Pagini

7 aprilie 2011

Mesagerii- 'SIY': steaua RA

8 - II - 1995, ora 21.45
SIY: steaua RA

Referitor la alimentaţie, acest proces poate fi depăşit numai simultan cu o realizare a controlului mental şi a energiei erotice, de aceea nu ne adresăm vouă pentru ca să aplicaţi în totalitate sau imediat ceea ce scriem în această carte. Ceea ce vă putem cere este să reveniţi la legalitate, la sensul universal al existenţei, iar cel care face acest gest va putea înţelege că tot ce este în jur îi este prieten. Pentru cei care nu respectă legea, exteriorul este duşman, dar cei care revin la legalitate realizează armonia şi apartenenţa la întregul Univers. Creşterea vibraţiilor vă poate ajuta ca, prin simpla voastră decizie, printr-un efort particular de bun simţ, să puteţi înţelege în această perioadă a Apocalipsului ceea ce nu a fost înţeles în mii de ani, şi anume realitatea interioară, realitatea mentală a existenţei. Este nevoie, însă, de răbdare şi curaj. Nu uitaţi că nu sunteţi singuri, că în preajma voastră se află prieteni din dimensiunea astrală care aşteaptă decizia voastră pentru a vă putea ajuta, căci fără aceasta nimeni nu poate interveni. Într-adevăr, fiecare are liberul arbitru, puterea de a decide, dar acest lucru este inutil fără a cunoaşte realitatea: degeaba poţi decide dacă nu ai suficiente puncte de referinţă pentru a avea certitudinea unei realizări la acest nivel. Majoritatea a oamenilor, drept consecinţă a blocajului mental, lucrează numai cu un număr foarte redus de manifestări, acestea fiind, practic, singurele care se concretizează într-o experienţă care să servească drept bază unei decizii. Din pricina vibraţiilor joase, obişnuinţa pare dinamică, dar în realitate este numai obişnuinţă.
Exteriorul nu poate genera nimic, nici bine, nici rău. A fi în permanenţă pe poziţie de apărare înseamnă a genera un rău, pentru ca apoi să te sperii de el şi, culmea ironiei, apoi să nu-l recunoşti. Deci este un joc lipsit de logică, de bun simţ, şi aşa s-a ajuns la acest paradox al justificărilor, al confuziilor. Nu există nimic în afara a ceea ce creaţi sau generaţi fiecare la nivelul său, deci aşa cum v-aţi adaptat la rău, puteţi să creaţi binele şi, implicit, să-l puteţi înţelege, căci binele depinde numai de voi. SOLTERIS!


