Pagini

13 aprilie 2011

Mesagerii- Siy, Printia (oraşul sumerian din Bucegi)Troden, Elera, Climbdau (Sistem Ilerius)

23  V  1995, ora 3.50


Solteris! Unul din elementele existente în prezent pentru a putea înţelege şi a vă adapta la ridicarea vibraţiilor prin intrarea în al treilea val al Apocalipsului, îl reprezintă ridicarea randamentului. Forţa mentală este cea care asigură randamentul de 100 % şi care poate fi imprimat oricărei manifestări atunci când este rezultatul unei forme mentale create de o entitate trezită şi responsabilă de puterea pe care o are. Practic, nu este greu, dar pentru a ajunge aici, de fapt la dimensiunea normală a existenţei, trebuie parcurs un drum alcătuit din etape şi semietape, pe care vi le putem da la nivel de principiu, dar care devin aplicabile numai prin particularizarea lor.
Primul pas în ridicarea randamentului îl reprezintă dezvoltarea atenţiei, a spiritului de observaţie şi a imaginaţiei, ceea ce este posibil numai printro alimentaţie netoxică, care să vă poată permite sesizarea acestei subtilităţi informaţionale, şi de asemenea prin folosirea Jurnalului, având drept efect curăţarea corpului mental, înlăturarea blocajelor mentale şi implicit o dinamizare a atenţiei întrun sens constructiv, şi anume de a vedea, dincolo de elementele manifestate, primele etape ale cauzalităţii pe care o puteţi continua prin scris, descoperind dimensiuni din ce în ce mai subtile. Însă pentru aceasta este nevoie de cât mai multă informaţie şi, în primul rând, de sinceritate şi bun simţ.
La această oră la care transmitem, majoritatea entităţilor din această zonă sunt în Planul Astral, relaxânduse liniştite, de parcă nimic nu sar întâmpla. Acesta este paradoxul, căci foarte mulţi preferă să se ascundă de Planul Fizic, ceea ce şi face ca ritmul de somn, de relaxare, să fie foarte lung, ca o consecinţă a acestei stări de anestezie, de beţie, cauzată de hipnoza iluziei. Dar să revenim la acest aspect al randamentului. Vom aborda această temă folosind logica sintetică a triadei. Primul element este atenţia sau spiritul de observaţie, cel deal doilea este imaginaţia, înţeleasă în sensul de inventivitate, creativitate, originalitate, preocuparea de a găsi soluţii mai bune la problemele întâlnite, şi tot aici intră elemente de strategie, sinteză, tactică, având drept sens o reducere a efortului şi o ridicare a randamentului. A merge înainte necesită o permanentă luciditate şi bucuria de a face atunci ca propriile creaţii (forme mentale) să lucreze din ce în ce mai bine şi în sensul ales de voi. Cel deal treilea element, şi totodată cel mai important, îl reprezintă "puterea cuvântului". Aceasta se traduce, în primul rând, prin a nu oscila şi, indiferent de manifestarea exterioară, de a afirma, de a emite mental ceea ce doreşti în realitate, cu convingerea că se va realiza. Este simplu, mult prea simplu, dar pentru a ajunge aici sunt necesare celelalte două etape care sintetizează complicatul în elemente din ce în ce mai simple, mai dinamice, revenind pas cu pas la puterea verbului, la puterea cuvântului.
