducem decât confirmări la impulsul evoluţiei pe care o simţiţi fiecare, chiar dacă nu întotdeauna o recunoaşteţi. Vom aborda, deci, ansamblul social în sensul transformărilor umane, particulare, ceea ce nu vizează transformarea directă a megastructurilor, ci a fiecăruia în parte, şi, prin această ridicare a vibraţiilor, la nivel de civilizaţie. Fiecare este dator să-şi facă datoria, dar pentru aceasta trebuie să revină la prezent, scop neexistând, şi ceea ce facem nu este o convertire la o nouă religie, singura religie fiind credinţa. Noi ne îndeplinim numai o datorie care este a fiecăruia şi care, în orice moment de transformare, este prezentată tuturor. A vorbi astăzi despre lumea cauzală e la fel cum, acum o mie de ani, am fi spus că Pământul e rotund, deci e nevoie de răbdare. Ceea ce este poate fi recunoscut prin firescul său, nu are nevoie de formulări pentru a nu se pierde, însă aveţi nevoie de confirmări pentru a nu vă pierde. Sunteţi înconjuraţi de prieteni şi veţi putea înţelege, împrietenindu-vă cu voi, că totul vă este prieten. Astfel, după mii de ani de conflicte, datoria noastră şi a fiecăruia este de a aduce mesajul Păcii eterne prin recunoaşterea în Tatăl, şi e firesc că, după atâtea împărţiri, blocaje, conflicte, ceea ce ar fi nou prin recunoaşterea sa este Pacea. Sacrificiul este pasul între minciună şi adevăr. Sacrificaţi minciuna pentru a ne putea înţelege, înţelegându-vă pe voi înşivă. Este o noţiune care nu se referă la exterior, ci la depăşirea conflictelor, concretizate prin blocaje mentale, lăsând lumina şi pacea existenţei eterne să vă inunde, regăsind-o în voi şi pretutindeni în jurul vostru. Să mergem înainte în Pace şi Iubire.
Solteris!

Va urma,
Sursa "Viata pe Geea"