SIY
15 - II - 1995, ora 18.00, Soare


Să continuăm, aşadar. Imaginea evoluţiei, a dinamicii universale, este dată de acel simbol Yin-Yang sau al armoniei pe care, cu siguranţă, îl recunoaşte fiecare dintre voi. Aceasta ilustrează foarte clar situaţia actuală, căci practic, sensul civilizaţiei terestre se reflectă ca fiind al involuţiei, în prezent voi aflându-vă pe faţa închisă a medaliei, având răul ca sens şi binele ca punct de referinţă. Prin revenirea la parametrii universali ai prezentului, are loc o schimbare de sens, deci o schimbare de polaritate. Aceasta este imaginea în ansamblu, care poate fi regăsită însă în tot ceea ce faceţi. Majoritatea oamenilor, căutând să stagneze, automat coboară, pentru că Universul evoluează, deci se poate menţine pe loc faţă de locul unde se află, dar tot mai în urma prezentului, astfel încât se poate spune că nu omul o ia la vale, ci universul merge înainte.
Acest aspect fiind accelerat de perioada Apocalipsului, el determină transformarea din starea statică care se încearcă a fi menţinută, dar care nu va mai putea exista nici măcar ca punct de referinţă. Deci, cei care se vor agăţa în continuare de tradiţii vor fi excluşi din Planul Fizic datorită vibraţiilor prea joase. Este un proces natural, firesc, care nu este coordonat de cineva, ci la propriu este o manifestare a evoluţiei. Putem spune că e mai bine să cunoşti o realitate, chiar dramatică, pentru a putea decide, decât să o menajăm sau să o ascundem în spatele aparenţelor. Acest simbol îl puteţi regăsi în orice etapă în care vă aflaţi. De fapt, a vă cunoaşte prezentul înseamnă a decide sensul şi a înţelege punctul de referinţă.
Astfel, ca un exemplu simplu, cei care folosesc alimentaţia denaturată au ca punct de referinţă pe cei care părăsesc Planul Fizic şi, culmea, ei au acelaşi sens şi după ce ies de sub protecţia lui Saturn. Cei care folosesc alimentaţia naturală înţelegând sensul, au ca punct de referinţă pe cei care mănâncă denaturat, dar - la propriu - alimentaţia naturală nu este pentru a fi transformată într-o nouă tradiţie, ci pentru a fi depăşită, astfel încât se poate spune că cei care, depăşind această etapă, trec la alimentaţia lichidă, deci obţinută prin mixarea produselor naturale, îi au ca punct de referinţă pe cei care folosesc alimentaţia naturală. Se poate spune că orice etapă parcursă, depăşită, devine punct de referinţă pentru etapa imediat următoare. Tocmai de aceea, fiecare nu are cum să facă mai mult decât un pas odată, iar atunci când greşeşte nu poate regresa mai mult de un pas, deci curajul înaintării este firesc, neimplicând riscuri, cu condiţia să nu fie sărite etapele, căci cei care se grăbesc să facă doi paşi deodată vor fi siliţi să decadă tot cu atâţia, sau cine cere mai mult decât are nevoie, va pierde şi ceea ce are.
Alimentaţia face parte dintr-o triadă, şi dacă un pas la acest nivel se poate face şi fără celelalte două elemente (Jurnalul şi controlul erotic), în schimb cel de-al doilea este, practic, imposibil, deci atragem atenţia celor grăbiţi că răbdarea şi sinceritatea faţă de ei înşişi este singurul drum real, şi repetăm că numai cei care-şi asumă responsabilitatea cunoaşterii pot să şi aplice, să experimenteze, altminteri... este treaba lor. În condiţii obişnuite, fiecare etapă durează şapte ani, dar în această conjunctură de Apocalips este vorba de cel puţin 17 luni, această dinamică depinzând de fiecare şi, mai ales, de controlul mental care se poate realiza numai prin Jurnal. Astfel, parcurgerea primei etape de către cât mai multe entităţi va determina acel aspect al separării oilor de capre, la naşterea unei noi civilizaţii oamenii arătând la fel, însă cu alt nivel de conştienţă, de vibraţii, şi în afara consecinţelor considerate în prezent dramatice. Aşa trebuie înţeleasă schimbarea de civilizaţie, parcurgerea primei etape sau cea de-a doua naştere reprezentând trecerea de la a depinde de exterior sau de orice altă entitate, la firescul control asupra exteriorului şi la bunul simţ al colaborării universale. Aceasta este zona de graniţă între două lumi, între două civilizaţii, şi pe care o pot trece numai cei care, prin faptele şi trezirea lor, vor demonstra că se poate...