Pentru a avea încredere în puterea cuvântului vostru, aveţi nevoie de curaj, acesta este ceea ce în termeni obişnuiţi se numeşte încredere în sine; în termeni religioşi: credinţă; în termeni reali: control mental. De altfel, terminologia nu are nici o importanţă, mai importantă fiind aplicarea ei, căci practica este singurul lucru real dintro teorie. Aceasta presupune curajul de a crede în ceea ce vă doriţi, de a realiza că ceea ce puteţi concepe este în acelaşi timp şi posibil, realizarea sa fiind pe măsura încrederii în voi înşivă, a dinamicii mentale, a imaginaţiei şi a înfăptuirii, deci a acţiunii. Toate trei dau, de fapt, acel factor de maxim randament şi de realizare întro acţiune. A fi dinamici la nivel de acţiune, iar la nivel mental anesteziaţi, nu mai ţine în prezent, după cum a acţiona dinamic în virtutea unei strategii bine elaborate a sensului, sau a direcţiei pe care mergeţi, în timp ce la nivel mental oscilaţi între forme mentale pozitive, adică ceea ce vă doriţi, şi posibilitatea de a nu se realiza, la fel nu este suficient. Ceea ce vi se cere şi de fapt voi ar trebui să vă cereţi pentru a vă putea da, este să scăpaţi de oscilaţii. Cel mai adesea, când le emiteţi, o faceţi inconştient, fie cu obişnuinţa unei stări de seriozitate, de aşazisă maturitate, fie pentru ai impresiona pe cei din jur. Numai că impresiile, la fel ca şi seriozitatea, costă. Cizelarea acestor atitudini este unul din paşii care va asigura o amplificare a realizărilor.
Acest proces de trecere de la obişnuinţa de a acţiona senzorial înaintea mentalului, deci de a crede în ideile voastre numai când le şi puteţi atinge, face mult mai dificilă realizarea lor. Revenirea la Forţa Mentală necesită un proces în care o obişnuinţă trebuie înlocuită cu alta, deci cea a acţiunii senzoriale cu cea a puterii cuvântului. Prin asta nu trebuie înţeles că veţi renunţa la fizic, acesta va deveni şi mai perfect, şi mai minunat, şi întradevăr nemuritor, etern, un adevărat Templu în care divinitatea pe care o reprezentaţi fiecare poate predica...
Manifestări ca teleportarea, materializarea, telekinezia, sunt posibile numai folosind puterea cuvântului, dar care trebuie redescoperită pas cu pas, prin această muncă a fiecăruia cu el însuşi, prin această cizelare atât de necesară azi, şi care se poate face numai prin scris. Căci a ajunge la simplitatea de a vă concentra asupra unei singure imagini şi a o materializa ca manifestare a propriei creaţii, necesită răbdarea de a da la o parte ceea ce nu aveţi nevoie: kilograme de toxine din corpul fizic, o multitudine de forme mentale cu fond negativ: complexe, concepte limitativmaterialiste şi inutile, proces prin care să puteţi reveni la voi înşivă, la lumina clară a propriei voastre existenţe. Metoda pe care o dăm este aceea a scrisului, tocmai pentru că prin ea se face această trecere şi mai firesc. Pentru cei care caută să atingă capacităţi paranormale, când de fapt le au şi sunt la fel de normale ca şi ei, nu este decât un joc gratuit, inutil, de a alerga după ceea ce deja ai. Deci nu asta trebuie să vă preocupe, cât să daţi la o parte ceea ce vă împiedică să folosiţi ceea ce aveţi şi anume: toxicitatea, neîncrederea, teama, egoismul, orgoliile inutile, mofturile şi câte şi mai câte concepţii inutile pe care le apăraţi cu realism democratic, deşi vedeţi că nu au nimic util în ele, şi chiar sunt împotriva voastră: elemente mentale care nu vau plăcut niciodată, dar pe care leaţi preluat prin acceptare şi pe care, de asemenea, căutaţi să le daţi mai departe. Întradevăr, aceasta este păcăleala, acesta este joaca iluziei, prin care totuşi se poate merge înainte.