În concepţiile majorităţii oamenilor, în prezent această zonă nu se vede datorită blocajului mental. Cei care se trezesc se vor apropia din ce în ce mai mult de ea, probele fiind însă pe măsura efortului şi a implicării în procesul evoluţiei universale. Pentru că aceia care azi îşi înving greutăţile vor putea înţelege, în timp ce aceia care se complac într-un bine iluzoriu nu pot înţelege lumina din cauza beneficiilor tradiţiei, şi ei chiar neagă existenţa ei. Tocmai de aceea se poate vorbi de o situaţie paradoxală, în care cei care fac binele au probe pe măsura lor, iar cei care preferă succesul rapid sunt amăgiţi pe măsura grabei lor. Deci, ceea ce vă cerem este răbdare şi curaj, şi nu uitaţi că aceia care nu văd realitatea, cei blocaţi la nivel mental, sunt în lumea lor, ei nu sunt aici. Şi tocmai lumea pe care o cred ei reală - formată din naţionalism, dogme etc.- îi împiedică să vadă realitatea. Universul este mental. În funcţie de ceea ce poţi înţelege, poţi merge mai departe. Căci ceea ce este în interior este şi în afară. De aceea, soluţia în prezent nu este de a schimba în exterior, ci de a schimba în interior, şi atunci exteriorul se va schimba de la sine. De altfel, orice încercare de schimbare în exterior, prin revoluţii, războaie, reforme, nu a dus la nici un rezultat tocmai din pricina faptului că individul a rămas la acelaşi nivel de conştienţă, la aceeaşi mentalitate, înţelegând un bine, dar fără a-şi schimba conceptele, deci dându-şi prin manifestări egoiste ceea ce oricum îşi dădea mental, mai devreme sau mai târziu. Există situaţia paradoxală că, fără puncte de referinţă, fără elemente ale cunoaşterii universale, binele poate să fie înţeles numai la nivel de instinct. Trezirea implică totul sau nimic, astfel încât se poate spune că, prin Jurnal, cei care-l folosesc obţin 2-3 ore de conştienţă pe zi şi, pas cu pas, prin acumulări succesive, pot transcende şi atinge noi nivele de conştienţă, de fapt mai aproape de adevărata vibraţie a omului. Astfel, se poate vedea numai prin fapte cât de treaz este cineva, pentru că sclipirea de luciditate la citirea unui material metafizic sau mai real nu este o rezolvare. Cel care merge înainte poate spune că înţelege ceea ce este sus numai în măsura în care aplică ceea ce este jos. Dar înţelegerea armoniei exclude posibilitatea fanatismului. În cadrul unei etape, atât sensul cât şi punctul de referinţă sunt fireşti, dar decideţi-vă, pentru că acela care nu reuşeşte să-şi aplice sensul ţinând cont şi de punctele de referinţă, înseamnă că s-a oprit.
În realitate, există două puncte de referinţă: unul care a fost depăşit şi unul spre care vă îndreptaţi, aceasta este de fapt imaginea reală a prezentului, care a fost confundată cu o înşiruire în timp liniar între trecut - prezent - viitor, imagine care, pentru cei care şovăie, reprezintă mereu acelaşi lucru, iar pentru cei care merg se constituie într-o realitate clară a evoluţiei universale. Înaintarea poate fi sesizată, deci, prin triadă, triada oferind elementul de dinamică. Cei care au numai puncte de referinţă în urmă, fără a vedea şi înainte, sunt cei care bat pasul pe loc. De altfel, aceasta este o consecinţă a blocajului mental, la nivel sentimental fiind caracterizat de stări estetice, contemplative, din pricina unui punct de referinţă proiectat înainte. Dacă puteţi recunoaşte ceea ce depăşiţi în virtutea inerţiei, în schimb ceea ce proiectaţi depinde numai de decizia voastră, astfel încât cei care astăzi nu se implică la nivel responsabil de iniţiere şi decizie realizează o permanentă oscilaţie între trecut şi prezent, deci având punctele de referinţă numai în trecut, ei se simt incapabili să acţioneze şi în prezent, în lipsa unui punct de referinţă dinamic, înainte. Astfel, se poate spune că numai cel care vede înainte ştie unde se află, cel care priveşte în urmă fiind, practic, în trecut, nu în prezent.