În etapa actuală de regenerare, de revenire la lumea interioară, cunoaşterea apare ca un aspect paradoxal, căci mai mult se poate spune ceea ce nu trebuie făcut, sau ceea ce nu mai este util, dar mai departe decizia este a fiecăruia. Fiecare trebuie să decidă cu ce va înlocui moartea, boala, nefericirea, sărăcia, tristeţea; căci binele, lumina, sunt pretutindeni, implicit în fiecare, dar vă cer curajul de a renunţa la ceea ce este împotriva curajului, la acele lucruri de dragul cărora aţi renunţat la voi înşivă. Trebuie să renunţaţi în favoarea voastră, în loc să alegeţi în favoarea tradiţiilor. Acesta este paradoxul în care a sacrifica înseamnă a sacrifica ceea ce nu ai nevoie pentru ceea ce e nevoie, util şi constructiv. Căci a sacrifica răul nu e rău. Aceasta se poate însă numai pas cu pas, deoarece adaptarea la aşa ceva este foarte puternică. O renunţare bruscă ar cauza un şoc informaţional şi, implicit, o lipsă de siguranţă. Tocmai de aceea, o credinţă rea poate fi înlocuită cu una bună, şi aceasta numai voi o puteţi face treptat, instrumentul de lucru fiind Jurnalul.
Deci, ca un aspect mental esenţial, realizaţi că grijile, problemele, formele mentale negative nu vă folosesc nici în rezolvări, nici în soluţii, nici în viaţa particulară. Este normal să existe tensiuni, probe, îndoieli, dar nu cedaţi în faţa lor şi aveţi curajul de a afirma ceea ce vă doriţi, ceea ce vreţi să se materializeze. Aceste aspecte de control mental, de forme mentale şi aşa mai departe, par atât de subtile încât nu dai doi bani pe ele, ceea ce de altfel este normal întro stare de blocaj mental şi toxicitate care duce la o inconştienţă serioasă. Deci, treziţivă, prieteni, nu este greu, şi poate tocmai aici ar fi cheia: ceea ce vi se pare greu este faptul că nu este greu. Vaţi obişnuit atât de mult cu suferinţa, cu vibraţiile joase, încât pare dificil să scăpaţi de ele, însă se poate, cu răbdare şi înţelegere, treptat, astfel încât credinţa să vă fie bazată pe confirmări, iar confirmările pe fapte, ca manifestări ale deciziilor voastre asumate responsabil în sensul ales de voi înşivă. Realitatea este sub ochii voştri, însă este atât de normală, de lipsită de spectacol sau de elemente prea excitante, încât ajungeţi să nu o mai vedeţi. Ceea ce iese în evidenţă sunt elemente care amplifică excitaţia, creând adaptări la aşa ceva, şi treceţi pe lângă aspecte mult mai simple fără a le da importanţă, deşi observarea acestora vă poate propulsa înainte şi vă poate da garanţia unei realizări reale prin normalitatea lor. Faptul de a devansa o etapă înaintea timpului, sau de a vă limita între amintiri, vă va face să treceţi pe lângă dinamica prezentului, deci implicit pe lângă factorii care vă pot asigura eficienţa, şi întradevăr, realizările pe care vi le dau optimismul, încrederea în voi înşivă, sunt ceea ce vă propulsează înainte, pentru că a face un lucru necesită acelaşi efort la nivel de manifestare fizică, indiferent cum îl faci  speriat, stressat, sau vesel şi încrezător. Aceasta ca primă constatare, pentru ca pas cu pas, pornind de unde vă aflaţi, să puteţi realiza efectele constructive ale puterii cuvântului în propria voastră existenţă. Deci să continuăm, mergem înainte şi suntem convinşi că deja vaţi obişnuit cu acest stil de comunicare aparent fragmentat, dar în acelaşi timp continuu, acea relaţie firească între a concepe şi a aplica. De altfel, acest stil poate face ca informaţia să fie asimilată treptat şi înţeleasă pas cu pas, căci o mie de cuvinte reprezintă o imagine, iar puterea cuvântului nu înseamnă frazeologie sau literatură, ci unitate. Curaj, prieteni. Solteris!

Va urma,
Sursa 'Viata de pe Geea"