Ca explicaţie mai concretă, realitatea este dinamică, drumul fiecărei entităţi fiind înregistrat în documentul akashic. Prin trezire, fiecare revine la propriul său drum, la firul său akashic, memoria senzorială fiind transferată în vibraţia documentului akashic, astfel încât entitatea poate avea acces, prin intuiţie, la cele mai reale soluţii înţelese, în funcţie de experienţa sa eternă şi, implicit, le poate folosi în prezent, continuând creaţia şi urmându-şi propriul drum, căci numai cel care revine la propriul său drum poate avea acces la creaţie, pentru că cel care-şi aduce aminte de unde vine ştie încotro să meargă. Tocmai de aceea, cunoaşterea universală necesită revenirea la firul akashic particular, şi nu memorarea de date, căci revenind la voi înşivă puteţi avea acces la orice informaţie în funcţie de necesităţi fără să o memoraţi, pentru că akasha, în realitate, este memoria universală în care sunt incluse orice fel de date, şi cu adevărat complete.
Ideea de memorie senzorială dezvoltată de ştiinţa materialistă, deci teoretică, este reală mai mult pentru calculatoare şi nu pentru OM. De altfel, noţiunile sau conceptele fragmentate nu există decât ca interpretare a imaginilor, ceea ce nu reprezintă decât o batjocorire a puterii cuvântului. Într-adevăr, omul este atât de divin încât îşi poate permite şi antidivinitatea, dar totul depinde numai de el. Învăţaţi-vă pe voi înşivă prin aducere aminte. Nimic din ceea ce vă înconjoară nu este întâmplător, dar sensul se află în voi înşivă, chiar dacă manifestările au ajuns să fie justificate prin atribute iluzorii. Familiile sau cei cu care colaboraţi, în realitate nu există în virtutea unor concepte materialiste, ci a unei rezonanţe mentale care vă aparţine. Pentru a afla cine sunteţi, căutaţi să înţelegeţi ceea ce este în jurul vostru. Cu cât vă apropiaţi mai mult de voi, cu atât vedeţi mai departe, şi cu cât alergaţi mai departe, cu atât vă îndepărtaţi. Cel mai dificil se văd lucrurile apropiate, calea fiecăruia de acolo de unde se află. Lucrând cu voi înşivă, puteţi face ca timpul şi spaţiul să se mişte în favoarea voastră - "Cere şi ţi se va da". Când vreţi să obţineţi un lucru, nu alergaţi după el, ci lăsaţi-l să se apropie de voi. Căci ceea ce aveţi nevoie, deja aveţi. Numai atunci când decideţi să mergeţi, puteţi obţine mai mult, dar asta înseamnă să dai ceea ce ai pentru a face loc lucrurilor de care ai nevoie. Astfel, se poate spune că numai cel care dă primeşte, iar cel care acumulează va trebui să păzească tot ce a acumulat, şi oricât îl va păzi, va pierde ceea ce nu are nevoie, pentru că în asemenea situaţii legile i se arată omului luându-i lucrurile de care se leagă, pentru ca el să înţeleagă necesitatea, prezentul şi, implicit, pentru a continua. Astfel, ceea ce nu aveţi nevoie vă este greu accesibil, iar ceea ce vă este necesar, deja aveţi. Folosind ceea ce deja aveţi, puteţi înainta, probele sau obstacolele fiind cele care vă pot oferi certitudinea înaintării, astfel încât, la propriu, revenind la legalitate puteţi folosi legile; deci, trezeşte-te, omule!
O imagine dinamică a evoluţiei este cea a sferosferei, prin care este reprezentată calea dimensiunii mentale şi care necesită la propriu înţelegerea dinamică a înaintării. A depăşi înseamnă a înţelege; de asemenea, a decide înseamnă a înţelege, iar a înţelege înseamnă a merge. Revenind de la imaginea sferei la sferosferă, se revine la acelaşi firesc al unităţii dată de simultaneitatea triadei, când fiecare se recunoaşte în verbul cosmic "Eu Sunt". În religiile aşa-zise creştine, deşi se foloseşte triada la nivel de ritual, în realitate toţi cei care joacă acest joc manifestă dualitatea, deci se poate spune că nimeni nu este credincios, indiferent unde s-ar afla în ierarhia acestei instituţii. Prin ceea ce facem, revigorăm date pe care teoretic le cunoaşteţi, dar pe care, la nivel de trăire, de practică, le negaţi prin faptele voastre. Tocmai de aceea, numai cei care se vor înţelege se vor putea ierta: deci putem da acest nou simbol al realităţii universale care substituie simbolul dualităţii Yin - Yang cu cel al triadei: Sferosfera - orice punct de pe o sferă e o sferă şi orice sferă e un punct al unei sfere.
Solteris!

Va urma, 

Sursa: 'Viata pe Geea'